Merken en landen

Met passieve brandwerendheid kun je de verspreiding van vuur en rook beperken, net zoals de overdracht en flashover van vuur tussen compartimenten. Flashover is de gevaarlijke opeenstapeling van hete rookgassen. Hiervoor heb je een speciale categorie bouwproducten nodig: passief brandwerende.

Theorie passief brandwerende producten

Een brandcompartiment bestaat uit brandwerende wanden en vloeren en die bouw je met een goede brandwerende afdichting van de voegen. Je hebt producten en systemen nodig die zijn getest volgens EN 1366-4. Deze dichten brandcompartimenten volledig af waar wanden, kozijnen en vloeren samenkomen. Die voegen moeten dus ook brandwerend zijn. Dat is de theorie.

En nu de praktijk…

Toch gaat het in de verwerking niet altijd goed, de praktijk is vaak anders. Waar komt dat door?

  1. Producten worden niet goed toegepast
  2. De verkeerde producten worden gekozen, vaak op basis van prijs
  3. Men is onvoldoende op de hoogte van regels en eisen

Stel, je hebt te maken met een brandeis van El 60 minuten. De wand is 100 mm dik en de voeg 30 mm breed. Dat zijn voldoende gegevens voor een eerste keuze, vaak PUR-schuim. Dat is voordelig en lijkt een slimme keuze bij bouwprojecten met kleine marges. Maar het is in dit geval geen optie. Als de voeg 30 mm breed is, is de brandwerendheid van PUR-schuim onvoldoende. Deze is namelijk getest met maximaal 45 minuten bij een toepassing in een voeg van 100mm in een stenen muur. Dat is dus te breed. Daarnaast bepaalt de ontwerper vaak vooraf al welke producten er moeten worden toegepast, terwijl de daadwerkelijke breedte van de voeg veel breder kan uitvallen. Als dat het geval is, moet je dus een ander product kiezen.

Op zoek naar een ander voordelig alternatief, kom je uit bij een brandwerend acrylaat. Die voldoet, maar helemaal zeker weten doe je het niet. Het kan namelijk zijn dat de constructie niet aan het vierde criterium voldoet, de positionering van de voeg. Is de voeg horizontaal of verticaal 

Horizontale en verticale voegen

Horizontale en verticale voegen zijn lineaire voegen en die worden volgens de normen apart getest en geclassificeerd. Het brandwerend PUR-schuim, de brandwerende acrylaatkit, brandwerende siliconenkit en brandwerende hybridekit van Bostik zijn allemaal geschikt voor horizontale en verticale voegen.

De criteria voor de voegbreedte en het aantal brandwerende minuten zijn per product verschillend. Wanneer je welk product kunt toepassen? Dat kun je eenvoudig zien in de Bostik Fire Protect catalogus, waarin we duidelijke tabellen hebben gezet. Het lokaal en bevoegd gezag checkt tijdens verplichte controlemomenten of de vakmensen de passieve brandwerende producten goed hebben toegepast.

Passieve brandveiligheid gaat uit van de juiste productkeuze in combinatie met de juiste toepassing. Alleen dan kun je brandveilig bouwen!

Wil je meer weten over het afdichten van lineaire voegen? 

Over Lineaire Voegen

Passief brandwerende afdichting van brandcompartimenten

ONTDEK MEER OVER BOSTIK FIRE PROTECT

Top