Kaubamärgid ja riigid
 • Product

ADHESITECH

Toote ülevaade
Naket andev toode vinüülist ja tekstiilist põrandakatte paigaldamiseks
Geographic kättesaadavus
 • Eesti

Smart Eelised

 
·         Topeltfunktsioon: survetundlik liim ja kiirelt tarduv liim
·         Püsiv jääknakkumine, ajapiiranguta
·         Lahustivaba, lõhnatu

·         Topeltfunktsioon: survetundlik liim ja kiirelt tarduv liim

·         Püsiv jääknakkumine, ajapiiranguta

·         Lahustivaba, lõhnatu

·         Väga väikesed lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogused

·         Lihtne jäätmemajandus tänu hõlpsale sorteerimisele, põrandakatted on ringlussevõetavad

·         Väike kulu, suur tootlus

·         Renoveerimistööd: sobib kasutamiseks olemasolevatel PVC-põrandakatetel või mittepoorsetel pindadel (nt metallil)

·         Talub kiirgussoojust

·         Talub toolirattaid

.         Ei tekita hõõrdumise tagajärjel tolmu
(võrreldes vaiba ujuvpaigaldusega)

Naket andev toode vinüülist ja tekstiilist põrandakatte paigaldamiseks

Muu kasutus: kandke aluskihile nagu PSA, seejärel paigaldage laminaatpõrand. Laminaat püsib kindalt paigal, laudade ja aluskihi alla jäänud õhk surutakse välja. Seeläbi paranevad põranda helipidavusomadused. (Väheneb praegune heli läbilaskvus).

KASUTUSKOHAD

Bostik Adhesi-Tech on mugav kasutada, see veepõhine akrüülliim sobib järgmiste materjalide liimimiseks:

 • vinüülkomposiitplaadid
 • LVT-põrandakattematerjali* tahvlid või plaadid
 • heterogeensed PVC-plaadid või tahvlid
 • reljeefsed paisuvad vinüülmaterjalid
 • poolelastsed plaadid
 • igat tüüpi plaatvaibad
 • rasked plaatvaibad

Muu kasutus: aluskihil laminaatpõrandad

Mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes

*LVT-põrandakatete puhul, mis tuleb joota täielikult aluspõranda külge, tuleb kasutada spetsiifilist liimi. Järgige Bostiku ja tootja juhiseid.

TEHNILISED ANDMED

Värv

valge kreem

Tihedus (NF: T76.300)

1,02 ±0,05

pH

7 ±0,5

PSA-funktsioon

o Ooteaeg*: 30–45 min poorsel aluspõrandal

o Ooteaeg*: 90–120 min mittepoorsel aluspõrandal

Avatud aeg

piiramatu (tolmuvabas keskkonnas)

Talub tihedat käimist

12 tunni möödumisel

Kasutustemperatuur

+ 10 °C...25 °C

Külmumine/Sulamine

Võib sulatada, kui on külmunud kuni temperatuurini –5 °C

Ei sütti kasutamisel

 *Mõõdeti normaalselt imavatel aluspõrandatel tingimustes, kus õhutemperatuur oli 23 °C ja suhteline õhuniiskus 55%

TÖÖJUHISED

ETTEVALMISTUS

Ettevalmistus tuleb teha kehtiva ehitusstandardi kohaselt.

Aluspõrandad peavad olema terved, ühtlased, siledad, püsivalt kuivad ja puhtad vanadest liimijääkidest, tolmust, rasvast või muudest saasteainetest.

Olemasolevate põrandakatete ülekatmisel veenduge, et need oleksid tugevalt kinni ja puhtad. Eemaldage mustus, poleerimisvahendi jäägid, õli ja sarnased saasteained. Kui aluspõranda nõutava sileduse tagamiseks ja läbipaistvuse ennetamiseks on vaja seda lisaks veel töödelda, valige sobiv Bostiku krunt ning Bostiku silendus- ja tasandussegu. Väga imavad pinnad tuleb liigse imavuse vältimiseks kruntida ja seejärel viimistleda isetasanduva aluskihi juhiste kohaselt.

Anhüdriidist aluskihid, samuti puitlaast- ja vineerplaadid tuleb kruntida tootega Bostik Primasol R. Võib osutuda vajalikuks kanda pinnale mitu kihti järjest (100–120 g/m²/kiht). Jääkniiskuse sisaldus peab olema > 3% tsemendist aluskihtide ja > 0,5% anhüdriidist aluskihtide puhul.

Kõik pinnad peavad olema piisavalt niiskuskindlad. Muidu tuleb need kruntida auruniiskust tõkestava tootega EPONAL 336 Moisture Vapour Barrier. Enne liimi kasutamist oodake, kuni krundid ja aluskihid on täielikult kuivanud.

PAIGALDUS

Liim Bostik ADHESI-TECH kantakse pinnale rulli (12 mm pikkune) või sobiva liimikammiga.

