Merken en landen

Regelgeving

Europese en nationale overheden stellen al geruime tijd eisen aan de energieprestaties van woningen. Dit blijkt uit de vervanging van de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) door BENG in Nederland en BEN in Vlaanderen sinds 2020. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw, BEN staat voor Bijna-Energieneutraal Bouwen. Bouwen volgens deze principes is nu de standaard voor nieuwbouw in heel Europa, waarbij gebouwen weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water, terwijl zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van groene energiebronnen.

Bij Bostik staat duurzaamheid centraal in de beleids- en strategieplannen. Het is geen marketingkwestie, het is de verantwoordelijkheid van iedereen in onze keten. Het concept Luchtdicht Bouwen is ontwikkeld op basis van onder meer het Bouwbesluit, hedendaagse bouwfysica, Passiefhuis Protocol en de invoering van EPC en BEN(G).

Het Zwaluw portfolio Luchtdicht Bouwen biedt:

  • Laagste luchtverlies per meter
  • Beste kwaliteit
  • Hoogste rendement

Vier bouwstenen

Het concept Luchtdicht Bouwen draait om het creëren van een duurzame en efficiënte afdichting. Deze afdichting moet zorgen voor een ononderbroken luchtdichte barrière, thermisch isolerend herstel van de aansluiting en slagregendichting. Als ‘bonus’ levert dit geluidsisolatie op. We lichten de vier bouwestenen toe. 

> Luchtdichtheid

De eerste bouwsteen is gericht op luchtdichtheid. Door goede luchtdichting van kieren en naden zorg je dat kostbare opgewarmde danwel gekoelde lucht niet naar buiten ontsnapt (exfiltratie).
Ook voorkom je ermee dat damphoudende koude lucht naar binnen wordt gezogen (infiltratie) via naden en kieren, wanneer een gebouw op onderdruk staat door een mechanisch ventilatiesysteem.

> Thermische isolatie

De tweede bouwsteen richt zich op thermische isolatie, waarmee je de energie-efficiëntie van een gebouw verbetert en condensatie binnen de gebouwschil voorkomt. De thermische isolatiewaarde van de voeg moet tenminste gelijk zijn aan die van de aangrenzende bouwconstructie. Dit om de isotherme niet te onderbreken en het risico op condensatie in de constructie uit te sluiten.

> Slagregenkering

De derde bouwsteen gaat over vochtbeheersing door het creëren van goede functionele verbindingen en een waterdichte barrière aan de buitenkant van het gebouw om te voorkomen dat damp of vocht in de constructie kan trekken. Doorlaatbaarheid, of permeabiliteit, is daarbij van belang. Vocht moet wel naar buiten kunnen ‘ademen’.

> Geluidsisolatie

Ten slotte zorgt het goed samenwerken van de voorgaande drie bouwstenen voor een bonus: een goede geluidsisolatie, wat bijdraagt aan leef- en werkcomfort. Veel producten uit het assortiment van Zwaluw Luchtdicht Bouwen beschikken over geluidsreducerende capaciteiten die middels een rapport kunnen worden overlegd.

De bouwstenen luchtdichtheid, thermische isolatie en slagregenkering vormen samen een goede, duurzaam functionerende, luchtdichte aansluiting binnen het concept Luchtdicht Bouwen: duurzaam en efficiënt 

Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk assortiment

In het productoverzicht zie je de belangrijkste producten uit het assortiment en hun eigenschappen. De iconen geven een overzichtelijk beeld van de functies en posities in de gevel.

DOWNLOAD DE BROCHURE ZWALUW® LUCHTDICHT BOUWEN

Handige downloads
Whitepaper en verwerkingsrichtlijnen

Wil je uitgebreidere informatie lezen over luchtdicht bouwen? Download dan de whitepaper over dit onderwerp.
Daarnaast vind je op de Zwaluw-website verwerkingsrichtlijnen; een document met aandachtspunten bij het verwerken van de voegbanden, membranen, polyurethaanschuim en kitten. Doe er je voordeel mee! 

Naar de Zwaluw® website Luchtdicht Bouwen

Lees ook deze artikelen

Methodes om de luchtdichtheid van een gebouw te bepalen

Lees het kennisartikel
luchtdichtheid bepalen
bostik-benelux-zwaluw-luchtdicht-bouwen-renovatie-640x480.jpg

Luchtdicht Bouwen volgens de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Lees het kennisartikel
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
bostik-benelux-zwaluw-luchtdicht-bouwen-wkblogo-640x480.jpg

Project: Sociale huurwoningen luchtdicht gebouwd

Lees meer
Project in Wassenaar: 86 sociale huurwoningen luchtdicht gebouwd
bostik-benelux-project-wassenaar-4-640.jpg
Top