Merkevarer og land

Våre Produkter

bostik-nordic-product-image-640x480-30625030_FP404-FIRE-RETARDANT-PU-GUNFOAM_750ML.jpg
bostik-nordic-product-image-640x480-30625030_FP404-FIRE-RETARDANT-PU-GUNFOAM_750ML.jpg
FP404 Fire Retardent PU Gun Foam
  • Product
Brannhemmende polyuretanskum
bostik-nordic-product-image-30860181-fire-bond-foam-pro-2k.jpg (Fire Bond Foam Pro 2K)
bostik-nordic-product-image-30860181-fire-bond-foam-pro-2k.jpg (Fire Bond Foam Pro 2K)
Fire Bond Foam Pro 2K
  • Product
Hurtigtørkende brannklassifisert fugeskum
fire_bond_silmax_pro_03ltr_372x240px.jpg
fire_bond_silmax_pro_03ltr_372x240px.jpg
Fire Bond Silmax Pro
  • Product
Brannklasset og miljøvennlige fugemasse
fire_bond_gap_seal_372x240px.jpg
fire_bond_gap_seal_372x240px.jpg
Fire Bond Gap Seal+
  • Product
Fugemasse med mange bruksområder
fire_bond_silmax_pro_03ltr_372x240px.jpg
fire_bond_silmax_pro_03ltr_372x240px.jpg
Fire Bond Silmax Pro
  • Product
Brannklasset og miljøvennlige fugemasse
30860744_3086075_backing_wool_372x240px.jpg
30860744_3086075_backing_wool_372x240px.jpg
Fire Bond Backing Wool
  • Product
Brannisolering av keramisk ull

Sertifisert brannfuge for mange konstruksjoner

Alle produktene er sertifiserte og godkjente ifølge norsk regelverk. I tillegg er de miljøvennlige, for ett bedre arbeidsmiljø, og tilpasset høye miljøkrav for fast eiendom.

Passiv brannbeskyttelse

Bostik Fire Bond® er passive brannbeskyttelse produkter som brukes i byggkonstruksjoner for å hindre spredning av ild, varme og røyk. Produktene øker brannsikkerheten betydelig og styrker samtidig stabiliteten til en bygning ved brann. Ved å forlenge tiden for brannutviklingen, gir det mer tid til evakuering og brannslukning. Fire Bond redder liv og minsker materielle tap.

Testet, sertifisert og godkjent i samsvar med norsk regelverk

Fire Bond® er testet for brannmotstand i henhold til de europeiske standardene EN 1366-3:2004 og EN 1366-4:2006. Alle Fire Bond-produktene har uavhengig produktsertifisering fra RISE* eller UL (Underwriter Laboratory) – to ledende sertifiseringsorganisasjoner for
brannsikkerhet!

For alle typer konstruksjoner

En kjede er aldri sterkere enn den svakeste ledd. Fra et brannspredningssynspunkt er det viktig at hver eneste åpning i brannveggkonstruksjoner tettes nøye. Med Fire Bond®-serien får du ett sertifisert system som er testet og godkjent for mer enn 150 ulike konstruksjoner, f.eks. for branntetting rundt kabler, rør og lineære fuger i vegger og rundt dører. Tetter også gulvfuger og gjennomføringer i gulv/tak.

Produktguide

Valg av riktig brannfugemasse eller fugeskum er et resultat av hvilken byggningsdel i rommet som skal tettes (vegg eller gulv), samt fygetype (lineær fuge eller tetting rundt rør/kabler). Husk at tetningen rundt plastrør krever Fire Bond Pressure Seal+.

* Også ikke-brannsikre plastrør

Mer om Dette

Fire Bond - Technical Guide

LAST NED
Bostik-Banner-Nordics-Fire-Bond-640x480.jpg

Fire Bond - Brochure & Instructions

LAST NED
FIRE_BOND_Front_Page_Banner_PROXIMA_640X480.jpg

Fire Bond - Fact Sheet- Lineære fuger

LAST NED
GROUP IMAGE FIRE PROTECT.jpg

Fire Bond - Fact Sheet- Rør

LAST NED
GROUP IMAGE FIRE PROTECT.jpg

Oppdag Mer

Monteringslim

Oppdag Mer
BANNERS_SMALL_160X120_Grabs_Adhesives.jpg

Fuge før Maling

Oppdag Mer
GROUP IMAGE DECORATION PAINT.jpg

Generelle Bruksområder

Oppdag Mer
GROUP IMAGE GENERAL PURPOSE.jpg

Fleksible Byggfuger

Oppdag Mer
GROUP IMAGE CONSTRUCTION FACADE.jpg
Top