Merken en landen

CE-markering (Europa)

Binnen Bostik omarmen we globalisering en harmonisatie. Op deze manier kunnen we transparanter en sneller schakelen met onze collega’s in andere landen. We streven naar een wereldwijde standaard die resulteert in transparantie en eenvoud op het gebied van afdichting en verlijming.

Ook bouwnormen-, -standaarden en -voorschriften moeten steeds meer voldoen aan deze ontwikkelingen. De CE-markeringen die op onze producten te vinden zijn, geven aan dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte.

Producten met een CE-markering:

Alle producten in het Bostik Fire Protect assortiment hebben een CE-markering.

UL-EU keurmerk

Het UL-EU-merk is een vrijwillig pan-Europees keurmerk van Underwriters Laboratories. Het keurmerk geldt voor alle producten waarvoor een EN-norm bestaat en die bestemd zijn voor de Europese markt.

Underwriters Laboratories heeft hiervoor representatieve monsters van een product of onderdeel beoordeeld en vastgesteld dat deze voldoen aan de servicevereisten van het UL-EU-merk.

Producten met een UL-EU-merk:

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic AcrylicBostik FP 311 Intumescent Graphite, Bostik FP 320 Fire Batt, Bostik FP 330 Pipe CollarBostik FP 340 Pipe WrapBostik FP 360 Putty Cord, Bostik FP 370 Fireseal Mortar.

GEV-EMICODE - EC1-PLUS

EMICODE® is een beschermd productclassificatiesysteem en een ecolabel voor installatiematerialen, lijmen en bouwmaterialen. Tijdens een strenge certificatieprocedure onderzoeken de medewerkers van het label de hoeveelheid uitgestoten vluchtige organische stoffen (VOC). Producten met een EC1-PLUS certificering zijn eenvoudig aan te passen in BREAAM- en LEED-schema’s.

Producten met een EC1-PLUS certificering:

Bostik FP 403 Fireseal Hybrid, Bostik FP 404 Fire Retardant PU Foam, Bostik FP 404 Fire Retardant PU GunfoamBostik FP 310 Intumescent Acoustic AcrylicBostik FP 311 Intumescent GraphiteBostik FP 312 Fire Retardant Coating, Bostik FP 370 Fireseal Mortar.

M1 Certificering

Wandbekleding in gebouwen en interieurinrichting geven chemicaliën af die binnen in de lucht terecht komen. Dit heet ook wel emissie. De M1 classificatie stelt emissie-eisen aan bouwmaterialen, armaturen en meubels in gewone werkruimtes en woningen. Zo kunnen aannemers en opdrachtgevers een garantie geven van de goede kwaliteit van de lucht in huis of een gebouw. Producten met een M1 certificering hebben een lage uitstoot.

Producten met een M1 certificering:

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic AcrylicBostik FP 311 Intumescent GraphiteBostik FP 312 Fire Retardant Coating.

A+ Certificering

A+ is de hoogst haalbare klasse van het in Frankrijk verplichte VOC (Vluchtige Organische Componenten) emissielabel voor bouwproducten die binnen zijn gebruikt.

Het Franse VOC-emissielabel bepaalt dat alle nieuwe producten een label moeten hebben met emissieklassen. Dit label moet gebaseerd zijn op de emissie-uitstoot na 28 dagen, dat is getest volgens ISO 16000 en berekend voor de Europese referentieruimte.

Producten met een A+ certificering:

Bostik FP 401 Fireseal AcrylicBostik FP 311 Intumescent GraphiteBostik FP 312 Fire Retardant Coating, Bostik FP 320 Fire BattBostik FP 402 Fireseal SiliconeBostik FP 403 Fireseal HybridBostik FP 404 Fire Retardant Pu FoamBostik FP 404 Fire Retardant PU GunfoamBostik FP 310 Intumescent Acoustic AcrylicBostik FP 311 Intumescent GraphiteBostik FP 312 Fire Retardant Coating, Bostik FP 320 Fire Batt, Bostik FP 370 Fireseal Mortar.

European Technical Assessment: ETA

De European Technical Assessment (ETA; Europese technische beoordeling) is een gedocumenteerde beoordeling van de prestaties van een bouwproduct met betrekking tot de essentiële kenmerken ervan. Alle producten binnen het Bostik Fire protect assortiment zijn getest en goedgekeurd volgens de eisen die ETA stelt.

De ETA biedt fabrikanten een (vrijwillige) manier om hun innovatieve niet-standaard bouwproducten te voorzien van een CE-markering. Zo kunnen fabrikanten hun product toch op de Europese interne markt brengen.

Als onafhankelijke beoordeling draagt de ETA ook bij aan het vertrouwen in de prestaties van het bouwproduct met betrekking tot de essentiële kenmerken ervan. Hierbij houdt de ETA rekening met het beoogde gebruik. Een ETA kan worden afgegeven voor bouwproducten als ze niet of gedeeltelijk binnen de geharmoniseerde Europese norm vallen.

European Assessment Document: EAD

De beoordelingsmethoden en -criteria zijn vastgelegd in een European Assessment Document (EAD, Europees beoordelingsdocument). Dit document vormt de basis voor een European Technical Assessment (ETA).

Producten met een ETA:

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic AcrylicBostik FP 311 Intumescent GraphiteBostik FP 312 Fire Retardant Coating, Bostik FP 320 Fire Batt, Bostik FP 330 Pipe CollarBostik FP 340 Pipe WrapBostik FP 350 Graphite PlateBostik FP 360 Putty Cord, Bostik FP 370 Fireseal Mortar.

Geldigheid ETA

De ETA is geldig in alle lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte, en in Zwitserland en Turkije. De ETA wordt ook vaak geaccepteerd als technische documentatie in andere delen van de wereld. ETA’s die na 1 juli 2013 zijn afgegeven, d.w.z. Europese technische beoordelingen, zijn voor onbepaalde tijd geldig.

Prestatieverklaring (DoP)

De ETA is de basis voor een Declaration of Performance (DoP, prestatieverklaring) die de fabrikant moet opstellen volgens de Construction Products Regulation (CPR; verordening bouwproducten) voordat het product een CE-markering krijgt.

Passief brandwerende afdichting van brandcompartimenten 

ONTDEK MEER OVER BOSTIK FIRE PROTECT

Top