Our main brands

Παγκόσμιο δίκτυο Bostik

Bostik around the world

top

A-Z Index

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το A 603 είναι ένα πρόσθετο στεγανοποίησης κατά DIN 934-2 T9 για σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και τσιμεντο-ασβεστοκονιάματα.
Το A 603 είναι μειωτής τριχοειδούς απορρόφησης, ενισχύει την αντοχή σε βλαβερούς παράγοντες καθώς και την ικανότητα συμπίεσης του σκυροδέματος, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει ομοιόμορφες και στεγανές επιφάνειες.
Επιπλέον, εμποδίζει τον σχηματισμό κυψελών, την απόμιξη καθώς και ζημιές λόγω υγρασίας, αφού μειώνει την τριχοειδή απορροφητικότητα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το A 603 της Bostik ενδείκνυται για τη στεγανοποίηση στοιχείων οπλισμένου και μη οπλισμένου σκυροδέματος. Κατάλληλο επίσης ως μέσο στεγανοποίησης κονιάματος με μειωμένη απορρόφηση νερού και μειωμένο βάθος διείσδυσης νερού.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Μέγιστο 1,3 l/100kg τσιμέντου

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Το A 603 φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό μέρος, προστατευμένο από τον παγετό, ιδανικά σε θερμοκρασίες +5°C έως +25°C.
Στη σφραγισμένη αρχική συσκευασία του και υπό σωστές συνθήκες αποθήκευσης το A 603 διατηρείται για τουλάχιστον 12 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κωδικός Νο. 30836122 Δοχείο 5 lt

▶ Giscode BZM 1

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Διεισδύοντας σε μεγάλο βάθος στο υπόστρωμα, το Antisulfat αντιδρά με πολλά από τα υδατοδιαλυτά άλατα που υπάρχουν μέσα στην τοιχοποιία. Αυτά τα επιβλαβή για την κατασκευή άλατα μετατρέπονται από το Antisulfat σε μη υδατοδιαλυτά προϊόντα αντίδρασης, με αποτέλεσμα το υπόστρωμα να αποδεσμεύεται από τα διαλυτά άλατα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Antisulfat ενδείκνυται για την αποκατάσταση της επιβαρυμένης με άλατα υγρής τοιχοποιίας. Το Antisulfat χρησιμοποιείται ως μέσο αφύγρανσης σε εργασίες αποκατάστασης τοιχοποιίας και επακόλουθες στεγανοποιήσεις υπογείων, έτσι ώστε
π.χ. να μην παρεμποδίζεται η υδραυλική πήξη των επακόλουθων ορυκτών επιστρώσεων από επιβλαβή για την κατασκευή άλατα. Το Antisulfat μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επικαθίσεις αιθάλης σε καπνοδόχους, έτσι ώστε οι επακόλουθες ορυκτές στεγανοποιήσεις να μην προσβάλλονται από τα σωματίδια αιθάλης κατά την πήξη.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος μεταξύ 0,5 και 1,0 kg/m2. Πριν από την επεξεργασία συνιστάται η εφαρμογή του Antisulfat σε μια μικρή δοκιμαστική επιφάνεια για να υπολογιστεί η απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Ευαίσθητο στον παγετό. Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία για περίπου 12 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κωδικός Νο. 30806226 Δοχείο 5 Kg
Κωδικός Νο. 30082580 Δοχείο 10 Kg

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

AQUA BLOCKER®

 • Προϊόν

Επαλειφόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 1 συστατικού, μεγάλης θιξοτροπίας, τεχνολογίας SMP. Έτοιμο προς χρήση, δεν περιέχει διαλύτες, νερό και άσφαλτο. Εφαρμόζεται έναντι της υγρασίας εδάφους, μη συσσωρευμένου διαρρέοντος νερού, νερού χωρίς πίεση, πεπιεσμένου και εκτοξευόμενου νερού σε κοιλότητες τοίχων και τριχοειδών ρωγμών εντός και κάτω από τους τοίχους σύμφωνα με το DIN 18533. Λόγω της θιξοτροπίας του, είναι κατάλληλο για κατακόρυφες εφαρμογές.

Μετά την ωρίμανση του, είναι αδιαπέραστο από το νερό, γεφυρώνει εξαιρετικά τις ρωγμές έως 5 mm και είναι ανθεκτικό στα επιφανειακά επιθετικά φυσικά ύδατα σκυροδέματος.

Κατάλληλο για στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχωμάτων υπογείων, για σύνθετη στεγανοποίηση κάτω από πλακίδια και πλάκες, για εργασίες επισκευής σε στέγες και για στεγανοποίηση προκατασκευασμένων τσιμεντοειδών στοιχείων, για τη στεγανοποίηση ακμών και γωνιών σε μπαλκόνια και ταράτσες.

TIP: Χρησιμοποιείται για συγκόλληση:
Τα σημεία επικαλύψης του Ardatec Membran
Ταινιών: Ardatape 120 Extra, Ardatape Inside / Outside
καθώς και όλων των στεγανοποιητικών εξαρτημάτων τοίχου και δαπέδου

Κατανάλωση: Για δύο στρώσεις, ανάλογα με το φορτίο, περίπου 2,3 - 3,0 kg ανά m².
Χρήση ως συγκολλητικό περίπου 0,4 kg ανά m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον


Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶ Emicode EC 1R
πολύ χαμηλές εκπομπές
▶ Giscode RS 10

AQUA BLOCKER® LIQUID

 • Προϊόν

Το Aqua Blocker® Liquid είναι ένα επαλειφόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 1 συστατικού, χαμηλής θιξοτροπίας τεχνολογίας SMP. Έτοιμο προς χρήση, δεν περιέχει διαλύτες, νερό και άσφαλτο. Εφαρμόζεται έναντι της υγρασίας εδάφους, μη συσσωρευμένου διαρρέοντοςνερού, νερού χωρίς πίεση, πεπιεσμένου και εκτοξευόμενου νερού σε κοιλότητες τοίχων και τριχοειδών ρωγμών εντός και κάτω από τους τοίχους σύμφωνα με το DIN 18195. Μετά την ωρίμανση του, είναι αδιαπέραστο από το νερό, γεφυρώνει εξαιρετικά τις ρωγμές έως 5 mm και είναι ανθεκτικό στα επιφανειακά επιθετικά φυσικά ύδατα σκυροδέματος. Λόγω της υψηλής ρευστότητας εφαρμόζεται επαλειφόμενο και είναι ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες.

Το Aqua Blocker® Liquid έχει ελεγχθεί σύμφωνα με: «Αρχές Δοκιμών για Στεγανοποίηση Κατασκευών με Υγρές Μεμβράνες». Κατάλληλο για την επισκευή και στεγάνωση οροφών σύμφωνα με τον Κώδικα Κατασκευών C, αριθ. 7.6. Το Aqua Blocker® Liquid έχει δοκιμαστεί σε δοκιμή πυραντοχής σύμφωνα με EN 1187.

Κατάλληλο για στεγανοποίηση από την υγρασία σε θεμέλια και πλάκες δαπέδου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φράγμα υδρατμών κάτω από στρώσεις και σύνθετες στεγανώσεις σε μπαλκόνια και ταράτσες, σε βιομηχανικά δάπεδα και στον εμπορικό τομέα, καθώς και για την έκχυση σε αρμούς διαστολής στον βιομηχανικό τομέα.

