Όλοι οι ιστότοποι

Στις 4 Αυγούστου 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφάρμοσε έναν νέο κανονισμό που περιορίζει τη χρήση διισοκυανικών. Ως αφοσιωμένο μέλος, η Bostik χαιρετίζει αυτό το σημαντικό και θετικό βήμα, συνεισφέροντας στην προσπάθεια για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας του κλάδου μας.

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΔΙΣΟΚΥΑΝΙΚΑ

Στις 4 Αυγούστου 2020, δημοσιεύτηκε νέος περιορισμός στα διισοκυανικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020/1149).
Στόχος αυτού του νέου κανονισμού της ΕΕ είναι να ενισχύσει την προστασία των εργαζομένων και να διασφαλίσει την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια. Στοχεύει στην αναπνευστική και δερματική ευαισθητοποίηση που μπορεί δυνητικά (σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης) να προκληθεί από διισοκυανικά και απαιτεί νέα ελάχιστη εκπαίδευση πριν από τη χρήση διισοκυανικών και μιγμάτων που περιέχουν διισοκυανικά.
Τα προϊόντα πολυουρεθάνης (PU) βασίζονται στη χημεία των διισοκυανικών, επομένως αυτός ο περιορισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για βιομηχανικούς και επαγγελματίες χρήστες αυτών των προϊόντων.
Ο περιορισμός προβλέπει μεταβατική περίοδο τριών ετών από την έναρξη ισχύος του για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.
Η BOSTIK ενεργεί γρήγορα για παραγωγή ασφαλών προϊόντων και ασφαλή χρήση από τους χειριστές. Χαιρετίζουμε αυτό το σημαντικό και θετικό βήμα για την ενίσχυση και την εναρμόνιση του επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους εργαζόμενους που χειρίζονται διισοκυανικά σε όλη την Ευρώπη.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΩΝ (PU)

Υποχρεωτική εκπαίδευση για χειριστές

Έως τις 24 Αυγούστου 2023, οι επαγγελματίες και οι βιομηχανικοί χρήστες θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν στον τρόπο χρήσης των προϊόντων που περιέχουν διισοκυανικά. Αυτό θα ισχύει για τη χρήση πολυουρεθανών (PU) με συγκέντρωση ολικών μονομερών διισοκυανικών ενώσεων άνω του 0,1% κατά βάρος.
Το είδος της εκπαίδευσης θα εξαρτηθεί από το επίπεδο κινδύνου της εφαρμογής. Έχουν οριστεί τρία επίπεδα κινδύνου (γενικό, ενδιάμεσο και προχωρημένο), κυρίως με βάση τους κινδύνους τοξικότητας των προϊόντων που παρέχονται και τον κίνδυνο έκθεσης κατά τη χρήση. Η εκπαίδευση πρέπει να ανανεώνεται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια.

Εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται από την FEICA, η BOSTIK αναλαμβάνει τακτικές ενημερώσεις και καθοδήγηση.

Ο Ευρωπαϊκός σύνδεσμός, FEICA, σε συντονισμό με τις ISOPA και ALIPA, τις ενώσεις του κλάδου των κατασκευαστών διισοκυανικών, έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο εκπαιδευτικών υλικών για χρήση από τα μέλη της και από χρήστες συγκολλητικών ή σφραγιστικών.
Η BOSTIK συμμετείχε ενεργά σε αυτό το έργο για να διασφαλίσει ότι όλοι οι τελικοί χρήστες, συγκολλητικών κι σφραγιστικών που περιέχουν PU, σε όλη την Ευρώπη θα συνεχίσουν να χειρίζονται τα διισοκυανικά με ασφάλεια.
Η πλατφόρμα εκπαίδευσης PU (e-learning) είναι προσβάσιμη μέσω του www.safeusediisocyanates.eu και είναι προσβάσιμη σε ολόκληρη την ΕΕ. Αρχικά, οι εκπαιδευτικές ενότητες ήταν διαθέσιμες στα αγγλικά και στη συνέχεια στα γερμανικά. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται επίσης σταδιακά σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
Η FEICA έχει αναπτύξει συγκεκριμένες ενότητες αφιερωμένες στις εφαρμογές των πελατών των μελών της FEICA.
Η FEICA ετοίμασε επίσης μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα www.feica.eu/PUinfo ή https://www.feica.eu/our-priorities/safe-use-diisocyanates που τελικά θα καθοδηγήσει τους επισκέπτες στην πλατφόρμα εκπαίδευσης PU.
Το Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Συμβούλιο της FEICA αποφάσισε να υποστηρίξει οικονομικά την εκπαίδευση επαγγελματιών και βιομηχανικών χρηστών συγκολλητικών και σφραγιστικών πολυουρεθάνης (PU), προσφεύγοντας βάσει του νέου κανονισμού REACH για την ασφαλή χρήση των διισοκυανικών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεάν εκπαίδευση την οποία μπορούμε να σας παρέχουμε, επικοινωνήστε είτε με τον εκπρόσωπο πωλήσεων που σας εξυπηρετεί είτε και απευθείας με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας:
E-mail: infogr@bostik.com Τηλ: 2104831140
Σημείωση: από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, τέτοια προϊόντα πρέπει να φέρουν μια φράση στην ετικέτα, που να υποδεικνύει την απαίτηση για εκπαίδευση. Επιπλέον, αυτή η φράση αναφέρεται επίσης στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (CLP SDS) των σχετικών προϊόντων BOSTIK.
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

