Merken en landen

Bostik’s groene initiatief binnen Bouw & Constructie

Bostik streeft ernaar de markt milieuvriendelijke oplossingen te bieden. Het beschikt over producten met de laagste emissiewaarden en scoort daarmee de hoogste EMICODE-klassen EC1 en EC1PLUS. Doordat wij al jaren producten met een zeer lage VOS-emissie als standaard aanbieden, heeft Bostik ook andere certificeringen zoals M1, een Fins emissielabel van bouwmaterialen, behaald. Bostik staat dus voor lage emissies en een betere luchtkwaliteit binnenshuis.

Wij kunnen de ecologische voetafdruk, het waterverbruik en de afvalimpact van onze producten controleren en beoordelen. Zo zijn we in staat een eigen levenscyclusanalyse (LCA) van onze producten op te maken. Sommige van onze producten krijgen een beoordeling van hun levenscyclus die overeenstemt met de NF EN 15804-norm in EPD (Environmental Product Declaration).

Dankzij onze innovatieprocessen en -acties zijn wij nu in staat BIO gebaseerde-producten te vervaardigen, wat betekent dat zij hoofdzakelijk worden gemaakt met biologische, hernieuwbare grondstoffen. Door deze grondstoffen te gebruiken, wordt het verbruik van oliehoudende grondstoffen verminderd. Zo verkleint de ecologische voetafdruk gedurende de levenscyclus van het product. 

De zes meest beoordeelde criteria in de wereld voor duurzaam bouwen:

Energie-efficiëntie

Hoe speelt het ontwerp van het gebouw in op de distributie van energie en het verbruik ervan?

Luchtkwaliteit binnenshuis

Niet alleen het buitenmilieu is van invloed op onze gezondheid. Meer dan ooit tevoren speelt ook de kwaliteit van het binnenmilieu een grote rol, aangezien veel mensen het grootste deel van hun tijd binnenshuis doorbrengen.

Efficiënt gebruik van water  

Dit omvat het gebruik van oplossingen die waterverspilling voorkomen en recycleren van water mogelijk maken, zoals het installeren van waterbesparende kranen, het opvangen van regenwater en het filteren van gebruikt water.

Innovatie

Dit criterium is wat ruimer, aangezien het betrekking heeft op elk innovatief ontwerp, initiatief of methode die duurzaam leven bevordert, het milieu helpt, de CO2-uitstoot vermindert en beantwoordt aan de doelstellingen die zijn vastgesteld door de Green Building Index (GBI).

Natuurlijke materialen en grondstoffen

Een “groen gebouw” is pas echt groen als bij de bouw, en daarna bij het onderhoud en de exploitatie, milieuvriendelijke en duurzame materialen en middelen worden gebruikt. Gebouwbeheerders moeten ook goede afvalbeheersystemen toepassen met opslag, inzameling en hergebruik van recycleerbare materialen.

Gezondheid & Veiligheid

Duurzaam bouwen bevordert het mentale en fysieke welzijn van werknemers. Het heeft verschillende effecten, zoals het terugdringen van ziekte en het verhogen van de productiviteit van werknemers. Een “groen gebouw” omvat onder meer zitgelegenheid, uitzicht op de buitenlucht, goede luchtkwaliteit, groene interieurs, comfortabel klimaat, kwaliteit van het drinkwater, goede hygiëne enz.

LEED, of Leadership in Energy and Environmental Design, is een certificering voor groene gebouwen die in de Verenigde Staten wordt gebruikt. Het is een beoordelingssysteem voor gebouwen dat wordt erkend als het internationale milieukeurmerk voor duurzaam bouwen. LEED richt zich op zowel de milieu- als de sociale dimensie van duurzaamheid, met name water- en energie-efficiëntie, vermindering van de CO2-uitstoot, bevordering van een gezond en comfortabel binnenklimaat, en hernieuwbare bouwmaterialen.

DGNB, een certificeringsprogramma voor groene gebouwen dat is opgezet door de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen, richt zich op het bevorderen van duurzame bouwpraktijken in heel Europa. Dit beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen heeft drie certificeringsniveaus: platina, goud en zilver. Voor dit certificeringsprogramma worden gebouwen beoordeeld op ecologische kwaliteit, sociaal-culturele en functionele kwaliteit, technische kwaliteit en proceskwaliteit.

 

In het Verenigd Koninkrijk door de BRE (Building Research Establishment) in het leven geroepen label dat van toepassing is op nieuwe gebouwen en ingrijpende renovaties. BREEAM meet de duurzame waarde in een reeks categorieën: energie, vermindering van de CO2-uitstoot; duurzaamheid en veerkracht; aanpassing aan de klimaatverandering, ecologische waarde en bescherming van de biodiversiteit.

Deze bouwnorm erkent dat, hoewel we 90% van onze tijd in gebouwen doorbrengen, de gebouwen zelf ongezonde omgevingen kunnen zijn. Door te bouwen volgens deze norm, creëert u een gezonde plaats om te leven en te werken. De WELL-bouwnorm prijst zichzelf aan als de eerste architecturale benchmark die uitsluitend gericht is op de menselijke gezondheid. De norm richt zich op zeven punten: lucht, water, voeding, licht, fitness, comfort en geest.

Producten die mee helpen aan een gezonder binnenklimaat vind je bij Bostik Premium Aware.

 

ONTDEK BOSTIK PREMIUM AWARE

Top