Brands and countries

Adatvédelmi szabályzat

Üdvözöljük az Arkema csoporthoz tartozó BOSTIK globális weboldalán. A jelen dokumentumban használt "Arkema Csoport" kifejezés a továbbiakban úgy értendő, hogy magában foglalja az összes Bostik vállalatot: BOSTIK INC., BOSTIK S.A., ARKEMA INC., ARKEMA FRANCE, ARKEMA, valamint ezek leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai.. 

Ez az adatvédelmi szabályzat és a felhasználási feltételek a jelen weboldalra és az összes Bostik mobilalkalmazásra vonatkoznak. 

A weboldal és a mobilalkalmazások használata a jelen általános felhasználási feltételek elfogadását jelenti.  A jelen feltételek és kikötések változhatnak, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tájékozódjon ezekről.

(Utolsó frissítés: 2021. május 10.) 

A jelen Adatvédelmi szabályzat ismerteti, hogy az Arkema hogyan használja fel a weboldal kapcsán gyűjtött vagy generált személyes adatokat. 

Az alábbi lista ismerteti, hogy mire terjed ki a jelen Adatvédelmi szabályzat, az alábbi címsorokra kattintva egy adott szakaszra ugorhat. 

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1.1 Az Arkema, székhelye 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes, Franciaország, és az Arkema Ćsoport más társaságai bizonyos Személyi adatokat gyűjtenek és használnak fel. Az Arkema felelős azért, hogy ezeket a Személyes adatokat az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően használják fel. 

1.2 A jelen Adatvédelmi szabályzatban a következő fogalmakat használjuk: 

"Arkema", "mi" vagy "minket" az Arkema és az Arkema csoporthoz tartozó más társaságokat jelenti. 

"Személyi adatok": az Arkema Csoport (vagy annak ügynökei vagy szolgáltatói) birtokában lévő vagy valószínűsíthetően birtokába kerülő, élő személyre vonatkozó minden olyan adat, amely ezen adatok vagy ezen adatok és egyéb információk alapján azonosítható. A tényszerű információkon kívül ide tartozik az érintett személyre vonatkozó véleménynyilvánítás, valamint az Arkema cégnek vagy bármely más személynek az

2. ÁLTALUNK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

2.1 A jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi kategóriákba tartozó adatokra vonatkozik, amelyeket a felhasználóról gyűjtünk, ha a felhasználó: 

(A) A weboldalainkon ("Arkema-weboldalak") található "Kapcsolatfelvétel" menüponton keresztül kér információt; 

(B) Létrehozza az Arkema weboldalain keresztül elérhető személyes fiókját és hozzáférhet ahhoz (lásd az 5. fejezet); 

(C) Termékmintá rendel az Arkemától. 

3. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT SZEMÉLYI ADATOK TÍPUSAI 

3.1 Az Arkema által kínált számos szolgáltatás igényli, hogy a felhasználó Személyi adatait megkapjuk ahhoz, hogy az általunk kínált szolgáltatásokat nyújthassuk. A fenti 2.1. pontban leírt egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban a következő Személyi adatokat gyűjtjük és kezeljük a felhasználóról: 

A felhasználó által az Arkema csoportnak megadott információk. Ezek közé tartoznak a felhasználó által nekünk megadott, rá vonatkozó információk is. Az általa igényelt szolgáltatások jellegétől függ, hogy milyen típusú személyes adatokat kérhetünk, bár az ilyen adatok közé tartozhatnak (nem teljes felsorolás formájában) az alapvető személyi és szakmai személyi adatok (például keresztnév; vezetéknév; pozíció a vállalaton belül; cégnév; céges e-mail cím; céges telefonszám; céges cím; város; irányítószám; ország). 

Cookie-k. 

 • Az Arkema honlapjainak látogatása során a cookie-kat arra használjuk, hogy technikai információkat gyűjtsünk a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokról és azok használatának módjáról. 

 • Az Arkema által használt cookie-kkal kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a Cookie-szabályzat oldalunkra. 

