Merken en landen

Wat houdt de Wkb in?

Het doel van de Wkb is de kwaliteit en veiligheid van bouwwerken te verbeteren. Het huidige systeem, waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de bouwkwaliteit, wordt vervangen door een nieuw systeem waarbij private partijen, zoals aannemers en kwaliteitsborgers, een grotere rol spelen. Leveranciers kunnen hierdoor mogelijk strengere eisen verwachten met betrekking tot de kwaliteit van hun producten.
Er zal meer nadruk komen te liggen op het aantonen van de juiste certificeringen en testresultaten om te bewijzen dat de producten voldoen aan de gestelde eisen. Dit kan leiden tot een toename in administratieve lasten, maar biedt tegelijkertijd ook kansen de kwaliteit van producten verder te verbeteren.
Voor bouwvakkers op de bouwplaats betekent dit dat er veranderingen zullen plaatsvinden in het toezicht en de controle van bouwkwaliteit. Er wordt een nieuwe rol geïntroduceerd, genaamd ‘kwaliteitsborger’, die onafhankelijk toezicht houdt op de bouwwerkzaamheden en controleert of er wordt voldaan aan wettelijke vereisten. Dit betekent dat bouwvakkers mogelijk meer verantwoordelijkheid krijgen bij het aantonen van hun vakbekwaamheid en het naleven van voorschriften.

De vijf belangrijkste veranderingen na de invoering van de Wkb

  • Een onafhankelijke kwaliteitsborger controleert – tijdens het ontwerp en op de bouwplaats – of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. 
  • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn of als deze later ontdekt worden, kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. 
  • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken. 
  • Klanten kunnen 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. De notaris keert het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
  • Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Stapsgewijze implementatie 

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) brengt veranderingen met zich mee voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. In een volgende fase volgen andere bouwwerken, zodat bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring kunnen opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw. Een belangrijk aspect van de Wkb is het gebruik van het ‘kwaliteitsborgingsysteem’. In dit systeem worden projectdossiers bijgehouden, waarin alle relevante informatie over het bouwproject wordt vastgelegd, inclusief documentatie over de gebruikte materialen, waaronder Bostik- en Zwaluw-producten. Deze dossiers moeten minimaal tien jaar worden bewaard. Daarnaast wordt er in de Wkb meer nadruk gelegd op de rol van de consument. De eindgebruiker krijgt meer rechten, zoals het recht op een goed en veilig bouwwerk en het recht om schade vergoed te krijgen voor gebreken die niet tijdens de oplevering zijn ontdekt.  

Kwaliteitsborging zal leiden tot betere producten en hogere standaarden in de bouwsector.

Impact voor verwerkers en eindgebruikers

Kwaliteitsborging zal leiden tot betere producten en hogere standaarden in de bouwsector. Het is echter essentieel dat eindgebruikers ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Het is aan te raden om altijd te controleren of leveranciers voldoen aan wettelijke vereisten en de juiste certificeringen hebben. Als er mogelijke gebreken zijn, is het verstandig direct contact op te nemen met de aannemer of verwerker om deze tijdig te laten oplossen.

Hoe ga je als verwerker om met de Wkb? 

Het is belangrijk een projectdossier aan te leggen, waarmee je bewijst dat de kwaliteit van het werk is geborgd. Dit projectdossier bevat onder andere deze elementen.

Werkvoorbereiding: 

  • Een naslagwerk van berekeningen en bouwtekeningen, waaruit blijkt hoe je tot de materialen en hun toepassing bent gekomen
  • Een naslagwerk van alle gebruikte materialen en hoe deze zijn verwerkt (volgens de verwerkingsinstructies van de fabrikant)

Uitvoering:

  • Bewijs van uitvoering van de werkzaamheden door middel van foto’s voordat, tijdens en nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd

Oplevering:

  • Eventuele handleidingen voor onderhoud en gebruik voor de eindklant

 

Wat is luchtdicht bouwen?

Wil je uitgebreidere informatie lezen over luchtdicht bouwen? Lees dan dit kennisartikel, waar we het concept luchtdicht bouwen uitleggen en de vier pijlers (luchtdichtheid, thermische isolatie, slagregenkering, geluidsisolatie) toelichten.

WAT IS LUCHTDICHT BOUWEN?

Download de Wkb-checklist
Luchtdicht Bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) brengt grote veranderingen met zich mee voor zowel leveranciers als verwerkers. Het toezicht op bouwkwaliteit wordt strenger en er komt meer nadruk op het aantonen van certificeringen en vakbekwaamheid. Voor eindgebruikers biedt de Wkb voordelen in de vorm van betere bouwkwaliteit en meer consumentenrechten. Voor bouwprofessionals is het belangrijk op de hoogte te zijn van deze veranderingen en zelf ook verantwoordelijkheid te nemen bij het controleren van leveranciers en het melden van eventuele gebreken. 
Bostik stelt als leverancier van de merken Bostik en Zwaluw Wkb-checklijsten beschikbaar om te ondersteunen bij het aanleggen van de projectdossiers. Samen kunnen we streven naar een veilige en kwalitatief hoogwaardige bouwsector. 

WKB-CHECKLIST LUCHTDICHT BOUWEN
OP ZWALUWLUCHTDICHTBOUWEN.NL

Top