Zīmoli un valstis

BASTA, BREEAM, Celtniecības materiāli un Sunda Hus

BASTA ir Zviedrijas būvniecības nozares neatkarīgā vides novērtējuma sistēma, kas izvērtē produktus būvniecībai un celtniecībai. BASTA reģistra mērķis ir pakāpeniski likvidēt vielas ar bīstamām ķīmiskajām īpašībām un sekmēt Zviedrijas valsts vides kvalitātes mērķu sasniegšanu - no kaitīgām vielām brīva vide.

Lasiet vairāk par BASTA

BREEAM ir viena no vecākajām vides sertifikācijas sistēmām, kas izstrādātas, lai sertificētu ēkas, kuras veicina apkārtējās vides uzlabošanu. Zviedrijas Zaļās celtniecības padome sertificē ēkas, kuru pamatā ir BREEAM, kas ir pielāgota Zviedrijas noteikumiem un standartiem. Cita starpā tiek vērtēta ēkas enerģijas izmantošana, iekštelpu klimats un būvmateriāli.

A20 saraksts ir tēmu saraksts, no kuriem jāizvairās būvizstrādājumos. Lai iegūtu BREEAM projektam, ir obligāta prasība, ka izstrādājumos nav nevienas no A20 sarakstā uzskaitītajām vielām.

Hea 9 ir BREEAM sistēmas sadaļa, kuras mērķis ir samazināt kaitīgo gaistošo organisko savienojumu (GOS) daudzumu no produkta, lai pēc iespējas nodrošinātu veselīgu iekštelpu vidi.

Lasiet vairāk par BREEAM

Būvizstrādājumu novērtējums (BVB) ir bezpeļņas apvienība, kas sastāv no lielākajiem Zviedrijas ēku īpašniekiem un celtniekiem. BVB novērtē un informē par ilgtspējīgiem produktiem, kas visā dzīves ciklā neizdala kaitīgas vielas un saglabā labu vidi.

Lasiet vairāk par būvniecības nozares novērtējumu

SundaHus ir neatkarīga konsultāciju firma, kas darbojas, lai uzlabotu iekštelpu vidi un apzinās materiālu izvēli ēkas un nekustamā īpašuma sektorā. Darbs lielā mērā tiek veikts, sistemizējot produktu novērtējumus, tādējādi pakāpeniski izslēdzot bīstamās vielas no visa ēkas dzīves cikla.

Top