Merken en landen

BENG (NL) en BEN (BE)

Nieuwe gebouwen bouwen we vanaf 2021 al bijna energieneutraal in Nederland en België, op weg naar een 100% circulaire bouweconomie in 2050 (Grondstoffenakkoord). Dichterbij, in 2030, moet de CO2-reductie in ons land vergeleken met 1990 zijn gehalveerd. Dit betekent bijvoorbeeld een emissieloze bouwplaats. Je leest hier meer over de duurzaamheidsdoelstellingen voor de bouw.

De BREEAM-classificatie

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is ontwikkeld in Engeland. Het is een internationale methode die de duurzaamheidsprestaties van gebouwen en gebieden zichtbaar, meetbaar en officieel maakt. BREEAM-NL is voor de Nederlandse markt ontwikkeld door Dutch Green Building Council en bestaat al meer dan 10 jaar.

Er zijn vier keurmerken: voor nieuwbouwprojecten is er BREEAM-NL Nieuwbouw. Bestaande gebouwen worden beoordeeld met In-Use, sloopprojecten met Sloop en Demontage en complete gebieden met BREEAM-NL Gebied. Bij ieder keurmerk hoort een beoordelingsrichtlijn die de eisen per duurzaamheidscategorie weergeeft. De certificaten zijn verschillend en hebben eigen wegingen, ook zijn er verschillende prestatiescores.

Duurzaam bouwen rendeert en is gezond

Rudy van der Helm, Manager Ontwikkeling en Beheer bij Dutch Green Building Council: “In Nederland gaan we de komende 10 jaar intensief bouwen, zodat er volgens de kabinetsplannen een miljoen woningen bijkomen. De bouw van elke woning is op dit moment een milieudelict, dus zo’n mega-opgave geeft kans op enorm negatieve impact. Daarom zetten we dit jaar vol in op een nieuwe, scherpe BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn voor nieuwbouwwoningen, waarbij de focus wordt gelegd op woningen met een positieve impact.”

Op de toekomst gerichte gebouwen - dus energiezuinige realisatie met duurzame bouwmaterialen - geven comfort op tal van vlakken en daar vaart het milieu wel bij. Dat is  goed voor de portemonnee, want gebouwen van deze klasse renderen qua gezondheid, geld én geluk. Dat merken de investeerder en de gebouweigenaar, maar ook de bewoner en de gebruiker: het pand blijft lang in goede conditie en behoudt zijn waarde. Het BREEAM-keurmerk geeft in de volle breedte inzicht in deze prestaties.

Een gebouw met een BREEAM-NL certificaat biedt ook andere kansen; er zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Een project met zo’n certificaat steekt toekomstgericht in, want de lat van BREEAM-NL ligt hoger dan wat wettelijk wordt geëist. Zo kun je goed meebewegen met actualiteiten en geleidelijke veranderingen. Kijk voor meer informatie op BREEAM.nl.

Bouwen volgens LEED

LEED staat voor ‘Leadership in Energy en Environmental Design’. Het is een beoordelingssysteem voor groene, duurzame gebouwen en is ontwikkeld door de United States Green Building Council (USGBC). Het is de Amerikaanse tegenhanger van BREEAM. LEED beoordeelt gebouwen op ruimtelijke ontwikkeling, waterbesparing, energiezuinigheid, materiaalkeuze en binnenklimaat. Projecten doorlopen een verificatie- en beoordelingsproces. Aan projecten worden punten toegekend. Gebouwen kunnen, afhankelijk van hun score, een waardering krijgen als certified, silver, gold of platinum. LEED biedt een kader voor kostenbesparende, groene en koolstofarme gebouwen.

EPD als bewijs van de milieubelasting

De EPD (Environmental Product Declaration) toont de milieubelasting van een product tijdens de gehele levensfase. Deze verklaring is gebaseerd op objectieve, transparante en wetenschappelijke informatie en een bewijs van goede milieuprestaties. EPD’s stimuleren de vraag naar bouwproducten die minder schadelijk zijn voor het millieu. De producten voorzien van een EPD dragen bij aan een schoner milieu en hebben een positieve invloed op duurzaamheid.

LEes hier meer over EPD's

Bostik Premium Aware producten zijn zoveel mogelijk vrij van schadelijke stoffen en hebben de hoogste emissie-certificeringen. Daarmee zijn ze geschikt voor BREEAM- en LEED-projecten.

Top