Merken en landen

BOSTIK ZET ZICH IN OM ZIJN KLANTEN TE ONDERSTEUNEN BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN DE NIEUWE EUROPESE VERORDENING INZAKE DI-ISOCYANATEN

Op 4 augustus 2020 is in het Publicatieblad van de Europese Unie (2020/1149) een nieuwe beperking op di-isocyanaten gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe EU-verordening is de bescherming van werknemers te verbeteren en de toepassing van best practices op het gebied van gezondheid en veiligheid in de hele EU te waarborgen. Deze verordening richt zich richt zich op sensibilisatie van de luchtwegen en de huid, mogelijk veroorzaakt door di-isocyanaten, welke zich in polyurethanen (PU) kunnen bevinden. Deze verordening is vooral relevant voor industriële en professionele gebruikers van deze producten en zal van kracht worden vanaf 24 augustus 2023.

BOSTIK zet zich in voor veilige producten en veilig gebruik door de verwerkers. Wij verwelkomen deze belangrijke en positieve stap om het beschermingsniveau voor werknemers die met di-isocyanaten werken in heel Europa te verhogen en te harmoniseren.

GEVOLGEN VOOR INDUSTRIËLE & PROFESSIONELE GEBRUIKERS VAN POLYURETHANEN (PU)

Verplichte training voor verwerkers

Vanaf 24 augustus 2023 moeten professionele en industriële gebruikers opgeleid en gecertificeerd zijn in het veilig omgaan met producten die di-isocyanaten bevatten. Dit geldt voor alle professionele en industriële gebruikers van producten met een totale monomerische di-isocyanaatconcentratie van >0,1%. Het type training is afhankelijk van het risiconiveau van de toepassing. Er zijn drie risiconiveaus (algemeen, gemiddeld en hoog) vastgesteld, voornamelijk gebaseerd op de toxiciteitsrisico's van de geleverde producten en het risico van blootstelling tijdens het gebruik. De training moet ten minste om de vijf jaar worden herhaald.

Trainingsmateriaal verstrekt door FEICA, BOSTIK zal regelmatig updates en richtlijnen delen

Onze EU-vereniging, FEICA heeft in samenwerking met ISOPA en ALIPA, de brancheverenigingen van de di-isocyanaatproducenten, een uitgebreid pakket trainingsmaterialen samengesteld voor gebruik door haar leden en door gebruikers van lijmen, kitten en purschuimen.
 
BOSTIK heeft actief deelgenomen aan deze werkzaamheden om ervoor te zorgen dat alle eindgebruikers van PU-houdende producten in heel Europa veilig met di-isocyanaten kunnen blijven werken.
 
Het PU-trainingsplatform (e-learning) is toegankelijk via www.safeusediisocyanates.eu en is toegankelijk in de hele EU in meerdere talen.
 
De Europese Raad van Bestuur van FEICA heeft besloten financiële steun te verlenen aan de opleiding van professionele en industriële gebruikers van polyurethaan (PU) lijmen, kitten en purschuimen in het kader van de nieuwe REACH-verordening inzake het veilig gebruik van di-isocyanaten.
 
Door de FEICA voucher code te gebruiken is de online training voor lijm- en kittoepassingen gratis.
Hieronder vindt u de FEICA-vouchercode voor BOSTIK klanten. Kijk onderstaand bij de veelgestelde vragen & antwoorden hoe u zich kunt aanmelden.
 
FEICA_21_C7
 
NB: Vanaf 24 februari 2022 moet op het etiket van deze producten een vermelding staan dat er training nodig is voor het gebruik ervan. Bovendien wordt deze zin ook vermeld in de veiligheidsinformatiebladen (CLP SDS) van de betreffende BOSTIK-producten.

TIJDSCHEMA VOOR DE UITVOERING VAN DE VERORDENING

 • Sinds 24 februari 2022 wordt op de verpakking van de betreffende BOSTIK-producten (en op de bijbehorende CLP SDS) het volgende vermeld: ‘Vanaf 24 augustus 2023 is voor industrieel of professioneel gebruik adequate training vereist’.
 • 24 augustus 2023: alle werknemers moeten een adequate training hebben gehad. Werkgevers moeten een opleidingscertificaat overleggen als bewijs.
De communicatie van FEICA is beschikbaar in verschillende Europese talen op: https://www.feica.eu/our-priorities/safe-use-diisocyanates

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DI-ISOCYANATEN EN DE NIEUWE VERORDENING