  • Από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, οι συσκευασίες των σχετικών προϊόντων BOSTIK (και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας κατά CLP) θα φέρουν την ένδειξη «Από τις 24 Αυγούστου 2023 απαιτείται επαρκής εκπαίδευση πριν από τη βιομηχανική ή επαγγελματική χρήση».
  • 24 Αυγούστου 2023: όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Οι εργοδότες θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό κατάρτισης ως αποδεικτικό στοιχείο.
Ως ενεργό μέλος, θα κοινοποιούμε τακτικές ενημερώσεις με τους πελάτες μας σχετικά με την πρόοδο της διαθεσιμότητας εκπαίδευσης στον ιστότοπο μας: https://www.bostik.com/global/en/media/news/global/New-diisocyanates-european-regulation/

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Είναι ασφαλή τα διισοκυανικά;

Όπως με κάθε χημική ουσία, η χρήση διισοκυανικών είναι ασφαλής όταν γίνεται σύμφωνα με την κατάλληλη διαχείριση κινδύνου και τα σχετικά μέτρα ασφαλείας. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν διισοκυανικά σε τελικά προϊόντα. Τα διισοκυανικά χρησιμοποιούνται ως αντιδραστικές χημικές ουσίες, αντιδρούνε με την πολυόλη για να σχηματίσουν την πολυουρεθάνη και χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης.
 

Τι είναι η αναπνευστική ευαισθητοποίηση;

Η ευαισθητοποίηση προκαλείται όταν μετά την έκθεση, ένα άτομο μπορεί να γίνει αλλεργικό στην ουσία στην οποία έχει εκτεθεί. Μόλις ευαισθητοποιηθεί, κάθε φορά που το άτομο έρχεται σε επαφή με την ουσία (ακόμη και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις), το άτομο μπορεί να έχει οξεία αλλεργική αντίδραση με αναπνευστικές επιπτώσεις (π.χ. άσθμα). Η πλειοψηφία των ατόμων με άσθμα που σχετίζεται με διισοκυανικά παρουσιάζουν βελτίωση ή ολική ανάκαμψη μετά τη διακοπή της έκθεσης.
 

Ποιες ουσίες επηρεάζονται από τον περιορισμό;

Ο περιορισμός ισχύει για όλα τα διισοκυανικά (TDI, MDI…) και τα προϊόντα (πολυουρεθάνες για πλαστικοποίηση εύκαμπτης συσκευασίας, πολυουρεθάνες για πλαστικοποίηση υφασμάτων, αφροί πολυουρεθάνης, σφραγιστικά πολυουρεθάνης…) που μπορεί να περιέχουν μονομερή διισοκυανικά σε συνολικό επίπεδο βάρους άνω του 0,1%.
 

Ποιες είναι οι ευθύνες;

Η BOSTIK θα διασφαλίζει ότι οι επηρεαζόμενοι πελάτες ενημερώνονται για τις εκπαιδεύσεις και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές.
Ο εργοδότης ή ο αυτοαπασχολούμενος (εσείς) πρέπει να τεκμηριώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης (…) και να διασφαλίζει ότι η εκπαίδευση ανανεώνεται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια.
Τα κράτη μέλη θα είναι επιφορτισμένα με τη συλλογή τυχόν καθιερωμένων πιστοποιητικών κατάρτισης και θα διατηρούν κατάλογο του αριθμού των περιπτώσεων αναφερόμενων και αναγνωρισμένων επαγγελματικών ασθενειών σε σχέση με τα διισοκυανικά.
 