Κατανάλωση: Για δύο στρώσεις περίπου 2,3 - 3,0 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶ Giscode RS 10

ARDACOLOR FLEX

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Ardacolor Flex είναι ένα εξαιρετικά καλά επαλειφόμενο αρμοκονίαμα για την αρμολόγηση κεραμικών δαπέδων. Χάρη στα πολλαπλά του πλεονεκτήματα το Ardacolor Flex είναι προϊόν γενικής χρήσης:

To Ardacolor Flex έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ. Το Ardacolor Flex ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κατηγορίας CG2 WA του προτύπου EN 13888. C (Τσιμεντοειδείς), G (Αρμόστοκος), 2 (βελτιωμένος), W (με μειωμένη υδατοαπορροφητικότητα) και A (ανθεκτικός στην τριβή)

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Για αρμολόγηση κεραμικών επενδύσεων τοίχου και δαπέδου, όπως πλακίδια πορσελάνης, υλικά και πλάκες από φαγεντιανή, μπορντούρες από φαγεντιανή, οξύμαχα κεραμικά πλακίδια τύπου klinker δαπέδου, πλάκες σκληρυμένου σκυροδέματος, υαλότουβλα και φυσική πέτρα ανθεκτική στον αποχρωματισμό. Για μπαλκόνια και ταράτσες, στο εσωτερικό και περιμετρικά των πισίνων, σε χώρους υγιεινής, μπάνια, επαγγελματικούς χώρους με έντονη υγρασία, υποδομές οδοποιίας με υπόγειες διαβάσεις και σιδηροδρομικούς σταθμούς, παραμορφώσιμα υποστρώματα όπως θερμαινόμενα δάπεδα, ξηρές επιφάνειες, έτοιμα μέρη
σκυροδέματος, μοριοσανίδες, προσόψεις και χώρους με έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, όπως ψυκτικούς θαλάμους, εκθεσιακούς χώρους κ.λπ.

Σε περίπτωση πολύ υψηλής καταπόνησης των αρμών από χημικά, συνιστάται η εφαρμογή του Ardacolor Xtrem Easy. Σε χώρους στους οποίους επικρατεί υψηλή μηχανική καταπόνηση, όπως π.χ. λόγω της χρήσης συσκευών καθαρισμού, μηχανών καθαρισμού υψηλής πίεσης ή σαρώθρων δαπέδου, χρησιμοποιήστε το εξαιρετικά σταθερό τσιμεντοειδές αρμοκονίαμα υψηλών μηχανικών αντοχών Ardacolor Power. Για φυσική πέτρα ευαίσθητη στον αποχρωματισμό, ιδίως για λειασμένες, πορώδεις και τραχιές επιφάνειες, συνιστάται η χρήση του Ardacolor Premium.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,5-5,0kg/m2, ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μπορεί να αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία για περίπου 18 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακούλα αλουμινίου των 5 kg:
(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)
Κωδ. Νο.30603959 5kg (ανοιχτό γκρι)
Κωδ. Νο.30603958 5kg (μεσαίο γκρι)
Κωδ. Νο.30607689 5kg (γκρι της άμμου)
Κωδ. Νο.30603957 5kg (ανθρακί)
Σακί των 25 kg:
Κωδ. Νο.30603956 25kg (ανοιχτό γκρι)
Κωδ. Νο.30603955 25kg (μεσαίο γκρι)
Κωδ. Νο.30607690 25kg (γκρι της άμμου)
Κωδ. Νο.30603954 25kg (ανθρακί)

▶ Emicode EC1R PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές
▶ Giscode ZP1

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ARDACOLOR MAXI

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αρμοκονίαμα υδραυλικής πήξης για την αρμολόγηση κεραμικών επιστρώσεων, για πλάτος αρμών από 4 έως 20 mm. Το Ardacolor Maxi είναι εύπλαστο, διαθέτει εύκολη εργασιμότητα, είναι ανθεκτικό στον παγετό, διαπερατό στους υδρατμούς και κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση. Το Ardacolor Maxi προσφέρει υψηλή, ασφαλή πρόσφυση στις παρειές ακόμη και για πλακίδια πορσελάνης και πήζει χωρίς τον σχηματισμό ρωγμών. Το Ardacolor Maxi έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ. Το Ardacolor Maxi ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κατηγορίας CG1 του προτύπου DIN EN 13888. C(Τσιμεντοειδείς), G(Αρμόστοκος) και 1(απλός αρμόστοκος).

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Ardacolor Maxi ενδείκνυται για την αρμολόγηση κεραμικών επενδύσεων τοίχου και δαπέδου, καθώς και για πλακίδια πορσελάνης, πλάκες τερακότας, πλακίδια και πλάκες από φαγεντιανή, οξύμαχες κεραμικές πλάκες (klinker) δαπέδου, λεπτά διακοσμητικά τούβλα, πλάκες σκληρυμένου σκυροδέματος και φυσική πέτρα ανθεκτική στον αποχρωματισμό, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι επίσης κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση.

Για αρμούς με αυξημένες απαιτήσεις απώθησης νερού και βρομιάς συνιστάται η χρήση του Ardacolor Premium+ (πλάτος αρμών 1–10 mm), για χώρους με έντονη υγρασία καθώς και κάτω από το νερό προτείνεται το Ardacolor Flex (πλάτος αρμών 3–20 mm), για χώρους με έντονη μηχανική καταπόνηση το Ardacolor Power και για εξαιρετικά υψηλή καταπόνηση από χημικά το Ardacolor Xtrem Easy.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,5 έως 5,0 kg/m2, ανάλογα με το βάθος του αρμού και το σχήμα των πλακιδίων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία για περίπου 18 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακούλα αλουμινίου των 5 kg:
(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)
Κωδ. Νο.30603942 5kg (ανοιχτό γκρι)
Κωδ. Νο.30603943 5kg (γκρι του τσιμέντου)
Κωδ. Νο.30603944 5kg (ανθρακίτης)
Σακί αλουμινίου των 25 kg:
Κωδ. Νο.30603941 25kg (ανοιχτό γκρι)
Κωδ. Νο.30603945 25kg (γκρι του τσιμέντου)
Κωδ. Νο.30603953 25kg (σκούρο γκρι)
Κωδ. Νο.30603947 25kg (ανθρακίτης)

▶ Emicode EC1R PLUS πολύ χαμηλέςεκπομπές
▶ Giscode ZP1

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτεστο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ARDACOLOR POWER

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Ardacolor Power είναι ένα εξαιρετικά καλά επαλειφόμενο αρμοκονίαμα υψηλών μηχανικών αντοχών για την αρμολόγηση κεραμικών επιστρώσεων και φυσικής πέτρας ανθεκτικής στον αποχρωματισμό, για επιφάνειες τοίχου και δαπέδου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς και κάτω από το νερό. Το Ardacolor Power είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις και διαθέτει υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες, αυξημένη ανθεκτικότητα σε μέσα καθαρισμού καθώς και στον καθαρισμό υψηλής πίεσης. Το Ardacolor Power προσφέρει υψηλής πυκνότητας αρμοπλήρωση και πολύ καλή πρόσφυση στις παρειές, είναι ανθεκτικό στον παγετό και στο αλάτι αποχιονισμού και είναι υδροαπωθητικό.

Το Ardacolor Power έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κατηγορίας CG2 WA του προτύπου DIN EN 13888: C (Τσιμεντοειδείς), G (Αρμόστοκος), 2 (βελτιωμένος), W (με μειωμένη υδατοαπορροφητικότητα) και A (ανθεκτικός στην τριβή)

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Για την αρμολόγηση κεραμικών επιστρώσεων, όπως είναι πλακίδια πορσελάνης, πλακίδια φαγεντιανής, λεπτά διακοσμητικά τούβλα, οξύμαχα κεραμικά πλακίδια τύπου klinker, μακρόστενα πλακίδια και φυσική πέτρα ανθεκτική στον αποχρωματισμό. Χάρη στην εξαιρετικά υψηλή αντοχή του σε θερμικές, μηχανικές και χημικές καταπονήσεις είναι ιδανικό για χρήση σε πλυντήρια αυτοκινήτων, επαγγελματικές κουζίνες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κτηνιατρικές κλινικές, κτηνιατρεία, χώρους επεξεργασίας κρεάτων, συνεργεία, καθώς και δάπεδα που καλύπτονται με αλάτι αποχιονισμού.

