FIRE BOND® BRANNTETTINGER

En tryggere brannbeskyttelse

Click for more

Sertifisert brannfuge for mange konstruksjoner

Bostik Fire Bond® er en komplett serie med passive brannbeskyttelse produkter for fuging og tetting både for nybygging, renovering og reparasjon. Produktene er utviklet enkelt for å kunne brukes av spesialister innen brannvern, profesjonelle håndverkere og installatører. Alle produktene er sertifiserte og godkjente ifølge norsk regelverk. I tillegg er de miljøvennlige, for ett bedre arbeidsmiljø, og tilpasset høye miljøkrav for fast eiendom.

Passiv brannbeskyttelse

Bostik Fire Bond® er passive brannbeskyttelse produkter som brukes i byggkonstruksjoner for å hindre spredning av ild, varme og røyk. Produktene øker brannsikkerheten betydelig og styrker samtidig stabiliteten til en bygning ved brann. Ved å forlenge tiden for brannutviklingen, gir det mer tid til evakuering og brannslukning. Fire Bond redder liv og minsker materielle tap.

Testet, sertifisert og godkjent i samsvar med norsk regelverk

Fire Bond® er testet for brannmotstand i henhold til de europeiske standardene EN 1366-3:2004 og EN 1366-4:2006. Alle Fire Bond-produktene har uavhengig produktsertifisering fra RISE* eller UL (Underwriter Laboratory) – to ledende sertifiseringsorganisasjoner for brannsikkerhet!

For alle typer konstruksjoner

En kjede er aldri sterkere enn den svakeste lenken. Fra et brannspredningssynspunkt er det viktig at hver eneste åpning i brannveggkonstruksjoner tettes nøye. Med Fire Bond®-serien får du ett sertifisert system som er testet og godkjent for mer enn 150 ulike konstruksjoner, f.eks. for branntetting rundt kabler, rør og lineære fuger i vegger og rundt dører. Tetter også gulvfuger og gjennomføringer i gulv/tak.

Se separat konstruksjonsdatablad fra Bostik for mer detaljert informasjon om utforming av fuger og ulike brannklasser.

En tryggere brannbeskyttelse

Last ned

Technical Guide

Last ned

Fire Data Tables

Last ned

back to top