VÅR KULTUR

The Bostik Way

Dristighet ...

... betyr å tenke og handle annerledes, å finne opp nye arbeidsmåter og nye svar på våre kunders og kollegers behov.
Dristighet betyr å våge å foreslå, finne opp og handle. Men dristighet er ikke uvørenhet.

Det er å forstå at du kan gjøre alt hvis du bare er forberedt. Det er å ta initiativ og vite hvordan du gjør nyskapende ting som tjener Bostik.

Åpenhet ...

... krever at vi er våkne, at vi lytter til våre kunder og kolleger og at vi er oppmerksomme og aktive i vår respons.
Åpenhet betyr å vise personlig og kollektiv vilje til å høre nye forslag, idéer, innflytelser og meninger.

Det betyr å være mottakelige for nye konsepter utenfor vår forståelse og ta i bruk dem vi mener er gode for vår virksomhet.

Bærekraftighet ...

... er evnen til å vare. Det er å søke langvarig miljømessig, økonomisk og sosial velvære. Det betyr å utvikle, tilpasse og søke å forbedre når man står ovenfor stadig nye utfordringer.

Bærekraftighet krever at vi ser langt inn i fremtiden for vårt selskap, våre kunder og våre kolleger i alle valg og handlinger, og at vi respekterer miljøet.

Teamånd ...

... er respekt for og anerkjennelse av andre. Det er å fremme solidaritet og dele ansvar mens man arbeider sammen mot et felles mål.
Teamånd påvirker måten mennesker føler seg, deres stolthet over teamet og behovet for å lykkes sammen.

Den inspirerer til entusiasme, hengivenhet og en sterk følelse av ære i gruppen. Den gjør at vanlige mennesker arbeider sammen og oppnår uvanlige ting.

Integritet ...

... betyr alltid å rette oss etter strenge moralske og etiske regler. Det betyr rettferdighet og klarhet i vår opptreden og vedståelse av fakta. Det betyr å vise vår uforgjengelighet.

Integritet betyr ærlighet og sannferdighet og en aktiv og bevisst respekt for vår profesjons standarder. 

Holde våre løfter ...

... betyr å oppfylle alle avtaler om å gjøre noe. Det betyr å lege hele kraften av personlig integritet bak en handling.

Å holde våre løfter betyr også å sette mål og rette oss etter dem. Å holde våre løfter, selv når det er vanskelig, skaper positiv energi.

Arbeide på Bostiks måte.

Gjennom årene har Bostiks måte blitt en del av vår DNA og styrer hvordan vi arbeider og opptrer med hverandre. Det styrer også hvordan former vår globale HR-policy, våre verktøy og våre opplæringsprogrammer.

Bostiks måte definerer også kompetansene som styrer vår planer for personlig utvikling. I Frankrike har for eksempel Bostik-teamet gjort de seks verdiene om til praktiske handlinger for hjelper ledere i deres daglige roller.

Bostiks måte er et av våre sterkeste aktiva. Verdiene er styringsprinsipper som alle ansatte kan bruke når de behøver en referanse for sine handlinger og beslutninger.

Les mer

People make the difference

Learn More

back to top