Bostik around the world

 Our main brands

Hyvä asiakas
4.8.2020 Euroopan komissio (2020/1149) julkisti uuden asetuksen di-isosyanaattien käytön rajoituksesta Euroopassa.
Tämän uuden EU-asetuksen tarkoitus on parantaa työntekijän suojaa ja varmistaa parhaiden toimintatapojen soveltaminen koko EU:ssa terveyden ja turvallisuuden osalta. Siinä käsitellään hengitystie- ja ihoherkkyyttä, joita di-isosyanaatti voi mahdollisesti (virheellisen käytön yhteydessä) aiheuttaa, ja vaatii di-isosyanaatin ja di-isosyanaattiseosten käytön vähimmäiskoulutuksen.
Polyuretaanituotteet (PU) pohjautuvat di-isosyanaattikemiaan ja siksi tämä asetus koskee erityisesti näiden tuotteiden teollisia ja ammatillisia käyttäjiä.
Asetuksella on kolmen vuoden siirtymäaika voimaantuloon saakka vaatimusten noudattamiseksi.
BOSTIK pyrkii tarjoamaan turvallisia tuotteita ja niiden turvallisen käytön. Toivotamme tervetulleeksi tämän tärkeän ja positiivisen askeleen di-isosyanaattien käsittelyn parantamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi koko Euroopassa.

SEURAUKSET POLYURETAANIN (PU) TEOLLISILLE JA AMMATTIMAISILLE KÄYTTÄJILLE

Pakollinen koulutus käyttäjille

Ammattimaisten ja teollisten käyttäjien täytyy osallistua koulutukseen ja sertifioitua di-isosyanaattia sisältävien tuotteiden käsittelyyn 24.8.2023 mennessä. Tämä koskee polyuretaanien (PU) käyttöä, joiden kokonaispitoisuus sisältää yli 0,1 % monomeeridi-isosyanaatteja.
Koulutustyyppi riippuu sovelluksen riskitasosta. On määritetty kolme riskitasoa (yleinen, keskitaso ja edistynyt), jotka pääasiassa perustuvat eri tuotteiden myrkyllisyysriskeille ja altistumisriskille käytön aikana. Koulutus tulee uusia viiden vuoden välein.
 

FEICA järjestää koulutusmateriaalin ja BOSTIK tarjoaa säännöllisiä päivityksiä ja opastusta

FEICA on yhteistyössä ISOPAn ja ALIPAn, di-isosyanaattivalmistajien yhdistysten, kanssa valmistellut kattavan koulutusmateriaalipaketin jäsenille ja liimojen tai tiivisteaineiden käyttäjille.
 
BOSTIK on osallistunut aktiivisesti tähän työhön varmistaakseen, että kaikki polyuretaania (PU) sisältävien liimojen tai tiivisteaineiden loppukäyttäjät koko Euroopassa jatkavat di-isosyanaattien käyttöä turvallisesti.
 
PU-koulutusalusta (e-oppiminen) löytyy osoitteesta www.safeusediisocyanates.eu ja on käytettävissä koko EU:ssa. Koulutusmoduulit ovat aluksi englanniksi ja sen jälkeen saksaksi. Koko koulutusmateriaali tulee vastaisuudessa saataville kaikille EU-kielille.
 
FEICA on kehittänyt joitakin erityisiä moduuleita, jotka on erityisesti tarkoitettu FEICA-jäsenille.
FEICA on lisäksi luonut erityisen verkkosivun www.feica.eu/PUinfo tai https://www.feica.eu/our-priorities/safe-use-diisocyanates, joka ohjaa kävijän PU-koulutusalustalle.
 
FEICAn eurooppalainen hallitus on päättänyt antaa taloudellista tukea polyuretaania (PU) sisältävien liimojen tai tiivisteaineiden ammatillisille ja teollisille käyttäjille uuden di-isosyanaattien turvallista käyttöä koskevan REACH-asetuksen mukaisesti.
 
Käyttämällä FEICAn kuponkikoodia verkkokoulutus liima- ja tiivisteaineiden käytöstä on maksuton.
 
Katso alta kuponkikoodi BOSTIKin asiakkaille.

FEICA_21_G


Siirry suoraan koulutukseen klikkaamalla tästä:

048 Professional Application of adhesives and sealants / Small packaging at ambient temperature
  

HUOM: 24.2.2022 lähtien näissä tuotteissa täytyy olla etiketti, jossa ilmoitetaan koulutusvaatimuksesta. Etiketin teksti on myös kyseisten BOSTIK-tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteessa (CLP SDS).