 1. Ga naar de website: https://safeusediisocyanates.eu/
 2. Kies rechts bovenin de gewenste taal
 3. Klik op “Zelf E-Learning”
 4. Klik op “Boek een online training”
 5. Selecteer “Kleefstoffen en afdichtingsmiddelen”
 6. Scroll naar beneden en klik op het blok “048 Professionele toepassing van kleef- en afdichtingsmiddelen / Kleine verpakkingen bij omgevingstemperatuur
 7. U gaat naar een nieuwe pagina. Vul daar uw gegevens in.
 8. Zet een vinkje om Terms and Conditions en het privacybeleid te accepteren.
 9. Klik op Volgende
 10. Op de nieuwe pagina ‘Registration fees’ vult u bij Kortingsbon deze code in:  
  FEICA_21_C7
 11. Klik op Volgende
 12. Klik op Bevestigen en uitchecken
 13. U ontvangt een e-mail om de training te volgen
Net als bij elk chemische product is het gebruik van di-isocyanaten veilig als ze worden gehanteerd volgens de betreffende risicobeheer- en veiligheidsmaatregelen. Het is belangrijk te benadrukken dat er vrijwel geen di-isocyanaten in afgewerkte artikelen zijn terug te vinden. Di-isocyanaten worden alleen als reactieve chemische stoffen gebruikt; ze reageren met het polyol om het PU-product te vormen en worden dus tijdens de reactie opgebruikt.
Sensibilisatie betekent dat een persoon na blootstelling allergisch voor een stof kan worden. Bij sensibilisatie kan de persoon na elk nieuw contact met de stof (zelfs bij lage concentraties) een sterk allergische reactie krijgen, met effecten op de ademhaling (bijv. astma). De meeste personen met astma die verband houdt met diisocyanaten, vertonen verbetering of volledig herstel nadat de blootstelling is gestopt.
De beperking geldt voor alle di-isocyanaten (TDI, MDI...) en producten (polyurethanen voor het lamineren van flexibele verpakkingen, polyurethanen voor het lamineren van textiel, polyurethaanschuimen, polyurethaankitten...) met een totale concentratie van monomerische di-isocyanaatconcentratie boven de 0,1% van het gewicht. 
BOSTIK zal ervoor zorgen dat de betrokken klanten worden geïnformeerd over de trainingen en hoe ze toegang kunnen krijgen tot deze trainingen.
De werkgever of zelfstandige (u) dient de succesvolle voltooiing van de training zelf te documenteren en ervoor te zorgen dat deze training ten minste om de vijf jaar wordt herhaald.
De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van alle bestaande trainingscertificaten en zullen een inventaris bijhouden van het aantal gevallen van gemelde en erkende beroepsziekten die te maken hebben met di-isocyanaten.
Geef de informatie die u van BOSTIK ontvangt door aan uw klanten.
De nieuwe verordening geldt alleen voor professionele gebruikers en de industrie. Voor consumentengebruik is enkele jaren geleden al een aparte beperking van kracht geworden.
De verordening is bedoeld om onveilig gebruik van di-isocyanaten te voorkomen, niet om de beschikbaarheid van het product te beperken. Vanwege hun unieke eigenschappen in vele toepassingen zullen polyurethanen op grote schaal beschikbaar blijven.
Om de verbetering van de gezondheid en veiligheid in de loop der jaren aan te tonen zullen de lidstaten verslag moeten uitbrengen over de vooruitgang en de verwachte positieve impact van deze verordening.
Uw BOSTIK-vertegenwoordiger zal u helpen met alle product gerelateerde vragen, met ondersteuning van onze experts op het gebied van productbeheer en regelgeving.
De di-isocyanatenindustrie verstrekt informatie over di-isocyanaten en de veilige hantering ervan op haar website http://www.safeusediisocyanates.eu/

Over BOSTIK, onderdeel van Arkema

BOSTIK is een wereldwijd toonaangevende lijm- en afdichtingspecialist in de bouw, industrie en consumentenmarkt. Al meer dan een eeuw ontwikkelen we innovatieve lijmoplossingen die slimmer zijn en beter inspelen op de krachten die we in ons dagelijks leven tegenkomen. Van de wieg tot het graf en van thuis tot op kantoor; de slimme lijmen van BOSTIK vindt u overal. Met een jaaromzet van € 2,3 miljard in 2021 en met meer dan 6.000 werknemers is Bostik actief in meer dan 50 landen. Ga voor de meest recente informatie naar www.bostik.com.
 

Over Arkema

Arkema, een ontwerper van materialen en innovatieve oplossingen, geeft vorm aan materialen en creëert nieuwe toepassingen die de prestaties van klanten versnellen. Onze evenwichtige portefeuille omvat hoogwaardige materialen, industriële specialiteiten en coatingoplossingen. Onze wereldwijd erkende merken behoren tot de leiders in de markten die we bedienen. Met een jaaromzet van 9,5 miljard euro in 2021 en met ongeveer 20.600 werknemers wereldwijd zijn we actief in bijna 55 landen. Wij streven naar actieve betrokkenheid bij al onze belanghebbenden. Onze onderzoekscentra in Noord-Amerika, Frankrijk en Azië concentreren zich op de vooruitgang op het gebied van biogebaseerde producten, de energietransitie, waterbeheer, elektronische oplossingen, lichtgewicht materialen en ontwerp, de energie-efficiëntie van woningen en isolatie. www.arkema.com.
Top