Συνιστάται επίσης για μπαλκόνια και ταράτσες, πισίνες και περιβάλλοντες χώρους πισίνων, χώρους υγιεινής, μπάνια, επαγγελματικούς χώρους με έντονη υγρασία, υποδομές οδοποιίας όπως υπόγειες διαβάσεις και σιδηροδρομικούς σταθμούς, παραμορφώσιμα υποστρώματα όπως θερμαινόμενα δάπεδα, ξηρές επιφάνειες, έτοιμα μέρη σκυροδέματος, μοριοσανίδες, προσόψεις και χώρους με έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, όπως ψυκτικούς θαλάμους. Χάρη στην πολύ υψηλή αντοχή στην τριβή ενδείκνυται για χώρους στους οποίους επικρατεί υψηλή μηχανική καταπόνηση, όπως π.χ. λόγω της χρήσης συσκευών καθαρισμού, μηχανών καθαρισμού υψηλής πίεσης ή σαρώθρων δαπέδου.

Το Ardacolor Power είναι ανθεκτικό σε ουδέτερα και αλκαλικά μέσα καθαρισμού και προσφέρει υψηλή αντοχή σε όξινα καθαριστικά έναντι των συμβατικών τσιμεντοειδών αρμοκονιαμάτων. Τα μέσα καθαρισμού πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προδιαγραφόμενη χρήση τους και στις προβλεπόμενες συγκεντρώσεις.
Εάν επικρατούν συνθήκες υψηλής χημικής καταπόνησης (σχηματισμός οξέων) στους αρμούς, συνιστάται αρμολόγηση με Ardacolor Xtrem Easy, Ardacolor Xtrem Multi ή Floorcolor Xtrem. Για φυσική πέτρα ευαίσθητη στον αποχρωματισμό, ιδίως για λειασμένες, πορώδεις και τραχιές επιφάνειες, συνιστάται η χρήση του Ardacolor Premium+.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,6-5,0Kg/m², ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το πλάτος των αρμών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία για περίπου 18 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κωδ. Νο.30603965 25kg Σακί
(γκρι τσιμέντου)

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ARDACOLOR PREMIUM+

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Ardcalor Premiun+ εινα ένα, ενισχυμένο με συνθετικά πρόσθετα, απωθητικό στο νερό και στη βρομιά, αρμοκονίαμα πολλαπλών εφαρμογών με ιδιότητες ταχείας πήξης και υψηλή κρυσταλλική δέσμευση νερού για την αρμολόγηση κεραμικών επιστρώσεων καθώς και φυσικής πέτρας ανθεκτικής ή μη στον αποχρωματισμό, καθώς και μαρμάρου. Για πλάτος αρμών 1 έως 10 mm, για εσωτερικές, εξωτερικές εφαρμογές, σε επιφάνειες τοίχου και δαπέδου. Το ταχύπηκτο Ardacolor Premium+ είναι λείο και εύκολα επεξεργάσιμο, ανθεκτικό στον παγετό, διαπερατό στους υδρατμούς και ενδείκνυται για ενδοδαπέδια θέρμανση.

Το Ardacolor Premium+ διαθέτει υψηλή, ασφαλή πρόσφυση στις παρειές και δεν σχηματίζει ρωγμές μετά την πήξη. To Ardacolor Premium+ διασφαλίζει βελτιωμένη προστασία, λεπτή επιφάνεια και γυαλιστερό χρώμα. Το Ardacolor Premium+ δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο υλικό κατά το GGVS και παράγει πολύ χαμηλές εκπομπές κατά το GEV-Emicode EC1 PLUS. Το
Ardacolor Premium+ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κατηγορίας CG2 WA (υψηλή αντοχή στην τριβή, μειωμένη απορρόφηση νερού) κατά το DIN EN 13888: C (Τσιμεντοειδείς), G (Αρμόστοκος), 2 (βελτιωμένος), W (με μειωμένη υδατοαπορροφητικότητα) και
A (ανθεκτικός στην τριβή)

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Ardacolor Premium+ ενδείκνυται για την αρμολόγηση κεραμικών επιστρώσεων όπως πλακίδια φαγεντιανής, κεραμικά πλακίδια, πλακίδια πορσελάνης, υαλοψηφίδα, ψηφίδα πορσελάνης, γυάλινα πλακίδια, μακρόστενα πλακίδια καθώς και φυσική πέτρα
ανθεκτική ή μη ανθεκτική στον αποχρωματισμό όπως ασβεστόλιθο, μάρμαρο jura, ελαφρύ μάρμαρο κ.λπ., σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,3 έως 0,7 kg/m2, ανάλογα με το βάθος του αρμού και το σχήμα των πλακιδίων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία για περίπου 18 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακούλα αλουμινίου των 5 kg:
(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)
Κωδ. Νο.30613445 5kg (λευκό)
Κωδ. Νο.30613446 5kg (γκρι ασημί)
Κωδ. Νο.30613448 5kg (ανοιχτό γκρι)
Κωδ. Νο.30613456 5kg (γκρι τσιμέντου)
Κωδ. Νο.30613458 5kg (γιασεμί)
Κωδ. Νο.30613457 5kg (ανοιχτό μπεζ)
Κωδ. Νο.30613447 5kg (μπαχάμα μπεζ)
Κωδ. Νο.30613449 5kg (περγαμόντο)
Κωδ. Νο.30613450 5kg (ανθρακί)
Κωδ. Νο.30613453 5kg (καραμέλα)
Κωδ. Νο.30613454 5kg (καφέ)
Κωδ. Νο.30613452 5kg (ανοικτό καφέ)
Κωδ. Νο.30613451 5kg (σκούρο γκρι)
Κωδ. Νο.30613455 5kg (Μανχάταν)
Σακί των 25 kg:
Κωδ. Νο.30603789 25kg Σακί (λευκό)
Κωδ. Νο.30603788 25kg Σακί (γκρι ασημί)
Κωδ. Νο.30603792 25kg Σακί (γκρι τσιμέντου)

▶ Emicode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ARDACOLOR XTREM EASY

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο Ardacolor Xtrem Easy είναι ένας αρμόστοκος υψηλής αντοχής σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις για κεραμικά πλακίδια τοίχου και δαπέδου, υαλοψηφίδα, ψηφίδα πορσελάνης και οξύμαχα κεραμικά πλακίδια (klinker). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητικό, ιδίως όταν η ομοιομορφία χρώματος μεταξύ συγκολλητικού και αρμόστοκου είναι σημαντική (πχ. για υαλοψηφίδα, ψηφίδα πορσελάνης και μωσαϊκό μικρής ψηφίδας). Μετά την πήξη ο Ardacolor Xtrem Easy είναι ανθεκτικός σε μεγάλο αριθμό χημικών ουσιών, στο επιθετικό νερό του σκυροδέματος, σε ισχυρά απορρυπαντικά, στον ζεστό ατμό και στη διάβρωση από το νερό. Καθώς πήζει χωρίς ρωγμές, σχηματίζει υψηλής πυκνότητας αρμούς προστατεύοντας έτσι υποστρώματα μη ανθεκτικά στο νερό, όπως γύψινες πλάκες και πλάκες υποστήριξης που βρίσκουν διάφορες εφαρμογές στο σπίτι, αλλά χρησιμοποιούνται και ως πάγκοι κουζίνας ή τάβλες τραπεζιών. Όταν η αρμολόγηση είναι καθαρή, απορροφά ελάχιστη βρομιά και καθαρίζεται εύκολα διασφαλίζοντας έτσι την υγιεινή της επιφάνειας.

