Merken en landen

ISO 9001 Certificering

Bewustzijn

De kwaliteit van Bostik is gewaarborgd volgens het ISO 9001-certificaat. Méér nog dan deze kwalificatie geldt voor Bostik het kwaliteitsbewustzijn. Daaronder verstaat de organisatie dat de klant altijd centraal staat, dat kwaliteit de hoogste prioriteit geniet binnen het dagelijks handelen en deel uitmaakt van de missie en visie. De waarborging hiervan is in handen van bevoegde (externe) organisaties.

Doelstelling

De doelstelling achter het kwaliteitsbewustzijn van Bostik is het continueren van de hoogwaardige kwaliteit, het optimaliseren van de leverbetrouwbaarheid en het streven naar een heldere communicatie met klanten en leveranciers.

Samenwerking

De inspanningen op gebied van kwaliteitszorg reiken verder dan de reguliere handboeken. Bostik meet en controleert de tevredenheid onder klanten, bewaakt R&D activiteiten nauwlettend en hecht veel waarde aan verbetertrajecten. Dat laatste gebeurt in toenemende mate ook in samenwerking met klanten.

Productcertificering

Naast de certificering voor de organisatie, besteedt Bostik veel aandacht aan certificeringen op productniveau. Hiermee wordt onafhankelijk vastgesteld dat producten geschikt zijn voor veeleisende toepassingen en voldoen aan de hoogste normeringen. De combinatie van gegarandeerde productkwaliteit en gecertificeerde toepasbaarheid biedt klanten de gewenste zekerheid.

Vakmanschap en duurzaamheid

Onafhankelijke en gekwalificeerde instituten als TNO, DNV GL en SKH- IKOB bewaken de kwaliteitsborging van Bostik. Professionele eindgebruikers hoeven met minder geen genoegen te nemen. Vakmanschap en duurzaamheid vertalen zich zo in kwaliteit en continuïteit voor producent én gebruiker.

De ISO 9001-certificering is van toepassing op de vestigingen Bostik Benelux BV en Bostik BV te Oosterhout.

Top