Vårt arbeid for miljø og bærekraft

Tryggere, smartere og mer effektive produkter for en bedre verden

Click for more

Tryggere, smartere og mer effektive produkter for en bedre verden

Med sikrere, smartere, mer fleksible og effektive produkter, systemer og løsninger, tror vi på Bostik at vi kan gjøre verden litt bedre. En viktig del av utviklingen av nye produkter og systemer er derfor å kontinuerlig opprettholde et miljø- og kvalitetsfokus med sertifiseringer, merking og dokumentasjon som verktøy.

BREEAM

BREEAM-NOR er et av de eldste miljøsertifiseringssystemene utviklet for å sertifisere bygninger for å bidra til et bedre miljø. Norwegian Green Building Council (NGBC) sertifiserer bygninger basert på BREEAM-NOR, tilpasset svenske regler og standarder. Blant annet blir bygningens energiforbruk, inneklima og valg av byggemateriale vurdert.

A20-listen er en liste over stoffer som bør unngås i byggeprodukter. For å levere til et BREEAM-prosjekt, er det et minimumskrav at produkter ikke inneholder noen av stoffene som er oppført på A20-listen.

HEA 2 & HEA 9 er delen av BREEAM-systemet som fokuserer på å minimere skadelige, flyktige organiske forbindelser (VOC) i et produkt for å gjøre det mulig å skape et helsevennlig innemiljø.

Les mer om BREEAM-NOR

REACH og CLP

REACH-forordningen er en kjemikalielovgivning for registrering av kjemiske stoffer og identifisering og håndtering av risiko forbundet med disse stoffene. 
Forordninger omfatter kjemiske stoffer som finnes i for eksempel rengjøringsprodukter, maling, klær, møbler og byggeprodukter. REACH-forordningen gjelder i hele EU og overvåkes i Sverige av Kjemikaliebyrået. 
Kandidatlisten er en del av REACH-forordningen, og angir omtrent 200 spesielt farlige stoffer. 

CLP-forordningen regulerer hvordan kjemiske produkter skal merkes og klassifiseres for salg på det europeiske markedet. I Sverige er kjemikaliebyrået også ansvarlig for overvåking av CLP-forordningen.

Les mer om REACH, kandidatlisten og CLP

EMICODE og M1

EMICODE ® er et klassifiseringssystem utarbeidet av flere aktører i den tyske byggproduktbransjen og er nå en etablert og anerkjent internasjonal klassifisering. Systemet består av standarder og strenge byggekriterier som gjør det mulig å vurdere hvor mye og hvilken type av flyktige stoffer et produkt leverer, samt sammenligne produkter. Hensikten er å gi veiledning om valg av materialer for å fremme et sunt innemiljø og høyt helsevern som mulig. Produkter som har fått EMICODE®-sertifisering, kan ha EC2-, EC1- eller EC1 plus-merket.

Les mer om EMICODE®

M1 er en klassifisering for byggprodukter som skal sikre god innendørs luftkvalitet. Klassifisering og merking utføres av Building Information Foundation RTS i Finland. Produkter med M1-symbolet har ekstremt lave utslipp av flyktige stoffer til innemiljøet og svak duft.

Les mer om M1

CE-merking og prestasjonserklæringer (DoP)

CE-merking er en produktmerking som er regulert av EU-kommisjonen og obligatorisk for visse produkter som selges og markedsføres i EU. CE-merkingen betyr at produsenten av produktet garanterer en viss standard der visse krav er oppfylt og at produktet er korrekt kontrollert.
I en DoP, eller Declaration of Performance (ytelseserklæring), finner du informasjon om hvilken harmonisert europeisk standard det CE-merkede byggproduktet følger. 

Les mer om CE-merking og DoP

ISO-sertifiseringer

For å sikre aktiv miljø- og kvalitetsarbeid, overholder vi ISO 9001 og ISO 14001 standarder På den måten kan vi kontinuerlig tilpasse og forbedre vår virksomhet for å møte kundenes og sluttbrukerens krav og ønsker.

ISO 9001 er et styringssystem for kvalitetsprosesser. Se vårt sertifikat.
ISO 14001 inneholder standarder for miljøstyring. Se vårt sertifikat. 

Les mer

A20 Bostik Egendeklaration

SE NÅ

HEA 2 & 9 Bostik Egendeklarasjon

SE NÅ

back to top