Všechny webové stránky

Naše mateřská společnost Arkema podepsala s ENGIE od 1. ledna 2023 dlouhodobou smlouvu na dodávku 300 GWh/rok obnovitelného biometanu ve Francii. To představuje jeden z největších soukromých obchodů s biometanem v Evropě k dnešnímu dni.

Naše mateřská společnost Arkema je již nyní průkopníkem v oblasti vysoce výkonných materiálů na biologické bázi pocházejících z obnovitelných ricinových bobů, které mají ve srovnání s ekvivalentními materiály na bázi fosilních paliv podstatně nižší uhlíkovou stopu.

Smlouva s ENGIE o dodávce 300 GWh/rok obnovitelného biometanu a probíhající projekty energetické účinnosti umožní naší skupině dále velmi výrazně snížit uhlíkovou stopu jejích vysoce výkonných elastomerů Rilsan® polyamid 11 a Pebax® Rnew® na biologické bázi.

Jsme velmi potěšeni, že můžeme oznámit tuto zásadní smlouvu se společností ENGIE, která nám umožní ještě více snížit uhlíkovou stopu našich vysoce výkonných materiálů na biologické bázi, v souladu s očekáváními našich zákazníků. Přechod k udržitelným materiálům se zrychluje a Arkema je více než kdy jindy oblíbeným partnerem díky své široké škále biologických a recyklovaných materiálů.

Biometan je obnovitelná alternativa zemního plynu s nižší uhlíkovou stopou a vyrábí se fermentací organické hmoty. Surovina pro výrobu biometanu ve Francii je obzvláště ohleduplná k životnímu prostředí, protože více než 95 % pochází z fermentace zemědělských zbytků a organického odpadu a nekonkuruje potravinám.

Arkema také zkoumá možnosti spolupráce s ENGIE a dalšími průmyslovými účastníky na podporu neustálého zlepšování výroby obnovitelného biometanu ve Francii.

Jsme potěšeni, že můžeme doprovázet Arkemu – historického klienta ENGIE – na jejich cestě udržitelného přechodu s tak velkou dohodou o dodávkách zelené energie. V ENGIE věříme, že biometan bude hrát zásadní roli v evropském energetickém mixu a bude klíčovým činitelem pro dekarbonizaci spotřeby energie našich klientů. Tato přelomová dohoda rozhodně představuje významnou podporu v energeticky náročném chemickém průmyslu a dále upevňuje postavení ENGIE jako referenčního hráče na poli biometanu v Evropě.

Top