Our main brands

Bostik Global

Bostik around the world

top

Sertifisert brannfuge for mange konstruksjoner

Alle produktene er sertifiserte og godkjente ifølge norsk regelverk. I tillegg er de miljøvennlige, for ett bedre arbeidsmiljø, og tilpasset høye miljøkrav for fast eiendom.

Passiv brannbeskyttelse

Bostik Fire Bond® er passive brannbeskyttelse produkter som brukes i byggkonstruksjoner for å hindre spredning av ild, varme og røyk. Produktene øker brannsikkerheten betydelig og styrker samtidig stabiliteten til en bygning ved brann. Ved å forlenge tiden for brannutviklingen, gir det mer tid til evakuering og brannslukning. Fire Bond redder liv og minsker materielle tap.

Testet, sertifisert og godkjent i samsvar med norsk regelverk

Fire Bond® er testet for brannmotstand i henhold til de europeiske standardene EN 1366-3:2004 og EN 1366-4:2006. Alle Fire Bond-produktene har uavhengig produktsertifisering fra RISE* eller UL (Underwriter Laboratory) – to ledende sertifiseringsorganisasjoner for brannsikkerhet!

For alle typer konstruksjoner

En kjede er aldri sterkere enn den svakeste lenken. Fra et brannspredningssynspunkt er det viktig at hver eneste åpning i brannveggkonstruksjoner tettes nøye. Med Fire Bond®-serien får du ett sertifisert system som er testet og godkjent for mer enn 150 ulike konstruksjoner, f.eks. for branntetting rundt kabler, rør og lineære fuger i vegger og rundt dører. Tetter også gulvfuger og gjennomføringer i gulv/tak.

Se separat konstruksjonsdatablad fra Bostik for mer detaljert informasjon om utforming av fuger og ulike brannklasser.

Våre Produkter

fire_bond_gap_seal_372x240px.jpg
fire_bond_gap_seal_372x240px.jpg
Fire Bond Gap Seal+
  • Product
Fugemasse med mange bruksområder
30860741_fire-bond-pressure-seal-plus_372x240px.jpg
30860741_fire-bond-pressure-seal-plus_372x240px.jpg
Fire Bond Pressure Seal+
  • Product
Spesialfuge for gjennomganger – utvider seg ved brann
fire_bond_silmax_pro_03ltr_372x240px.jpg
fire_bond_silmax_pro_03ltr_372x240px.jpg
Fire Bond Silmax Pro
  • Product
Brannklasset og miljøvennlige fugemasser

Oppdag Mer

Monteringslim

Oppdag Mer
Bostik-Banner-Nordics-Grabs-640x480.jpg
Bostik-Banner-Nordics-Grabs-640x480.jpg

Fuge før Maling

Oppdag Mer
GROUP IMAGE DECORATION  PAINT.jpg
GROUP IMAGE DECORATION PAINT.jpg

Generelle Bruksområder

Oppdag Mer
GROUP IMAGE GENERAL PURPOSE.jpg
GROUP IMAGE GENERAL PURPOSE.jpg

Fleksible Byggfuger

Oppdag Mer
GROUP IMAGE CONSTRUCTION  FACADE.jpg
GROUP IMAGE CONSTRUCTION FACADE.jpg