Το Ardacolor Xtrem Easy αποτελείται από:

Ειδικό βάρος του μείγματος: περ.1,6 g/ml. Ο Ardacolor Xtrem Easy έχει ελεγχθεί κατά DIN 13888

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ντουζιέρες, πισίνες, λουτρά, εγκαταστάσεις υγιεινής, νοσοκομεία, επαγγελματικές κουζίνες, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία, βιομηχανίες χαρτιού, δέρματος, υφάσματος και χημικών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, χώροι αποθήκευσης μπαταριών, χώροι γαλβανισμού, πάγκοι κουζίνας, εργαστήρια.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ο υπολογισμός της κατανάλωσης υλικού μπορεί να γίνει βάσει του παρακάτω τύπου:
Βάθος αρμών (mm) x Πλάτος αρμών (mm) x Συνολικό μήκος αρμών ανά m² (m) x Ειδικό Βάρος (1,6) = κατά προσέγγιση κατανάλωση σε g/m².

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
O Ardacolor Xtrem Easy είναι άφλεκτος και ανθεκτικός στον παγετό. Διατηρείται στην αρχική κλειστή συσκευασία για τουλάχιστον 6 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επαλειφόμενοι αρμόστοκοι:
Κωδ. Νο.30606760 Δοχείο των 5kg Μπεζ (842)
Κωδ. Νο.30606754 Δοχείο των 5kg Μεσαίο γκρι (843)
Κωδ. Νο.30606753 Δοχείο των 5kg Υπόλευκο (845)
Κωδ. Νο.30606757 Δοχείο των 5kg Ανθρακί (846)
Κωδ. Νο.30606752 Δοχείο των 5kg Γκρι-ασημί (849)

▶ Πιστοποιημένο κατά DIN EN 13888-RG και 12004-R2 T
▶ Giscode RE 1

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μετά την προσθήκη νερού το Ardafix Flex μετατρέπεται σε ένα έτοιμο προς χρήση, εύκαμπτο κονίαμα υδραυλικής ωρίμανσης, με καλή εργασιμότητα και υψηλή αρχική πρόσφυση για λεπτές στρώσεις. Μετά την σκλήρυνση, το Ardafix Flex είναι αδιάβροχο, ανθεκτικό στον παγετό και εξαιρετικά εύκαμπτο.

Το Ardafix Flex είναι ελεγμένο κατά το πρότυπο DIN EN 12004-C2TE. Το Ardafix Flex έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Ardafix Flex ενδείκνυται για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές καθώς για εφαρμογές κάτω από το νερό. Είναι κατάλληλο για την συγκόλληση και τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, καθώς επίσης και πλακιδίων πορσελάνης και μωσαϊκών πορσελάνης. Επιπλέον, με το Ardafix Flex μπορούν να συγκολληθούν πλάκες φυσικής πέτρας ανθεκτικές σε αποχρωματισμό.
Είναι ιδανικό για την τοποθέτηση πλακιδίων και πλακών σε επιφάνειες με ενδοδαπέδια θέρμανση ή σε επιφάνειες μπαλκονιών, ταρατσών και προσόψεων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ξηρού κονιάματος: 1,5 -3,0 kg/m2 ανάλογα με την οδόντωση της σπάτουλας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Δυνατότητα αποθήκευσης για τουλάχιστον 12 μήνες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κωδικός Νο. 30610609 Σακί 25 Kg γκρι

▶ Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2 TE
▶ Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)
▶ Giscode ZP 1
▶ Emicode EC 1R πολύ χαμηλές εκπομπές

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ARDAFLEX® MARMOR

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μετά την προσθήκη νερού το Ardaflex Marmor (λευκό) μετατρέπεται σε ένα εξαιρετικά εύκαμπτο κονίαμα υδραυλικής ωρίμανσης, ενισχυμένο με συνθετικά υλικά, έτοιμο για εφαρμογή σε λεπτές στρώσεις. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα και υψηλή αρχική πρόσφυση. Χάρη στον εκτεταμένο χρόνο εφαρμογής και τον ανοιχτό χρόνο συγκόλλησης το Ardaflex Marmor ενδείκνυται για την τοποθέτηση υαλοψηφίδων.

Το σκληρημένο συγκολλητικό κονίαμα είναι ανθεκτικό στη μόνιμη υγρασία και στον παγετό και είναι εξαιρετικά εύκαμπτο.
Το Ardaflex Marmor είναι ελεγμένο κατά το πρότυπο EN 12004-C2TE και πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12002-S1 για εύκαμπτες κόλλες πλακιδίων. Το Ardaflex Marmor έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Ardaflex Marmor είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, πλακιδίων από πορσελάνη και υαλοψηφίδων σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, καθώς και για την τοποθέτηση ημιδιαφανών, ευαίσθητων σε αποχρωματισμό και βαθμονομημένων φυσικών λίθων. Είναι κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση και για θερμαινόμενες επιφάνειες. Για την τοποθέτηση φυσικών λίθων ευαίσθητων σε παραμορφώσεις, συνιστάται η χρήση του κονιάματος λεπτής στρώσης Ardaflex Marmor Fast, το οποίο κατατάσσεται στην κατηγορία C2FT κατά DIN EN 12004 και πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12002-S1 για ελαστικές κόλλες πλακιδίων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ξηρού κονιάματος: 1,5 -3,0 kg/m2 ανάλογα με την οδόντωση της σπάτουλας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία για περίπου 12 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κωδικός Νο. 30604807 Σακί 25Kg λευκό

▶ Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2TE
▶ Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)
▶ Giscode ZP 1

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στοΤεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ARDAFLEX® S2 PREMIUM

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Ardaflex® S2 Premium είναι ένα λευκό συγκολλητικό κονίαμα, εξαιρετικά εύκαμπτο, χαμηλών εκπομπών σε ρύπους, με υψηλή αρχική πρόσφυση και σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογών για λεπτές στρώσεις. Χάρη στα ελαφριά πληρωτικά που περιέχει, το Ardaflex® S2 Premium χαρακτηρίζεται από υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά κονιάματα λεπτής στρώσης και έχει απαλή υφή που εγγυάται εξαιρετική εργασιμότητα.

Το Ardaflex® S2 Premium είναι συγκολλητικό κονίαμα ταχείας ωρίμανσης. Μετά από περίπου 5 έως 6 ώρες είναι έτοιμο για την αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων και πλακών, καθώς και ευαίσθητων σε αποχρωματισμό φυσικών λίθων. Το σκληρημένο συγκολλητικό κονίαμα είναι ανθεκτικό στη μόνιμη υγρασία και στον παγετό και εξαιρετικά εύκαμπτο.
Το Ardaflex® S2 Premium είναι ελεγμένο κατά το πρότυπο EN 12004-C2 FTE, καθώς και κατά το πρότυπο DIN EN 12002- S2, και συνεπώς, όχι μόνο πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για εύκαμπτες κόλλες πλακιδίων σε θέματα ελάχιστης παραμόρφωσης, αλλά τις υπερκαλύπτει.

