Dobra priprema je preduvjet za brže i kvalitetnije polaganje podova

Naši proizvodi za pripremu podloge daju cjelovit sustav i rješenje, od predpremaza, parnih brana, membrana, proizvoda za učvršćivanje podloga,masa za izravnavanje i niveliranje. Učinkovita priprema podloge jamči najbolju podlogu za besprijekorne podne obloge. Čak se ni najboljim projektiranjem niti najboljim materijalom za polaganje ne mogu ostvariti zadovoljavajući rezultati ako podloga nije pripremljena na ispravan način. Ova rješenja koja su sukladna profesionalnim pravilima zanata, mogu se u kombinaciji primjenjivati za bržu pripremu podova, pa tako omogućuju brže i sigurnije polaganje podova.

Proizvodi poduzeća Bostik formulirani su tako da udovoljavaju najvišim projektnim zahtjevima: niveliraju podloge, premošćuju i zatvaraju pukotine, stvaraju barijeru vlazi koja djeluje iz podloge, učvršćuju podlogu, a sve sa ciljem duljeg životnog vijeka poda.

Proizvodi za pripremu podloge

  • Predpremazi
  • Paronepropusni premazi
  • Samonivelirajuće mase

Tehnologije proizvoda za pripremu podloge

  • na bazi cementa
  • na bazi kalcijeva sulfata
  • na bazi akrila
  • na bazi epoksidnih smola 
  • na bazi poliuretana

Pronađi više Priprema podloge

Samonivelirajuće mase

Pronađi
floor-preparation-finnish2_640x480.jpg
floor-preparation-finnish2_640x480.jpg

Predpremazi u građevini

Pronađi
Floor primer.jpg
Floor primer.jpg
Top