Merken en landen

Opbouw Europese normeringen EN12002 en EN12004

1. Type lijm

De normeringen beginnen met het type lijm.
De verschillende lijmtypes zijn te onderscheiden in:

 

Aanduiding Type lijm
C Cementlijm (poederlijm)
D Dispersielijm (pastalijm)
R Reactielijm (reactieharslijm)

 

2. Lijmclassificaties

De volgende aanduiding is de lijmclassificatie.
De lijmclassificaties zijn vastgesteld in de Europese norm EN12004 (ISO 13007, deel 1).

Klasse Aanduiding & beschrijving
1

Normale lijm

 • C&D: Hechtingsterkte/ schuifspanning ≥ 0,5 N/mm2
 • C&D: Lijmopentijd: hechtsterkte na minimaal 20 min ≥ 0,5 N/mm2
 • R: Schuifspanning ≥ 2 N/mm2
 • R: Lijmopentijd: hechtsterkte na minimaal 20 min ≥ 0,5 N/mm2
2

Verbeterde lijm

 • C&D: Hechtingsterkte/ schuifspanning ≥ 1 N/mm2
 • C&D: Lijmopentijd: hechtsterkte na minimaal 20 min ≥ 0,5 N/mm2
 • R: Schuifspanning ≥ 2 N/mm2, na temperatuur wisseling ≥ 2 N/mm2
 • R: Lijmopentijd: hechtsterkte na minimaal 20 min ≥ 0,5 N/mm2

 

3. Verwerkingseigenschappen

De T,E en F betekenen de verwerkingseigenschappen,
de eigenschappen zijn vastgesteld in de Europese Norm EN12004.

Eigenschap Aanduiding Beschrijving
T

Thixotrop

Beter standvermogen
E Extended open time Verlengde lijmopentijd

F

Fast setting

Snel afbinden

4. Doorbuiging lijmen

Tot slot de wordt de doorbuiging bepaald voor cementhoudende lijmen, de doorbuiging is onderverdeeld in 2 klassen in de Europese norm EN12002.

Doorbuiging Beschrijving
S1 Vervormbare mortel tussen 2,5 en 5 mm
S2 Vervormbare mortel groter dan 5 mm

 

Europese normering EN12002 en EN12004 

Normeringen cementgebonden tegellijmen (poederlijmen)
 • C1T: Cementgebonden poedertegellijm met verhoogd standvermogen.
 • C2T: Cementgebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen.
 • C2FT: Cementgebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte, een snelle doorharding en een verhoogd standvermogen.
 • C2TE: Cementgebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen en een verlengde opentijd.
 • C2TE-S1: Cementgebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen en een verlengde opentijd. Tevens is een beperkte vervorming mogelijk.
 • C2FTE-S2: Cementgebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen en een verlengde opentijd. Tevens is een verhoogde vervorming mogelijk.
Normeringen dispersietegellijmen (pastalijmen)
 • D1E: Dispersie tegellijm met verlengde open tijd.
 • D2T: Dispersie tegellijm met verhoogd standvermogen.
 • D2TE: Dispersie tegellijm met verhoogd standvermogen en een verlengde opentijd.
Normeringen reactielijmen
 • R2T: Verbeterde reactieve lijm met verhoogd standvermogen.

Europese normering EN13888

Voor cementhoudende voegmortels

De Europese normering EN13888 voor cementhoudende voegmortels is onderverdeeld in 2 categorieën, de CG1 en de CG2WA.

Normering Beschrijving

CG1

Normale cementhoudende voegmortel
CG2 WA Normale cementhoudende voegmortel met verhoogde slijtweerstand en verhoogde waterwerendheid 

 

 

Top