Το Ardaflex® S2 Premium είναι πιστοποιημένο από τον φορέα GEV με Emicode EC1R λόγω τον χαμηλών εκπομπών και διακρίνεται για την χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Ardaflex® S2 Premium ενδείκνυται για την συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, πλακιδίων από πορσελάνη, υαλοψηφίδων και ψηφίδων πορσελάνης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, καθώς και σε επιφάνειες κάτω από το νερό.
Το Ardaflex® S2 Premium είναι κατάλληλο για πλάκες από φυσικούς λίθους και σκυρόδεμα,
ημιδιαφανείς, ευαίσθητους σε αποχρωματισμό και βαθμονομημένους φυσικούς λίθους, κοινά είδη μαρμάρου καθώς και άκαμπτες μονωτικές πλάκες από PU, XPS κλπ.

Η χρήση του Ardaflex® S2 Premium συνιστάται ιδιαίτερα για τις ακόλουθες επιφάνειες:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ξηρού κονιάματος: 1,2 - 2,4 kg/m2 ανάλογα με την οδόντωση της σπάτουλας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον για 6 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κωδικός Νο. 30602056 Σακί 20 Kg λευκό

▶ Giscode ZP 1
Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)
▶ Emicode EC 1R πολύ χαμηλές εκπομπές
▶ Ελάχιστη παραμόρφωση > 5 mm (DIN EN 12002-S2).
▶ Δοκιμασμένο σύμφωνα με DIN EN 12004-C2 FTE. Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας Flex Smolt. Ιουνίου 2001 σύμφωνα με DIN EN 12002-S2.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ARDAFLEX® TOP2

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μετά την προσθήκη νερού το Ardaflex Top² μετατρέπεται σε ένα εξαιρετικά εύκαμπτο κονίαμα υδραυλικής ωρίμανσης έτοιμο για εφαρμογή σε λεπτές, μεσαίες και χυτές στρώσεις. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, υψηλή αρχική πρόσφυση και δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών. Το σκληρημένο κονίαμα είναι ανθεκτικό στη μόνιμη υγρασία και στον παγετό και εξαιρετικά εύκαμπτο.
Το Ardaflex Top2 είναι ελεγμένο κατά το πρότυπο EN 12004-C2 TE και πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12002-S1 για εύκαμπτες κόλλες πλακιδίων. Το Ardaflex Top² έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Ardaflex Top² ενδείκνυται για την συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, πλακιδίων από πορσελάνη, υαλοψηφίδων και ψηφίδων πορσελάνης, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, καθώς και σε επιφάνειες κάτω από το νερό. Είναι επίσης κατάλληλο για την συγκόλληση πλακών από φυσικούς και τεχνητούς λίθους.

Η χρήση του Ardaflex Top² συνιστάται ιδιαίτερα για τις ακόλουθες επιφάνειες:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ξηρού κονιάματος: 1,5 -3,0 kg/m2 με τετράγωνη οδόντωση, 4,5 -6,0 kg/m2 με μεσαία οδόντωση

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Δυνατότητα αποθήκευσης για τουλάχιστον 12 μήνες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κωδικός Νο. 30835938 Σακί 25 Kg γκρι

▶ Giscode ZP 1
▶ Emicode EC 1R PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ARDAFLEX® XXL

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μετά την προσθήκη νερού το Ardaflex XXL μετατρέπεται σε ένα εξαιρετικά εύκαμπτο κονίαμα υδραυλικής ωρίμανσης για εφαρμογή σε λεπτές στρώσεις. Χαρακτηρίζεται από υψηλή αρχική πρόσφυση και πολύ υψηλή σταθερότητα και είναι κατάλληλο για πολλαπλές εφαρμογές.

Χάρη στα ελαφριά πληρωτικά που περιέχει, το Ardaflex XXL χαρακτηρίζεται από υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά κονιάματα λεπτής στρώσης και έχει απαλή, βελούδινη υφή που εγγυάται εξαιρετική εργασιμότητα.

Το σταθεροποιημένο συγκολλητικό κονίαμα είναι ανθεκτικό στη μόνιμη υγρασία και στον παγετό και εξαιρετικά εύκαμπτο. Το Ardaflex XXL χρησιμοποιείται και ως επισκευαστικό κονίαμα για το σπατουλάρισμα τοίχων. Είναι ελεγμένο κατά το πρότυπο DIN EN 12004-C2 TE και το πρότυπο EN 12002-S1 και πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για εύκαμπτα συγκολλητικά (Flexmörtel). Το Ardaflex XXL έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Ardaflex XXL ενδείκνυται για τη συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, πλακιδίων από πορσελάνη, υαλοψηφίδων και ψηφίδων πορσελάνης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, καθώς και σε επιφάνειες κάτω από το νερό. Είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση πλακιδίων πορσελάνης μεγάλου μεγέθους σε επιφάνειες τοίχων και δαπέδων.
Ενδείκνυται επίσης για επιδαπέδια θέρμανση. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκόλληση ημιδιαφανών πλακών από φυσική ή τεχνητή πέτρα. Σε περίπτωση αμφιβολιών απαιτείται η διεξαγωγή δοκιμών πριν από την εφαρμογή του.

Για την τοποθέτηση ανοιχτόχρωμων, ημιδιαφανών και ευαίσθητων σε αποχρωματισμό φυσικών λίθων συνιστάται η χρήση των συγκολλητικών κονιαμάτων:
-Ardaflex Marmor
-Ardaflex Marmor Fast
-Ardaflex S2 Premium

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
περίπου 1,1 kg/m2 (ξηρού κονιάματος (για οδόντωση 4mm) έως 2,2 kg/m2 (για οδόντωση 10 mm)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Δυνατότητα αποθήκευσης για τουλάχιστον 12 μήνες στη σφραγισμένη αρχική συσκευασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κωδικός Νο. 30602904 Σακί 18Kg γκρι

▶ Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2TE
▶ Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)
▶ Giscode ZP 1
▶ Emicode EC 1R πολύ χαμηλές εκπομπές

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ARDAGRIP CLASSIC

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Ardagrip Classic είναι υδατοδιαλυτό αστάρι πρόσφυσης έτοιμο προς χρήση. Είναι τροποποιημένης ακρυλικής ρητινούχας βάσης, κατάλληλο για επάλειψη απορροφητικών επιφανειών κάτω από πλακίδια, ταπετσαρίες και άλλες επιστρώσεις.

Το Ardagrip Classic αυξάνει τη φέρουσα ικανότητα σε καταπονήσεις και βελτιώνει την πρόσφυση. Οι επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στην υγρασία προστατεύονται καθώς μειώνεται η απορροφητικότητα.

Το Ardagrip Classic δεν περιέχει διαλύτες και είναι σχεδόν άοσμο, ασφαλές στη χρήση σε κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται. Δεν απαιτούνται ειδικά προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια εφαρμογής του.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλο για προεπάλειψη σε γυψοσοβάδες, γυψοσανίδες, ινοπλισμένες γυψοσανίδες, γυψόπλακες, υποστρώματα από πορομπετόν, σκυρόδεμα, μοριοσανίδες, ασβεστοκονίαμα και τσιμεντοκονίαμα, πριν την τοποθέτηση πλακιδίων, ή πριν τη στεγανοποίηση με Ardatec Flexdicht, ή πριν την εφαρμογή ταπετσαρίας και άλλων επενδύσεων τοίχων. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,08 έως 0,15kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια και την απορροφητικότητα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Προστατέψτε την συσκευασία από τον παγετό. Διατηρείτε τα δοχεία πάντα κλειστά. Αποθηκεύεται για τουλάχιστον 12 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κωδ. Νο.30604977 1kg Μπουκάλι
Κωδ. Νο.30604953 5kg Δοχείο
Κωδ. Νο.30604957 10kg Δοχείο
Κωδ. Νο.30821593 150kg Βαρέλι
Κωδ. Νο.30822176 600kg Δεξαμενή
Κωδ. Νο.30604956 1000kg Δεξαμενή

