Merken en landen

Brandgedrag:

Brandgedrag geeft aan hoe ontvlambaar/brandbaar bouwmaterialen zijn en in welke mate deze bijdragen aan de ontwikkeling van een brand. Om het brandgedrag te bepalen, zijn er waarden vastgelegd in de Euro-brandklassen. Dit is een classificatiesysteem dat sinds maart 2003 in de gehele Europese Unie geldt. De verschillende brandklassen worden aangeduid met de volgende letters: A1 – A2 – B - C- D – E – F.

De Europese classificatie is vastgelegd in EN 13501-1. Het Euro-brandklassensysteem kent vier brandtesten voor bouwmaterialen:

  • De kleine vlamtest (EN ISO 11925-2): hiermee wordt het begin van een brand gesimuleerd en wordt bepaald of een product gemakkelijk en snel ontbrandt. Meestal is dit de eerst uitgevoerde test en de reactie is bepalend of verdere proeven worden uitgevoerd;
  • De Single Burning Item test (EN 13823). Deze test bepaalt onder andere de hitteafgifte, de vlamuitbreiding, de afgifte van gevaarlijke stoffen en de rookontwikkeling;
  • De Calorische bom (EN ISO 1716): een proef om de maximale verbrandingswaarde van het product te bepalen;
  • De Onbrandbaarheidsproef EN ISO 1182: een proef voor het vaststellen van de onbrandbaarheid van een product.

(Bron brandtesten: brandweer.nl)

Daarnaast zijn er de aanvullende classificaties s1, s2, s3 voor rookontwikkeling en d0, d1 en d2 voor brandende druppels en deeltjes.

Brandwerendheid:

Brandwerendheid is de tijd in minuten waarin een brandend compartiment zijn rol kan vervullen en kan voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brandwerendheid van (gecombineerde) producten is getest en gemeten in gestandaardiseerde, gangbare toepassingen.

Een brandcompartiment bestaat uit brandwerende wanden en vloeren, inclusief de aansluitvoegen tussen wanden vloeren. Daarnaast moeten de voegen tussen de constructie en de (brand)deuren en (raam)kozijnen brandwerend zijn. Producten en systemen die zijn getest volgens EN 1366-4 worden gebruikt om brandcompartimenten volledig af te dichten op plaatsen waar wanden, kozijnen en vloeren samenkomen.

Verschil brandgedrag en brandwerendheid

Het brandgedrag van een bouwmateriaal geeft aan of en hoe snel het vlam vat (of is het zelfs onbrandbaar?), wat de vlamuitbreiding is en wat de maximale verbrandingswaarde is. De brandwerendheid van een bouwmateriaal draagt bij aan het beheersen van een brand.

Heel kort gezegd: een product met de hoogste classificatie voor brandgedrag, biedt geen garantie voor brandwerendheid, of andersom.

Passief brandwerende afdichting van brandcompartimenten 

ONTDEK MEER OVER BOSTIK FIRE PROTECT

Top