Bostik Universal tettesjiktsystem er en vanntett vinner!

Vannskader er den vanligste boligskaden. Med Bostik Universal kan du føle deg trygg ettersom systemet oppfyller alle krav i samsvar med gjeldende bransjeregler. 

Smart og enkelt for alle

Bostik Universal tettesjiktsystem inneholder færre komponenter, hvilket gjør det både enklere og tidsbesparende å bruke. Den kompatible folien kompenserer for eventuelle ujevnheter og sikrer en fullstendig tett konstruksjon selv på utfordrende underlag. Klare og tydelige monteringsinstruksjoner hindrer feilmontering og gjør arbeidet enkelt.

Alle produkter i tettesjiktsystemet blir testet sammen, hvilket er et bransjekrav. Vi har også en rekke komplementære produkter som vil gi deg forutsetningene for et profesjonelt sluttresultat!

back to top