▶ Giscode D 1

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ARDAGRIP XPRESS

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Χαλαζιακό αστάρι ακρυλικής διασποράς, χωρίς διαλύτες, με πολύ καλές ιδιότητες επεξεργασίας και εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα κοινά υποστρώματα.
Το Ardagrip Xpress είναι έτοιμο προς χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί με ένα κοντότριχο ρολό. Χάρη στην εύκολη επεξεργασία, τη χαμηλή κατανάλωση, την εύκολη εφαρμογή και τον σύντομο χρόνο στεγνώματος από 0,5 έως 3 ώρες, το Ardagrip Xpress είναι ιδιαίτερα οικονομικό.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αστάρι για πυκνά και λεία, μη απορροφητικά υποστρώματα για τη βελτίωση της πρόσφυσης των πληρωτικών, των ρευστών κονιών στεγάνωσης και των τσιμεντοειδών συγκολλητικών κονιαμάτων.
Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε κεραμικά πλακίδια για βελτίωση της πρόσφυσης πριν από την εφαρμογή και τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων με τσιμεντοειδή συγκολλητικά κονιάματα. Κατάλληλο και για λεία, σκληρά και εύκαμπτα φύλλα PVC και άλλες λείες επιφάνειες. Το Ardagrip Xpress προσκολλάται πολύ καλά σε λείες, πυκνές και μη απορροφητικές επιφάνειες από σκυρόδεμα, κεραμικά πλακίδια, terrazzo, φυσικές και τεχνητές πέτρινες πλάκες, ελαφρώς λειασμένες επιφάνειες χυτής ασφάλτου και παλιά σταθερά δάπεδα (εκτός από καουτσούκ και λινέλαιο).

Το Ardagrip Xpress μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες που είναι προσωρινά εκτεθειμένες σε υγρασία, όπως σε χώρους υγιεινής, μπάνια και κουζίνες.
Κατάλληλο για χρήση σε υγρούς και υπαίθριους χώρους σε συνδυασμό με τις ρευστές κονίες στεγανοποίησης Ardatec 1K Flex, ή Ardatec 2K Flex. Μην το χρησιμοποιείτε σε χώρους με μόνιμη καταπόνηση από νερό, ή σε περιοχές που βρίσκονται κάτω από το νερό. Για χρήση σε απορροφητικές επιφάνειες συνιστούμε Ardagrip Classic, Ardagrip Special, ή Ardagrip Multi.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,10kg/m² ανάλογα με το υπόστρωμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Προστατέψτε την συσκευασία από τον παγετό. Διατηρείτε τα δοχεία πάντα κλειστά. Αποθηκεύεται για τουλάχιστον 12 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κωδ. Νο.30605606 1kg Μπουκάλι
Κωδ. Νο.30604952 5kg Δοχείο

Το υλικό πρέπει να αναδεύεται καλά πριν την εφαρμογή

▶ Giscode D 1
▶ Emicode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ARDATAPE 100 SPECIAL

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η Ardatape 100 special είναι μία μόνιμα ελαστική, αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης με βάση το βουτυλικό καουτσούκ. Είναι κατάλληλη για σφράγιση αρμών διαστολής σε δάπεδα και τοίχους, κάτω από κεραμικές επιστρώσεις και φυσική πέτρα. Η Ardatape 100 special είναι πλήρως αυτοκόλλητη, εξαιρετικά ελαστική, μη ρηγματούμενη, ανθεκτική στη γήρανση και στις καιρικές συνθήκες, δεν συρρικνώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η Ardatape 100 special είναι κατάλληλη για τάξεις φόρτωσης A1, A2 και B καθώς και I, II και III σύμφωνα με το ZDB.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η Ardatape 100 special χρησιμοποιείται ως σφράγιση για τους αρμούς διαστολής, σε δάπεδα και τοίχους, κάτω από κεραμικές επιστρώσεις και φυσική πέτρα. Είναι κατάλληλη, σε συνδυασμό με τα σύνθετα στεγανωτικά υλικά Ardatec 1K, Ardatec 2k flex, ή Flexdicht, για την προστασία του υποστρώματος από την είσοδο νερού, ή υγρασίας. Δηλαδή μπορεί π.χ. να χρησιμοποιηθεί σε ντουζιέρες, μπάνια, εγκαταστάσεις υγιεινής, αποχωρητήρια, μπαλκόνια, βεράντες, καθώς και σε πισίνες.
Για χρήση σε περιοχές που έχουν υποστεί χημική μόλυνση, χρησιμοποιήστε Ardatape 120 extra, ή Ardatape 120 Flex.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Προστατεύστε το από τη μηχανική καταπόνηση. Αποθηκεύεται για τουλάχιστον 24 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ρολό των 25m, πλάτους 100mm και πάχους 1mm.
Κωδικός Νο. 30180248 (ανοιχτό γκρι)

ARDATAPE 120 EASY

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η Ardatape 120 Easy είναι μία στεγανωτική αυτοκόλλητη ταινία βουτυλίου, επενδυμένη με υαλοβάμβακα, για στεγανοποίηση ανοιγμάτων και συνδέσεων σε μπανιέρες και ντουζιέρες.

Εγκεκριμένη από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β+C (abP) για χρήση σε συνδυασμό με τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex, Turbotec 2K + και Ardatec Xtrem

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό μέρος. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ardatape 120 Easy
120mm πλάτος, ρολό των 3,5m

ARDATAPE 120 EXTRA

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η Ardatape 120 Extra είναι μία διπλής όψεως, εύκαμπτη, επενδυμένη με υαλοβάμβακα, ειδική ταινία στεγανοποίησης για γωνίες και αρμούς επέκτασης σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, καθώς και κάτω από το νερό.

Εγκεκριμένη από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β+C (abP) για χρήση σε συνδυασμό με κάποιο από τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec 1K Flex,
Turbotec 2K + και Ardatec Xtrem.…

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό μέρος. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ardatape 120 Extra
120mm πλάτος, ρολό των 50m

ARDATAPE 120 FLEX

 • Προϊόν

Εύκαμπτη, ταινία με πτυχώσεις, από πολυεστερικό υλικό, επικαλυμμένο με θερμοπλαστικό ελαστομερές, για γωνίες και αρμούς επέκτασης, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και κάτω από το νερό.

Εγκεκριμένη από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β (abP) για χρήση σε συνδυασμό με κάποιο από τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec 1K Flex, Turbotec 2K + και Ardatec Xtrem

ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Οι Ardatape Inside/Outside είναι ειδικές γωνίες επενδυμένες και στις δύο πλευρές με υαλοβάμβακα, για σύνθετες στεγανοποιήσεις.

Εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β+C (abP) για χρήση σε συνδυασμό με κάποιο από τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membran, Ardatec Xtrem, Turbotec 2K+, Ardatec 1K Flex και Ardatec 2K Flex.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό μέρος. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ardatape Inside
1 τεμάχιο, κουτί 25τεμ.

Ardatape Outside
1 τεμάχιο, κουτί 25τεμ.

ARDATAPE PROTECT

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η Ardatape Protect είναι μια προστατευτική ταινία αρμών κατάλληλη για προστασία γωνιακών αρμών και στεγανοποίηση αρμών διαστολής. Εύκολη στην εφαρμογή με αντοχή στο σκίσιμο.

Εγκεκριμένα από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β+C (abP) για χρήση σε συνδυασμό με το προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex, Turbotec 2K + και Ardatec Xtrem.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό μέρος. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ardatape Protect
50mm πλάτος, ρολό των 10m

 

ARDATAPE SILENCE

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η Ardatape Silence είναι μία αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία για μπανιέρες και ντουζιέρες, για την αποφυγή μετάδοσης ήχων στην κατασκευή.

