Merken en landen

Wat is een carbide meting?

Een carbide meting is voor het bepalen van het restvochtgehalte van de ondergrond. Het restvochtgehalte wordt gemeten door de reactie van calciumcarbide met het vocht in het monster.  Wanneer calciumcarbide en water met elkaar reageren, ontstaat er een gas (acetyleengas), wat de druk in de carbidemeter verhoogt. Deze druk kan afgelezen worden op een manometer en in combinatie met het gewicht van het monster omgezet worden naar het vochtgehalte van de ondergrond.

Waarvoor gebruik je een carbide meting?

Opstijgend vocht is niet altijd zichtbaar. Er kan sprake zijn van opstijgend vocht bij plaatsing van vloerbekleding op volle grond zonder kruipruimte, maar ook bij oude tegelvloeren. Drukkend vocht treedt vooral op bij oude huizen, waar geen folie onder de vloer aanwezig is. Opstuwend grondvocht krijgt bij deze vloeren zonder vochtwerende folie de gelegenheid zich een weg naar boven te banen. Om zeker te zijn van een goed eindresultaat is het nodig om inzicht te hebben in het vochtgehalte van de ondergrond. 

Stap 1 : Monster van de ondergrond

1.1 Let er op dat de ondergrond voor het nemen van een monster schoon is. Neem een staal/monster op een diepte van minstens 5 cm met behulp van een hamer en bijtel. 

1.2 Verzamel het monstermateriaal met het hiervoor geschikte gereedschap.

Stap 2: Het verbrijzelen van het monster

2.1 De volgende stap is om het monster, genomen op minimaal 5 cm diepte, te verbrijzelen. Verwijder eerst de grote stukken uit het monstermateriaal.

 

2.2 Plaats vervolgens het monster in een verbrijzelschaal en gebruik een hamer om het monstermateriaal fijn te maken. 

 

Stap 3: weeg het staal/monster

3.1 In functie van het type dekvloer wordt de meting uitgevoerd met 20, 50 of 100 gram.

3.2 Breng de juiste hoeveelheid monstermateriaal samen met een ampul en de kogels in de carbidemeter. 

 • Anhydriet dekvloer: 100 gram (dit geeft een preciezere meting)
 • Cementgebonden dekvloer: 50 gram volstaat

 

Stap 4: Schud de carbidemeter

4.1 Het schudden van de carbidemeter.

 • 0-2 minuten
  Schud de carbidemeter gedurende 2 minuten door de drukfles in een cirkelvormige beweging krachtig heen en weer te bewegen.
 • 2-5 minuten
  Plaats de drukfles in de schaduw en wacht vervolgens 3 minuten
 • 5-6 minuten
  Schud nogmaals 1 minuut en gebruik hiervoor dezelfde techniek. 
 • 6-10 minuten
  Laat de drukfles opnieuw in de schaduw rusten voor 4 minuten.
 • 10 minuten
  Schud de drukfles nog eens kort +/- 10 seconden na precies 10 minuten.

Na 10 minuten kan je de druk aflezen op de nanometer. In combinatie met het gewicht kan het vochtpercentage afgelezen worden. 

Het vochtgehalte moet afgelezen worden bij de schaalverdeling van het afgewogen gewicht (bij deze meter: rood 100 gram, groen 50 gram, blauw 20 gram). 

Type ondergrond

De toegestane grenzen van het vochtgehalte zijn afhankelijk van het type ondergrond.

 • Het restvochtgehalte van een cement dekvloer is maximaal 2%CM en met vloerverwarming 1,8%CM.
 • Een anhydriet dekvloer kan minder goed tegen vocht, het restvochtgehalte voor anhydriet is maximaal 0,5%CM en met vloerverwarming 0,3%CM. 

LEES MEER OVER DE VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Top