4. HOGYAN HASZNÁLJUK A SZEMÉLYI ADATOKAT 

4.1 A Felhasználó Személyi adatait a következő módokon és célokból tárolhatjuk és dolgozhatjuk fe: 

 • az Arkema weboldalain közzétett információk folyamatos felülvizsgálata és javítása annak érdekében, hogy azok felhasználóbarát módon működjenek, és hogy megelőzzék az esetleges zavarokat vagy kibertámadásokat; 

 • az Arkema termékek mintáira vonatkozó megrendelések teljesítése és a minták biztosítása érdekében; 

 • az Arkema weboldalainak felhasználói elégedettségének felmérése érdekében; 

 • az Arkema weboldalainak tartalmának személyre szabása a felhasználó érdeklődési körének megfelelően; 

 • a rosszindulatú adatok felderítéséhez szükséges elemzések elvégzéséhez és annak megértéséhez, hogy azok hogyan befolyásolhatják a felhasználó  IT-rendszerét; 

 • az eszközök és rendszerek elleni aktuális támadások statisztikai nyomon követése és elemzése, valamint az eszközök és rendszerek aktuális támadások elleni védelme érdekében a nyújtott megoldások folyamatos fejlesztése érdekében; 

 • hogy visszajelzést kapjon az Arkema termékeiről, és hogy gyorsan és egyszerűen további információkat tudjon nyújtani a termékek és szolgáltatások használatával kapcsolatban; 

 • hogy kommunikáljunk a felhasználóval annak érdekében, hogy szolgáltatásokat vagy információkat nyújtsunk neki az Arkema és termékeivel kapcsolatban; 

 • alapos kockázatelemzéshez; 

 • a felhasználó igényeinek és érdeklődési körének megértése; 

 • üzleti tevékenységünk irányítása és adminisztrációja; 

 • az alkalmazandó törvényeknek, szabályoknak és előírásoknak, valamint a belső szabályzatoknak és eljárásoknak való megfelelés betartása és értékelése; vagy 

 • a személyi adatokat tároló adatbázisok kezelése és karbantartása céljából. 

4.2 Amikor Személyi adatokat használunk, meggyőződünk arról, hogy a felhasználás jogszerű, a törvény pedig lehetővé teszi és megköveteli, hogy különböző okokból felhasználjuk a Személyi adatokat. Ezek közé tartoznak: 

 • az adatok felhasználása az ügyfelekkel szembeni szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez; 

 • a felhasználói hozzájárulás megszerzése; 

 • a jogi és jogszabályi kötelezettségek teljesítésének kötelezettsége; 

 • az adatok felhasználása jogainak megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez, illetve bírósági eljárások lefolytatásához; 

 • a felhasználó Személyi adatainak fentiek szerinti felhasználása jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges, mint pl.: 

- hatékony és eredményes irányítást és adminisztrációt tesz lehetővé számunkra; 
- a belföldi politika és eljárások betartásának fenntartása; 
- a szerzői joggal védett anyagaink felhasználásának ellenőrzése; 
- lehetővé teszi az Arkema termékekkel kapcsolatos információk gyors és egyszerű elérését; 
- optimális, naprakész biztonsági megoldások ajánlása a mobileszközök és az IT-rendszerek számára; valamint 
- további ismeretek szerzése az aktuális hálózati biztonsági fenyegetésekről a biztonsági megoldásaink aktualizálása és piacra vitele érdekében. 

4.3 Lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy csak azok az Arkema alkalmazottak férjenek hozzá a Személyi adatokhoz, akiknek az adatokra a jelen adatvédelmi szabályzatban leírt célokból szükségük van. 

5. SAJÁT FIÓK 

A felhasználónak lehetősége van biztonságos saját fiókot létrehozni az Arkema weboldalain, amelyet személyes bejelentkezési adatok és jelszó véd. 

A fiók létrehozásához regisztrálnia kell az Arkema weboldalának "Saját fiók" pontjában. 

Ez a személyes fiók hozzáférést biztosít az Arkema termékpalettájával kapcsolatos további tartalmakhoz (dokumentáció, videók stb.). 

Felhívjuk figyelmét, hogy a saját fiók tulajdonosaként történő regisztrációt kizárólag az iparág szakemberei számára tartjuk fenn. 

