Merken en landen

Schoon

Het is belangrijk dat de ondergrond vrij van onzuiverheden is. 
Zuiver houdt in dat er geen sporen zijn van verfresten, pleisterresten, sinterhuid, vet, olie, lijm, vernis, was en curing compound (polybeton).

Zo maak je de ondergrond schoon:

  • Verfresten kunnen verwijderd worden door de ondergrond op te schuren. 
  • Pleisterresten kunnen verwijderd worden met een plamuurmes of een beitel. Ook kan er een schuurmachine voor gebruikt worden.
  • Bij een anhydriet dekvloer is het nodig om de sinterhuid te verwijderen, door de dekvloer op te schuren. 
  • Voor het verwijderen van vet en olie kan een reiniger gebruikt worden, zoals St. Marc of ammoniak.
  • Lijm, vernis en was kunnen weggeschuurd worden. 
  • Het is belangrijk om curing compound van een polybeton altijd te verwijderen, bij voorkeur door de ondergrond te kogelstralen.

Na het reinigen van de ondergrond is het belangrijk altijd zorgvuldig te borstelen en te stofzuigen.

Droog

Het is belangrijk dat de ondergrond droog is. 
Om te bepalen of een ondergrond droog genoeg is, bepaal je het restvochtgehalte. Voor een cementgebonden dekvloer geldt een maximaal restvochtgehalte van 2%cm, zonder vloerverwarming. Met vloerverwarming mag het gehalte aan restvocht maximaal 1,8%cm zijn. Voor anhydriet vloeren geldt een maximaal restvochtgehalte van 0,5%cm zonder vloerverwarming en 0,3%cm met vloerverwarming. Blijkt een cementgebonden dekvloer te veel restvocht te bevatten, dan dient een tweecomponentenepoxy vochtscherm aangebracht te worden. Let op: dit kan niet bij anhydrietvloeren! Anhydriet zou dan gaan ‘rotten’.

Officiële meting
De enige officiële meting van het restvochtgehalte is met een Carbide Meting (CM). Een staal/monster van de ondergrond op een diepte van minstens 5 cm wordt verbrijzeld en in een afgesloten recipient "opgeschut" samen met een ampul calciumcarbide. Het vocht aanwezig in het dekvloer-monster reageert met het calcium carbide, waardoor er gasvorming onstaat. Deze gasvorming zorgt ervoor dat de druk in de fles stijgt, vervolgens word deze druk weergeven als vochtpercentage op de meter. 

Een indicatieve vochtmeting kan uitgevoerd worden met een digitale vochtmeter.

Opstijgend vocht
Er kan sprake zijn van opstijgend vocht bij volle grond zonder kruipruimte, maar ook bij oude tegelvloeren. Drukkend vocht treedt vooral op bij oude huizen, waar geen folie onder de vloer aanwezig is. Opstuwend grondvocht krijgt bij deze vloeren zonder vochtwerende folie de gelegenheid zich een weg naar boven te banen. Bij twijfel dient er op de gelijkvloerse verdieping altijd een vochtscherm te worden aangebracht wat weerstaat aan drukkend vocht (negatieve druk): HYTEC E336 XTREM.

HOE VOER JE EEN CARBIDE METING UIT?

Porositeit

Waarom is het belangrijk om de porositeit van de ondergrond te weten?
De porositeit van de ondergrond bepaaldt welke primer toegepast kan worden. Het toepassen van de juiste primer zorgt namelijk voor een optimale hechting.

De druppeltest
Om de porositeit van een ondergrond te testen kan er een druppeltest uitgevoerd worden. Breng enkele vochtdruppels aan op de ondergrond en kijk hoe snel de druppels in de ondergrond trekken:

  • Duurt het intrekken langer dan 5 minuten dan is de ondergrond niet poreus.
  • Duurt het intrekken korter dan 1 minuut dan is de ondergrond (te) poreus.

Voldoende stevig

Het is belangrijk dat de ondergrond voldoende stevig is.
Een goede oppervlaktesterkte (druk- en treksterkte) van de dekvloer is een vereiste. Voor de treksterkte geldt dat deze minimaal 0,5 Nm per mm2 moet zijn (voor parketvloeren bij voorkeur 1 N/mm2). De druksterkte van de ondergrond moet hoger zijn dan 8 N/mm2. Is de vloer niet sterk genoeg, dan kan er overgegaan worden tot het toepassen van een speciale dekvloerversteviger. Daarnaast moet de ondergrond niet te korrelig en poederig zijn en niet te buigzaam of flexibel.

Krastest
De stevigheid kan getest worden met een krastest. Door met een pen over de ondergrond te schrapen (met altijd dezelfde druk) kun je dit beoordelen. De foto aan de rechterkant toont het gewenste resultaat, met strakke lijnen.

Verstevigen
Als de ondergrond niet aan de eisen voldoet, is het belangrijk om de ondergrond te verstevigen, bijvoorbeeld met HYTEC P510 RENORAPID.

 

Scheurvrij

Het is belangrijk dat de ondergrond vrij van scheuren en barsten is.
Aanwezige scheuren en barsten in de ondergrond moeten hersteld worden. Dit kan bijvoorbeeld door de scheuren uit te slijpen, krammen aan te brengen en de scheuren te vullen met een tweecomponenten-silicaathars, zoals RENO P520 EASY of door het aanbrengen van RENO E742 STRUCTURE (een tweecomponenten-epoxyhars).

Bekijk in het webinar "hoe herstel je scheuren in een ondergrond" de oplossingen binnen het globale Bostik portfolio.

Bekijk het webinar scheurherstel

Een goede voorbereiding is de beste start voor een duurzaam resultaat.

Praktische richtlijnen voor egaliseren

Wil je meer weten over het egaliseren van ondervloeren? Lees dan het kennisartikel: Zo realiseer je een perfect egale ondervloer.

"Het toepassen van de juiste egaline op de juiste wijze resulteert in een duurzame en strak afgewerkte vloer met een langere levensduur."

KENNISARTIKEL EGALISEREN VAN ONDERVLOER

Top