Είμαι μεταπωλητής/διανομέας. Τι πρέπει να κάνω?

Διαβιβάστε τις πληροφορίες που λαμβάνετε από την BOSTIK στους πελάτες σας.
 

Τι γίνεται με τα προϊόντα PU για καταναλωτική χρήση;

Ο νέος κανονισμός ισχύει μόνο για επαγγελματίες και τη βιομηχανία.
 

Θα παραμείνουν στην αγορά τα πολυουρεθανικά (PU) συγκολλητικά και σφραγιστικά;

Ο κανονισμός αποσκοπεί στην αποφυγή του μη ασφαλούς χειρισμού των διισοκυανικών και όχι στον περιορισμό της διαθεσιμότητας του προϊόντος. Λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων τους σε πολλές εφαρμογές, τα συγκολλητικά και τα σφραγιστικά PU θα παραμείνουν ευρέως διαθέσιμα.
 

Πώς θα παρακολουθείται ο αντίκτυπος της ρύθμισης;

Για να αποδειχτεί η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας με την πάροδο των ετών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την πρόοδο και τον προβλεπόμενο θετικό αντίκτυπο αυτού του κανονισμού.
 

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω εάν έχω ερωτήσεις;

Ο αντιπρόσωπος πωλήσεών σας της BOSTIK θα σας βοηθήσει με οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν, με την υποστήριξη των ειδικών μας στο Product Stewardship & Regulatory Affairs.
 

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τα διισοκυανικά;

Η βιομηχανία διισοκυανικών παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα διισοκυανικά και τον ασφαλή χειρισμό τους στον ιστότοπο της http://www.safeusediisocyanates.eu/

Σχετικά με τη BOSTIK, μια εταιρεία της Arkema

Bostik, ο ηγέτης παγκόσμιας κλάσης στις τεχνολογίες σφράγισης και συγκόλλησης. Είμαστε περήφανοι για την προέλευσή μας: από την ίδρυση της Boston Blacking Company το 1889 (στις Ηνωμένες Πολιτείες) εξελιχθήκαμε σε μια παγκόσμια, κορυφαία εταιρεία σφραγιστικών, συγκολλητικών και συναφών ειδών που απευθύνονται στη βιομηχανία, τις κατασκευές και τις καταναλωτικές αγορές. Ως τμήμα του Γαλλικού κολοσσού χημικών πρώτων υλών Arkema επωφελούμεθα από την μοναδική τεχνογνωσία και το R&D του. Για περισσότερο από έναν αιώνα, αναπτύσσουμε καινοτόμα σφραγιστικά και συγκολλητικά για τις σημερινές και τις αυριανές ανάγκες, συμβάλλοντας σε έναν ασφαλέστερο, πιο ευέλικτο, πιο λειτουργικό, και αποτελεσματικό κόσμο. Με ετήσιες πωλήσεις 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021, η εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 6.000 άτομα και έχει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Bostik Greece
 

Σχετικά με την Arkema

Σχεδιαστής υλικών και καινοτόμων λύσεων, η Arkema είναι παγκόσμιος ηγέτης στην χημική βιομηχανία διαμορφώνοντας υλικά και δημιουργώντας νέες χρήσεις που επιταχύνουν την απόδοση των προϊόντων στους πελάτες της. Το ισορροπημένο επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει υλικά υψηλής απόδοσης, βιομηχανικές εφαρμογές και λύσεις βάφων. Οι παγκοσμίως αναγνωρισμένες μάρκες μας κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων στις αγορές που εξυπηρετούμε. Με ετήσιες πωλήσεις 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021, απασχολούμε περίπου 20.600 άτομα σε όλο τον κόσμο και δραστηριοποιούμαστε σε σχεδόν 55 χώρες. Δεσμευόμαστε στην ενεργό δράση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα ερευνητικά μας κέντρα στη Βόρεια Αμερική, τη Γαλλία και την Ασία επικεντρώνονται στην εξέλιξη προϊόντων βιολογικής βάσης, νέες πηγές ενέργειες, διαχείριση νερού, λύσεις για ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά μειωμένου ειδικού βάρους και τον σχεδιασμό κτιρίων υψηλής απόδοσης και μειωμένη ενεργειακής κατανάλωση. Arkema.
Top