6. A FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK HARMADIK FÉLNEK TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA  

6.1 Az Arkema vállalatcsoporton belül a fent leírt célokból megoszthatjuk a felhasználó személyes adatait. 

6.2 Az Arkema csoporton kívül is megoszthatjuk a felhasználó személyi adatait a következő célokból: 

 • külső ügynökök és vállalkozók számára, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak számunkra (például informatikai és kommunikációs szolgáltatók). Ezekre a harmadik felekre a vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek vonatkoznak, és kizárólag a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt módon használják fel az Ön személyes adatait; 

 • a törvény által megkövetelt mértékben, például, ha a felhasználó Személyi adatait közzé kell tennünk bármely jogi kötelezettségünknek való megfelelés érdekében (ideértve többek között az adóbevallási követelményeket és a szabályozó hatóságok felé történő közzétételt), vagy törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében; 

 • üzleti tevékenységünk vagy eszközeink eladása esetén, amely esetben szükség lehet arra, hogy Személyi adatokat adjunk át a potenciális vevőnek átvilágítási (due diligence) célokból; valamint 

 • ha egy harmadik fél felvásárol minket, ebben az esetben a felhasználó általunk tárolt személyi adatai a harmadik fél felvásárlóhoz kerülnek. 

7. SZEMÉLYI ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBADÁSA 

7.1 Az Arkema egy nemzetközi vállalat. Ügyfeleink és tevékenységeink a világ minden tájára kiterjednek. Ezért globális szinten gyűjtünk és továbbítunk személyi adatokat. Ez azt jelenti, hogy személyi adatait a felhasználó országán kívüli helyekre is továbbíthatjuk. 

7.2 Ha a felhasználó személyes adatait az EGT-n kívüli országba továbbítjuk, gondoskodunk arról, hogy az adatok védelme és továbbítása a jogi követelményeknek megfelelő módon történjen. Az Európán kívülre továbbított adatokkal kapcsolatban ez például a következő módok valamelyikén történhet: 

 • az Európai Bizottság jóváhagyhatja, hogy az az ország, ahová az adatokat továbbítjuk, megfelelő szintű védelmet biztosít a személyi adatoknak; 

 • a fogadó az Európai Bizottság által jóváhagyott "mintaszerződési záradékok" alapján kötött szerződéssel rendelkezik, amely kötelezi a fogadó szervezetet a Felhasználó Személyi adatainak védelmére; 

 • ha a fogadó az Egyesült Államokban található, akkor lehet az EU-USA Adatvédelmi Pajzs program tanúsított tagja; vagy 

 • más körülmények között a törvény lehetővé teheti számunkra, hogy a felhasználó személyi adatait Európán kívülre továbbítsuk. 

8. HOGYAN VÉDJÜK A FELHASZNÁLÓ ADATAIT 

8.1 Információink és informatikai rendszereink biztonságának fenntartása érdekében széles körű ellenőrzéseket vezettünk be. Az ügyfélfájlokat a vonatkozó információk érzékenységének megfelelő biztosítékokkal védjük. Számítógépes rendszereinkre megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat (például korlátozott hozzáférést) alkalmazunk. Azokra a területekre, ahol személyi adatokat gyűjtenek, feldolgoznak vagy tárolnak, csak az arra felhatalmazott személyzetnek van fizikai hozzáférése. 

8.2 A foglalkoztatási feltételként az Arkema alkalmazottai kötelesek betartani az összes vonatkozó törvényt és rendeletet, beleértve az adatvédelmi jogszabályokat is. Az érzékeny személyes adatokhoz csak azok a munkavállalók férhetnek hozzá, akiknek erre feladatuk ellátásához szükségük van. A bizalmas ügyféladatok Arkema-alkalmazott általi jogosulatlan felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala tilos, és fegyelmi intézkedéseket vonhat maga után. 

8.3 Amikor a felhasználó kapcsolatba lép az Arkema munkatársával az adatállományával kapcsolatban, előfordulhat, hogy személyi adatok megadására kérik. Ez a fajta biztonság azt hivatott biztosítani, hogy csak a felhasználó vagy az általa felhatalmazott személy férhessen hozzá az aktájához.

