Håndtering av personopplysninger

Click for more

Informasjon om personlig datahåndtering

Personopplysningene vi har om deg er nødvendige for at vi skal kunne innfri vår del av vår felles avtale og innfri dine kundeønsker. Ditt navn og adresse kan også bli brukt i markedsføringsøyemed av Bostik og selskaper vi samarbeider med. Dine personopplysninger kan også brukes ved opplæring.

I følge den svenske personlovgivningen (Personuppgiftslagen -PUL) har du rett til å be om informasjon og få dine personopplysninger korrigert. Vi ber om at du kontakter oss skriftlig hvis du vil vite hvilke personopplysninger vi har om deg eller hvis du ikke ønsker å motta våre tilbud. Husk å underskrive brevet .

Mer om dette

back to top