Merkevarer og land

Velkommen til Bostiks norske nettside.  Bostik tilhører Arkema-konsernet og vår håndtering av personopplysninger følger derfor Arkemas personvernpolicy.  Retningslinjene dekker denne nettsiden og alle Bostiks mobilapplikasjoner.  

Bruk av denne nettsiden og eventuelle mobilapplikasjoner innebærer at du samtykker til og aksepterer vilkårene i Arkemas personvernpolicy. Disse vilkårene kan bli endret, så vi foreslår at du går tilbake til retningslinjene med jevne mellomrom for å bli oppmerksom på slike endringer. 

En norsk versjon av Arkemas personvernpolicy kan gis på forespørsel.  

For eventuelle spørsmål, vennligst kontakt Arkema: [email protected]  

Les mer om håndtering av personopplysninger hos Datatilsynet.no. Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Deres oppgave er å kontrollere personvernregelverket og bidra til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem. 

Top