FIRE BOND® BRANNTETTINGER

En tryggere brannbeskyttelse

Click for more

Sertifisert brannfuge for mange konstruksjoner

Bostik Fire Bond® er en komplett serie med passive brannbeskyttelse produkter for fuging og tetting både for nybygging, renovering og reparasjon. Produktene er utviklet enkelt for å kunne brukes av spesialister innen brannvern, profesjonelle håndverkere og installatører. Alle produktene er sertifiserte og godkjente ifølge norsk regelverk. I tillegg er de miljøvennlige, for ett bedre arbeidsmiljø, og tilpasset høye miljøkrav for fast eiendom.

Passiv brannbeskyttelse

Bostik Fire Bond® er passive brannbeskyttelse produkter som brukes i byggkonstruksjoner for å hindre spredning av ild, varme og røyk. Produktene øker brannsikkerheten betydelig og styrker samtidig stabiliteten til en bygning ved brann. Ved å forlenge tiden for brannutviklingen, gir det mer tid til evakuering og brannslukning. Fire Bond redder liv og minsker materielle tap.

Testet, sertifisert og godkjent i samsvar med norsk regelverk

Fire Bond® er testet for brannmotstand i henhold til de europeiske standardene EN 1366-3:2004 og EN 1366-4:2006. Alle Fire Bond-produktene har uavhengig produktsertifisering fra RISE* eller UL (Underwriter Laboratory) – to ledende sertifiseringsorganisasjoner for brannsikkerhet!

For alle typer konstruksjoner

En kjede er aldri sterkere enn den svakeste lenken. Fra et brannspredningssynspunkt er det viktig at hver eneste åpning i brannveggkonstruksjoner tettes nøye. Med Fire Bond®-serien får du ett sertifisert system som er testet og godkjent for mer enn 150 ulike konstruksjoner, f.eks. for branntetting rundt kabler, rør og lineære fuger i vegger og rundt dører. Tetter også gulvfuger og gjennomføringer i gulv/tak.

Se separat konstruksjonsdatablad fra Bostik for mer detaljert informasjon om utforming av fuger og ulike brannklasser.

En tryggere brannbeskyttelse

Last ned

back to top