AIKAJANA ASETUKSEN TOIMEENPANOLLE

  • 24.2.2022 lähtien kyseisten BOSTIK-tuotteiden etiketeissä (ja niiden CLP-käyttöturvallisuustiedotteissa) tulee olla teksti "24.8.2023 lähtien vaaditaan asianmukainen koulutus ennen teollista ja ammattimaista käyttöä".
  • 24.8.2023: asianmukainen koulutus vaaditaan kaikilta käyttäjiltä. Työnantajalla täytyy olla koulutustodistus.
BOSTIK tulee jakamaan säännöllisiä päivityksiä asiakkailleen koulutusmahdollisuuksista verkkosivuillamme.
 

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA DI-ISOSYANAATEISTA JA ASETUKSESTA

Ovatko di-isosyanaatit turvallisia?

Kuten kaikkien kemikaalien kohdalla, di-isosyanaattien käyttö on turvallista, kun niitä käsitellään sopivien riskinhallinta- ja asianmukaisten turvallisuustoimien mukaisesti. On myös tärkeää painottaa, että miltei mitään di-isosyanaatteja ei ole valmiissa tuotteissa. Di-isosyanaatteja käytetään reaktiivisina kemikaaleina eli ne reagoivat polyolien kanssa polyuretaanin muodostamiseksi ja ne käytetään reaktion aikana.
 

Mitä tarkoittaa hengitysteitä herkistävä?

Herkistymistä syntyy, kun henkilöstä tulee allerginen aineelle, jolle hän on altistunut. Joka kerta, kun henkilö joutuu kosketuksiin aineen kanssa (vaikka hyvin alhaisina pitoisuuksina), henkilö voi herkistymisen jälkeen saada akuutin, allergisen hengitysreaktion, esim. astman. Useimmat ihmiset, joilla on di-isosyanaattiin liittyvä astma, kokevat olonsa paremmaksi tai toipuvat täydellisesti altistumisen loppumisen jälkeen.

Mitä aineita rajoitus koskee?
Rajoitus koskee kaikkia di-isosyanaatteja (TDI, MDI …) ja tuotteita (polyuretaanit joustavissa pakkauslaminaateissa, polyuretaanit kalvokuiduissa, polyuretaanivaahto, polyuretaanimassa...), jotka voivat sisältää yli 0,1 % monomeeridi-isosyanaatteja.
 

Mitkä ovat vastuualueet?

BOSTIK ilmoittaa asianomaisia asiakkaita koulutuksesta ja milloin se on saatavissa.
Työnantajan tai yrittäjän tulee dokumentoida suoritettu koulutus (...) ja huolehtia, että koulutus uusitaan viiden vuoden välein.
Jäsenmaiden tulee hoitaa kaikkien koulutustodistusten keräys ja ylläpitää luetteloa di-isosyanaatteihin liittyvistä raportoiduista ammattitaudeista.
 

Olen jälleenmyyjä/jakelija. Mitä minun pitää tehdä?

Välittää tietoa BOSTIKilta asiakkaillesi.
 

Miten PU-tuotteet liittyvät kuluttajakäyttöön?

Uusi asetus koskee vain ammattilaisia ja teollisuutta.
 

Tulevatko PU-pohjaiset liima- ja tiivisteaineet pysymään markkinoilla?

Asetus pyrkii estämään di-isosyanaattien epäturvallisen käytön, ei rajoittamaan tuotteiden saatavuutta. Niiden ainutlaatuisten ominaisuuksien ansiosta monissa sovelluksissa PU-pohjaiset liima- ja tiivisteaineet tulevat olemaan käytettävissä jatkossakin.
 

Miten asetusta valvotaan?

Osoittaakseen terveyden ja turvallisuuden paranemista jatkossa jäsenmaiden täytyy raportoida asetuksen tuloksista ja odotetuista positiivisista vaikutuksista.
  

Keneen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää?

BOSTIK-myyjäsi voi vastata kaikkiin tuotteisiin liittyviin kysymyksiin tuote- ja terveysasiantuntijoidemme tuella.
 

Mistä löydän lisää tietoa di-isosyanaateista?

Di-isosyanaattiala toimittaa tietoja di-isosyanaateista ja turvallisesta käsittelystä verkkosivulla http://www.safeusediisocyanates.eu/
Top