Merken en landen

Bevriezing en kristallisatie van acrylaatkit en siliconenkit

Bij temperaturen onder de +5°C tot ca. -5°C zijn niet direct problemen te verwachten. Onder de -5°C echter kunnen dispersieproducten gaan bevriezen. Veel dispersieproducten, zoals Zwaluw Acryl-W, kunnen na de bevriezing weer ontdooid en verbruikt worden. Bij azijnzuurhoudende siliconenkitten kan bij temperaturen onder de -5°C kristallisatie optreden. Door verwarming van de kit tot boven de +5°C is deze kristallisatie weer ongedaan te maken.

De invloed van temperatuur op de verwerking van kit en schuim

Over het algemeen zullen schuimen en kitten bij hogere temperaturen dunner zijn en bij lagere temperaturen dikker. Hierdoor is de benodigde druk tijdens verwerking afhankelijk van de temperatuur. Een uitzondering hierop vormen de op siliconen gebaseerde producten, die vrijwel niet temperatuurgevoelig zijn. Dat de producten dunner zijn bij hogere temperaturen, levert over het algemeen geen problemen op bij de verwerking. Bij lage temperaturen kunnen sommige producten zoals de 1-component hybridekit of PU-kit echter moeilijker verspuitbaar zijn. Het is daarom aan te bevelen om deze producten, indien mogelijk, op een verwarmde plaats te bewaren.

Snelle verwarming op de bouw in warm/heet water is minder geschikt, omdat de koker zelf ca. +50°C tot +60°C kan worden terwijl de kit dan nog koud en stug is. Vooral bij toepassing van luchtdruk kunnen hierdoor problemen ontstaan, wanneer de warmere koker vervormt en lucht tussen de zuiger en wand doorlaat. Deze lucht komt dan gelijktijdig met de kit uit de koker.

Aandachtspunten bij kitten in lage en hoge temperaturen

Alle kitten zijn vanaf +5°C te verwerken. Bij lagere temperaturen kan condens- of ijsvorming op of in de ondergrond aanwezig zijn, wat de goede hechting van de kit teniet doet. Onder gecontroleerde omstandigheden en met bepaalde producten is het ook mogelijk om onder de +5°C te werken, maar dit zal per geval beoordeeld moeten worden. Hogere temperaturen tot +30°C à +40°C geven voor de applicatie over het algemeen geen directe problemen. Wel moet je je realiseren dat alle bouwmaterialen en constructies tijdens de warme perioden hun hoogste temperaturen hebben en het sterkst zijn uitgezet. De voegen tussen deze materialen zijn dan op hun smalst, waardoor de kitvoeg later alleen nog maar breder kan worden en de kit dus constant onder spanning komt te staan. Hierdoor is de kans op onthechting sterker aanwezig.

Een tip:

Het is aan te bevelen sterk werkende voegen niet af te dichten tijdens zeer warme perioden en vooral niet in de volle zon. Ook met oplosmiddelhoudende kitten is het raadzaam om niet in de volle zon te werken, omdat dit blaasvorming in de kitvoeg kan veroorzaken.

De invloed van temperatuur op de uitharding van de kit

Bij 1-component vochtuithardende producten kan de uitharding, afhankelijk van het type kit en de aangebrachte laagdikte enkele dagen tot weken duren. Zo lang de kit nog niet is uitgehard, is deze kit gevoelig voor te sterke werking van de voeg. Vooral in perioden met sterke temperatuurschommelingen kan de voeg door uitzetting en krimp van de bouwmaterialen sterk op beweging worden belast. In extreme gevallen kan hierdoor teveel vervorming plaatsvinden, waardoor scheurtjes in de huid van de kit en een harmonica-achtige uitstraling ontstaan.

Elasticiteit van kit bij lage en hoge temperaturen

Is de kit eenmaal uitgehard, dan is deze volledig belastbaar. Hogere temperaturen zullen dan weinig problemen veroorzaken. Bij lagere temperaturen (-10°C) worden veel kitten stugger, terwijl de voegen door het krimpen van de bouwmaterialen juist op hun breedst zijn. Op dit moment ontstaat de grootste belasting op de voeg. Een uitzondering hierbij vormen wederom de op siliconen gebaseerde producten, die temperatuurongevoelig zijn en dus bij -10°C nog even elastisch zijn als bij +20°C. Om deze reden vinden vooral neutrale siliconenkitten met een lage modulus toepassing als afdichtingsmateriaal in dilatatievoegen in gevels. Ook producten op basis van hybride technologieën gedragen zich bij lage temperaturen nog goed elastisch.

Kort samengevat:

  • Opslag en transport van kitten: tussen +5°C en +25°C voor optimale houdbaarheid
  • Bevriezing en kristallisatie: onder -5°C, opwarmen tot boven +5°C om te herstellen
  • Verwerking van kit en schuim afhankelijk van temperatuur, bewaren op verwarmde plaats bij lage temperaturen
  • Let op bij werken in extreme temperaturen, voorkom onthechting en vervorming van kitvoegen
  • Uitharding van kit kan dagen tot weken duren, gevoelig voor sterke temperatuurschommelingen
  • Kit is belastbaar na uitharding, siliconen gebaseerde producten zijn temperatuurongevoelig
Top