•    Poorsed aluspinnad: toodet Bostik Adhesi-Tech võib kasutada kiire nakkuvuse tagamiseks või survetundlikes paigaldistes. Kiire nakkuvuse tagamiseks oodake enne põrandakatte paigaldamist 5–10 minutit.  Survetundliku liimina kasutamisel oodake, kuni liim on puutekuiv (umbes 45–60 minutit) ja seejärel paigaldage põrandakate võimalikult kiiresti, et vältida tolmu kogunemist liimikihile.

•    Mittepoorsed aluspinnad, nagu metall või olemasolev PVC-kate: oodake, kuni liim on puutekuiv (nakkuv, kuid ei jää sõrmede külge, umbes 90–120 minutit) ja seejärel paigaldage põrandakate võimalikult kiiresti, et vältida tolmu kogunemist. Pärast paigaldamist rullige põrandat 34–45 kg kaaluva rulliga laiusele ja pikkusele risti, järgides põrandakattematerjali tootja juhiseid. Enne liikluse lubamist põrandakattele peab liim üleöö (vähemalt 12 tundi) tarduma.

Kasutatav tööriist

Tüüp

Keskmine kulu/m²

Liimikamm

A4

100–120 g/m²

Rull

Lühike

100–120 g/m²

 Kattekiht peab olema keskmine, ilma liigse materjalikuluta.

MÄRKUSED

·         Paigaldamisel järgige põrandakattematerjali tootja juhiseid.

·         Põrandakonstruktsioonide mõõtmete stabiilsus. Mõned vinüülpõrandakatted võivad paisuda või kahaneda kohanemise, käitlemise või toote tootmise eripärade tõttu. Järgige Bostiku ja vastava tootja juhiseid. Bostik ei vastuta põrandakonstruktsioonide mõõtmete ebastabiilsusest tulenevate probleemide eest.

·         Pärast kasutamist sulgege tihkelt kõik mahutid.

PUHASTAMINE PÄRAST PEALEKANDMIST

Tööriistade puhastamiseks kasutage sooja vett, eelistatavalt siis, kui liim on veel märg. Põrandakattel oleva kuiva liimipleki eemaldamiseks ja käte puhastamiseks sobib spetsiaalne Bostiku kreem „Dermosafe nettoyage”.

KULU

100–120 g/m²

LADUSTAMINE

Kuni 24 kuud avamata originaalpakendis temperatuuril +10 °C...+30 °C. Külmumis-/sulamiskindlus kuni temperatuurini –5 °C. Kui toode peaks külmuma, pange ämber vähemalt 24–48 tunniks köetud ruumi (+25 °C).

TERVISE- JA OHUTUSTEAVE

TÄHTIS! Enne Bostiku liimide kasutamist peab kasutaja toote ohutuskaardi hoolikalt läbi lugema. Töötamise ajal järgige häid hügieenitavasid. Vältige nahale ja silma sattumist. Lisateavet leiate ohutuskaardilt veebilehel www.quick-fds.com, aga me võime saata koopia ka faksiga.

Kasutussoovitused põhinevad üldlevinud standarditel, mida tuleb kindlasti järgida. Kui kasutate toodet esimest korda või kui materjali, koha või keskkonna omadused on erilised, soovitame toodet enne proovida. Soovitame järgida andmelehel toodud ettevaatusabinõusid.

PAKEND

Kood

Pakend

Kogus

Triipkood

30048603

19 kg plastämber

16

3549210016243

30048602

5 kg plastämber

80

3549210007005

30048604

2 kg plastämber

180

3549210029854

Seotud tooted

bottningslist-2.jpg
bottningslist-2.jpg
BACKING ROD
 • Product
VUUGITIHEND
bostik-roll-240-1.jpg
bostik-roll-240-1.jpg
BOSTIK ROLL 240
 • Product
Spetsiaalne kuivliimisüsteem treppidele
bostik-roll-25-50-85-2.jpg
bostik-roll-25-50-85-2.jpg
BOSTIK ROLL 25 50 85
 • Product
Spetsiaalne kuivliimisüsteem põrandaliistude, liistude ja põrandakattematerjalide paigaldamiseks
bostik-roll-740-1.jpg
bostik-roll-740-1.jpg
BOSTIK ROLL 740
 • Product
Spetsiaalne kuivliimisüsteem põrandakattematerjalide paigaldamiseks
bostik-roll-mt35-1.jpg
bostik-roll-mt35-1.jpg
BOSTIK ROLL MT35
 • Product
Kuivad kontaktliimid
bostik-roll-rf50-rf100-1.jpg
bostik-roll-rf50-rf100-1.jpg
BOSTIK ROLL RF50
 • Product
KONTAKTLIIMID
bostik-roll-sd50-2.jpg
bostik-roll-sd50-2.jpg
BOSTIK ROLL SD50
 • Product
Kuivad kontaktliimid
floor-_-wall-tac-1.jpg
floor-_-wall-tac-1.jpg
FLOOR & WALL TAC
 • Product
TEHNILISTE ANDMETE LEHT
fogpinne-2.jpg
fogpinne-2.jpg
FOGPINNE
 • Product
Hermeetikute silumiseks mõeldud tööriistad
Top