9. MENNYI IDEIG TÁROLJUK A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATAIT  

9.1 A felhasználó személyes adatainak tárolási ideje eltérő lehet, és az alábbi kritériumok alapján kerül meghatározásra: 

 • az adatok felhasználásának célja - az Arkema Csoportnak az adatokat addig kell megőriznie, ameddig az adott célra szükséges; 

 • jogi kötelezettségek - törvények vagy rendeletek meghatározhatnak egy minimális időtartamot, ameddig a felhasználó személyes adatait meg kell őriznünk. 

9.2 Az Arkema weboldalain keresztül érkező megkeresések megválaszolása céljából feldolgozott személyi adatokat a megkeresés megválaszolásához szükséges ideig őrizzük meg. 

9.3 A promóciós információk megküldése céljából feldolgozott személyi adatokat az utolsó kapcsolatfelvételtől vagy üzleti tranzakciótól számított legfeljebb három évig tárolják.

10. FELHASZNÁLÓI JOGOK 

10.1 A fenti esetek mindegyikében, amikor a felhasználó személyi adatait gyűjtjük, felhasználjuk vagy tároljuk, a felhasználót a következő jogok illetik meg, amelyeket a legtöbb esetben ingyenesen gyakorolhat. Ezek a jogok a következőek: 

 • a felhasználó személyi adatainak feldolgozásával kapcsolatos tájékoztatáshoz és a nálunk tárolt személyi adataihoz való hozzáféréshez való joghoz; 

 • a felhasználónak joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja a személyi adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy továbbra is jogosultak lehetünk a felhasználó személyi adatainak feldolgozására, ha erre egyéb jogos okunk van. Például előfordulhat, hogy a személyi adatokat meg kell őriznünk egy jogi kötelezettség teljesítése érdekében; 

 • bizonyos körülmények között jogosult arra, hogy bizonyos személyi adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapjon meg, és/vagy kérheti az ilyen adatok harmadik félnek történő továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a jogosultság csak azokra a Személyi adatokra vonatkozik, amelyeket a felhasználó közvetlenül az Arkema rendelkezésére bocsátott; 

 • jogában áll kérni tőlünk személyi adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok vagy hiányosak; 

 • bizonyos körülmények között a felhasználó kérheti, hogy töröljük személyes adatait. Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhatnak olyan körülmények, amikor a felhasználó kérheti tőlünk személyes adatainak törlését, de jogilag jogosultak vagyunk azok megőrzésére; 

 • Bizonyos körülmények között a felhasználónak joga van tiltakozni a személyi adatai feldolgozása ellen, illetve kérheti annak korlátozását. Ismét előfordulhatnak olyan körülmények, amikor a felhasználó tiltakozik személyi adatai feldolgozása ellen, vagy kéri, hogy korlátozzuk azt, de jogunkban áll elutasítani az ilyen kérést; valamint 

 • a felhasználónak jogában áll panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy megsértettük bármelyik jogát. 

 • a személyi adatok feldolgozására vonatkozó utasítások közléséhez való jog a felhasználó halálát követően. 

A felhasználó gyakorolhatja jogait, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi 11. pontban megadott elérhetőségeinken. 

10.2 Ha a felhasználó nem kíván promóciós információkat kapni az Arkema-tól e-mailben, akkor az e-mailjeinkben található leiratkozási linkekre kattintva megteheti, hogy leiratkozik. 

11. KÉRDÉSEK ÉS AGGÁLYOK 

11.1 Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a személyes adatainak Arkema általi feldolgozásával vagy a jelen Szabályzattal kapcsolatban, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az alábbi elérhetőségek segítségével: 

Cím:   Arkema - Direction Juridique 
420 rue d’Estienne d’Orves – 92700 Colombes – Franciaország 
E-mail: [email protected] 

Az adatvédelmi kérdéseket vagy aggályokat általában gyorsan és hatékonyan tudjuk megoldani. Ha nem elégedett az adatvédelmi tisztviselőnktől kapott válasszal, akkor aggodalmait bejelentheti az Ön lakóhelye szerint illetékes adatvédelmi hatóságnak. Kérésére az Arkema adatvédelmi tisztviselője megadja e szabályozó hatóság elérhetőségét. 

Top