Εγκεκριμένη από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β+C (abP) για χρήση σε συνδυασμό με το προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex, Turbotec 2K + και Ardatec Xtrem.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό μέρος. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ardatape Silence
30mm πλάτος, 5mm πάχος, ρολό των 3,5m

ARDATAPE STRONG

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Ardatape Strong είναι ένα ύφασμα υαλοβάμβακα για την ενίσχυση στεγανοποιητικών μεμβρανών. Χρησιμοποιείται σε συστήματα της Bostik.

Εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β+C (abP) για χρήση σε συνδυασμόμε κάποιο από τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Xtrem, Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex και Turbotec 2K.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό μέρος. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ardatape Strong
1m πλάτος, ρολό των 50m

ARDATAPE WALL/FLOOR

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τα Ardatape Wall/Floor είναι ειδικά κολάρα στεγανοποίησης, με επένδυση από υαλοβάμβακα και στις δύο πλευρές, για δάπεδα και τοίχους.

Εγκεκριμένα από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β+C (abP) για χρήση σε συνδυασμό με κάποιο από τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec Xtrem, Ardatec 1K Flex, Turbotec 2K + και Ardatec 2K Flex.

Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-12/0271 σε συνδυασμό με το προϊόν στεγάνωσης Ardatec Flexdicht. 

TIP:
Ardatape Wall, (κολάρο τοίχου)
Προσαρμόζεται σε σωλήνες 25-40 mm, 50-70 mm και 80-120 mm.
Ardatape Floor, (κολάρο δαπέδου)
Κολάρο δαπέδου 425 x 425 mm, για στεγάνωση αποχετεύσεων. Με προσαρμογή κοπής και διάτρησης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό μέρος. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ardatape Floor
425mm x 425mm 1 τεμάχιο, κουτί 10τεμ.

Ardatape Wall
140mm x 140mm (Σωλήνες με Ø 25-40mm) 1 τεμάχιο, κουτί 10τεμ.

Ardatape Wall
180mm x 180mm (Σωλήνες με Ø 50-70mm) 1 τεμάχιο, κουτί 10τεμ.

Ardatape Wall
250mm x 250m (Σωλήνες με Ø 80-120mm) 1 τεμάχιο, κουτί 10τεμ.

ARDATEC 1K FLEX

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Ardatec 1K Flex είναι ένα ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού για σφράγιση ενώσεων (AIV-F) κάτω από κεραμικές επικαλύψεις. Μετά την σκλήρυνση προσφέρει υδατοστεγανότητα, ελαστικότητα και γεφυρώνει τυχόν ρωγμές. Το Ardatec 1K Flex στεγνώνει χωρίς να σχηματίζει ρωγμές. Εφαρμόζεται εύκολα και απλά με πινέλο, ρολό ή σπάτουλα.

Το Ardatec 1K Flex έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ και πληροί τις απαιτήσεις της κλάσης δομικών υλικών B2 «κανονικά εύφλεκτο» κατά DIN 4102-1.
Κατάλληλο για κλάσεις επίδρασης νερού κατά DIN 18531-5 σε μπαλκόνια, κατά DIN 18534-3 σε εσωτερικούς χώρους και κατά DIN 18535-3 σε πισίνες.

Το Ardatec 1K Flex έχει λάβει έγκριση σύμφωνα με τις «Βασικές αρχές ελέγχου για στεγανωτικά ενώσεων υγρής εφαρμογής για επικάλυψη με πλακίδια και πλάκες (PG-AIV-F)» Ιούνιος 2010». Για τις κλάσεις καταπόνησης A και B σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του Κεντρικού Συνδέσμου της Γερμανικής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (ZDB), σύμφωνα με τον Κώδικα οικοδομικών κανονισμών Α, Μέρος 2 α/α 2.50, για τη χορήγηση άδειας από τις εποπτικές οικοδομικές αρχές (AbP), σε συνδυασμό με τα προϊόντα Ardaflex Flexmörtel, Ardaflex Top², Ardaflex Ultimate, Floorflex Classic και Ardafix Pro ως σύστημα συγκολλητικού κονιάματος, Ardatape 120 Extra και εξοπλισμό για το εκάστοτε σύστημα ταινιών στεγανοποίησης.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Ardatec 1K Flex ως σφραγιστικό ενώσεων (AIV-F) κάτω από κεραμικά πλακίδια και πλάκες για επιφάνειες τοίχων και δαπέδων εκτεθειμένες σε άμεση και έμμεση υψηλή καταπόνηση από νερό χρήσης και υδάτινα απόβλητα.

Για υποστρώματα στεγανοποίησης από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, επίχρισμα, σοβά, γυψοσανίδες, αρμούς γυψοσανίδων σφικτής συναρμογής. Κατάλληλο για την κλάση ρωγμών R1-I (μέγιστη μεταβολή πλάτους ρωγμών/σχηματισμός νέων ρωγμών στο υπόστρωμα μετά την εφαρμογή του επαλειφόμενου στεγανωτικού σε πάχος στρώσης 0,2 mm), π.χ. σε χώρους με έντονη υγρασία, εγκαταστάσεις ντους, μπαλκόνια και ταράτσες, για προστασία έναντι νερού με υδροστατική πίεση από το εσωτερικό (για προστασία από διαρροή) και περιμετρικά γύρω από πισίνες. Το Ardatec 1K Flex είναι εξίσου κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και κάτω από το νερό. Για πολύ υψηλή επίδραση επιπρόσθετης μακροχρόνιας χημικής καταπόνησης συνιστάται η χρήση του προϊόντος Ardatec Xtrem της Bostik, με βάση εποξειδική ρητίνη.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 3,5 kg/m2 - για 2 στρώσεις (ξηρού κονιάματος)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Δυνατότητα αποθήκευσης για τουλάχιστον 12 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κωδικός Νο. 30604969 Σακί 20kg γκρι

▶ Χαμηλή συγκέντρωση σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 1907/2006 (REACH)
▶ Giscode ZP 1
▶ Emicode EC 1R PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ARDATEC 2K FLEX

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Ardatec 2K Flex είναι ένα ελαστικό ορυκτό επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών για σφράγιση ενώσεων (AIV-F) κάτω από κεραμικές επικαλύψεις και για στεγανοποίηση κτιρίων σε επαφή με το έδαφος. Μετά την σκλήρυνση προσφέρει υδατοστεγανότητα, ελαστικότητα και γεφυρώνει τυχόν ρωγμές. Το Ardatec 2K Flex στεγνώνει χωρίς να σχηματίζει ρωγμές. Εφαρμόζεται εύκολα και απλά με πινέλο, ρολό ή σπάτουλα. Το Ardatec 2K Flex έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ και πληροί τις απαιτήσεις της κλάσης δομικών υλικών B2 «κανονικά εύφλεκτο» κατά DIN 4102-

Κατάλληλο για κλάσεις επίδρασης νερού:
κατά DIN 18531-5 σε μπαλκόνια,
κατά DIN 18533 για στεγανοποιήσεις κτιρίων,
κατά DIN 18534-3 σε εσωτερικούς χώρους καθώς και
κατά DIN 18535-3 σε πισίνες.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Ardatec 2K Flex Χρησιμοποιείται ως σύνθετη στεγανοποίηση (AIV-F) κάτω από κεραμικά πλακίδια και πλάκες για επιφάνειες που εκτίθενται σε άμεση και έμμεση επαφή με νερό, για τοίχους και δάπεδα. Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, τσιμεντοκονίαμα, γύψο, άνθυγρες γυψοσανίδες κλπ. Για χώρους με πολύ μεγάλη υγρασία όπως: Χώρους υγιεινής, μπαλκόνια, ταράτσες, εσωτερικά σε πισίνα (έναντι διαρροής) και περιβάλλον χώρο.

Εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB κατηγορία Α+Β (abP), συνδυαστικά με: συγκολλητικά πλακιδίων Ardaflex Flex Mortar, Ardaflex Top², Ardafix Pro, Floorflex Classic, Floorflex XXL,
Ardafix Flex, Ardaflex Turbo, Ardaflex Ultimate και Ardaflex XXL.

Εγκεκριμένο για κατηγορίες επίδρασης νερού:
1. Σε Μπαλκόνια σύμφωνα με το DIN 18531-5
2. Σε εσωτερικούς χώρους από W0-I έως W3-I σύμφωνα με το DIN 18534-3
3. Σε πισίνα από W2-Β σύμφωνα με το DIN 18535-3

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 3,8 kg/m2 - για 2 στρώσεις (ξηρού κονιάματος)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Δυνατότητα αποθήκευσης για τουλάχιστον 12 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Συστατικό σκόνη(Α) Κωδικός Νο. 30604960 Σακί 15kg (ανοιχτό γκρι)
Υγρό συστατικό (Β) Κωδικός Νο. 30604968 Δοχείο 5kg (γκρι)

▶ Συστατικό σκόνης Giscode ZP 1
▶ Υγρό συστατικό Giscode D 1

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

 

ARDATEC FLEXDICHT®

 • Προϊόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Ardatec Flexdicht® είναι μια εξαιρετικά ελαστική υγρή μεμβράνη χωρίς διαλύτες για τη στεγανοποίηση τοίχων και δαπέδων κάτω από πλακίδια και πλάκες έναντι νερού χωρίς υδροστατική πίεση. Η μεμβράνη Ardatec Flexdicht® διατίθεται έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται εύκολα με ρολό.

Είναι κατάλληλη για την κλάση καταπόνησης από υγρασία Α0 σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του Κεντρικού Συνδέσμου της Γερμανικής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (ZDB).

Το Ardatec Flexdicht® έχει λάβει έγκριση σύμφωνα με τις «Βασικές αρχές ελέγχου για στεγανωτικά ενώσεων υγρής εφαρμογής για επικάλυψη με πλακίδια και πλάκες, Φεβρουάριος 2008». Για τις κλάσεις καταπόνησης Α, σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του Κεντρικού Συνδέσμου της Γερμανικής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (ZDB), βάσει του Κώδικα οικοδομικών κανονισμών Α, Μέρος 2.1.10 (άδεια εποπτικών οικοδομικών αρχών (abP), σε συνδυασμό με τα προϊόντα Ardaflex Flexmörtel, Ardaflex Top² και Ardafix Pro έχει λάβει άδεια από τις οικοδομικές αρχές ως σύστημα συγκολλητικών υλικών.

Σφραγιστικό ενώσεων βάσει διασποράς πολυμερών (DM) κατά DIN 18534-3 για τις κλάσεις επίδρασης νερού W0-I (επιφάνειες τοίχου και δαπέδου), W1-I (επιφάνειες τοίχου και δαπέδου) καθώς και W2-I (μόνο επιφάνειες τοίχου).

Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ως στεγανοποίηση υγρής εφαρμογής για τοίχους και δάπεδα σε χώρους με έντονη υγρασία σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης ETAG 022.

Μετά την σκλήρυνση το Ardatec Flexdicht® προσφέρει υδατοστεγανότητα, ελαστικότητα και γεφυρώνει τυχόν ρωγμές.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Ardatec Flexdicht® χρησιμοποιείται ως στεγανοποίηση χωρίς ενώσεις και αρμούς κάτω από κεραμικές επενδύσεις και φυσική πέτρα σε εσωτερικούς χώρους για την προστασία του υποστρώματος έναντι της διείσδυσης νερού ή υγρασίας, π.χ. σε ντουζιέρες, μπάνια, χώρους υγιεινής, λουτρά.

Για στεγανοποίηση κάτω από πλακίδια και πλάκες σε εξωτερικούς χώρους (μπαλκόνια, ταράτσες) συνιστάται το ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό της Bostik Ardatec 1K Flex και Ardatec 2Κ Flex ή η στεγανοποιητική μεμβράνη Ardatec Membran.
Το Ardatec Flexdicht® δεν ενδείκνυται για στεγανοποίηση επιφανειών εκτεθειμένων σε πρόσθετη χημική καταπόνηση. Για τον σκοπό αυτό, συνιστάται το Ardatec Xtrem εποξειδικής βάσης ή η μεμβράνη στεγανοποίησης και αποσύμπλεξης Ardatec Membran.

Για στεγανοποίηση σε πισίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex ή Ardatec Membran. To Ardatec Flexdicht είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση επιφανειών τοίχου και δαπέδου ανάλογα με την κλάση επίδρασης νερού. Το υλικό πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα χωρίς την παρουσία πόρων. Μόλις στεγνώσει η πρώτη στρώση εφαρμόζεται μια δεύτερη (χρωματική αντίθεση). Σε κρίσιμα υποστρώματα συνιστάται η ενίσχυση της επίστρωσης με ενσωμάτωση του Ardatape Strong.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Για δύο στρώσεις απαιτούνται περίπου 1,5kg/m2 Ardatec Flexdicht® ανάλογα με την τραχύτητα της επιφάνειας του υποστρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Προστατέψτε το προϊόν από παγετό. Δυνατότητα αποθήκευσης για τουλάχιστον 12 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ardatec Flexdicht® γκρι:

Κωδικός Νο. 30604954 Δοχείο 8 Kg
Κωδικός Νο. 30604959 Δοχείο 15 Kg
Κωδικός Νο. 30604970 Δοχείο 25 Kg
Ardatec Flexdicht® ανοιχτό πράσινο:
(χρωματική αντίθεση)

Κωδικός Νο. 30609543 Δοχείο 15 Kg
Κωδικός Νο. 30611087 Δοχείο 25 Kg

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶ Giscode D 1

ARDATEC MEMBRAN

 • Προϊόν

Εύκαμπτη στεγανοποιητική μεμβράνη άμεσης τοποθέτησης. Έτοιμη προς χρήση, παραμορφώσιμη και αδιάβροχη με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών. Εξαιρετικό πλεονέκτημα η άμεση τοποθέτηση πλακιδίων μετά την εφαρμογή της. Αποτελείται από τροποποιημένο πολυαιθυλένιο, επενδυμένο και στις δύο πλευρές με ύφασμα πολυπροπυλενίου. Αμέσως μετά την τοποθέτηση της μεμβράνης στεγανοποίησης, μπορούν να τοποθετηθούν κεραμικές επιστρώσεις. Το υλικό ενεργεί ταυτόχρονα ως μέσο αποσύμπλεξης. Κατάλληλη για απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες σε τοίχους και δάπεδα. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές.

Εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB κατηγορία Α+Β+C (abP), συνδυαστικά με: Ardaflex Flex Mortar, Ardaflex Flex, Floorflex XXL, Ardaflex Turbo, Ardaflex Ultimate, Ardaflex XXL, Ardaflex Top².

TIP:
Οι γωνίες σφραγίζονται κατά την εφαρμογή του υλικού με επιλογή από τις παρακάτω στεγανωτικές ταινίες ανάλογα την εφαρμογή: Ardatape 120 Extra, Ardatape 100 Special, Ardatape Inside / Outside.

Το δίκτυο σωληνώσεων σφραγίζεται κατά την εφαρμογή του υλικού με στεγανοποιητικά κολάρα: Ardatape Wall / Floor extra.

Κατανάλωση: Περίπου 1,0 έως 1,05m²/m²

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶ Emicode EC1 PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές