Merkevarer og land
Hei!

4. august 2020 publiserte EU-kommisjonen (2020/1149) en ny forskrift for begrensning av diisocyanater i Europa.

Målet med denne nye EU-forordningen er å forbedre beskyttelsen av arbeidstakere og sikre anvendelsen av beste praksis i hele EU når det gjelder helse og sikkerhet. Den retter seg mot luftveis- og hudsensitiviteter potensielt (hvis misbrukt) forårsaket av diisocynater og krever ny minimumstrening for bruk av diisocynater og diisocynatblandinger.

Polyuretan (PU)-produkter er basert på diisocynatkjemi og derfor er denne forskriften spesielt relevant for industrielle og profesjonelle brukere av disse produktene.

Forskriften er på en overgangsperiode på tre år fra den trer i kraft for å oppfylle kravene.
BOSTIK etterstreber trygge produkter og sikker bruk. Vi ønsker dette viktige og positive steget velkommen til å forbedre og harmonisere håndteringen av diisocynater i hele Europa.

IMPLIKASJONER FOR INDUSTRIELLE OG PROFESJONELLE BRUKERE AV POLYURETAN (PU)

Obligatorisk opplæring for brukere

Innen 24. august 2023 må profesjonelle og industrielle brukere være opplært og sertifisert i sikker håndtering av produkter som inneholder diisocynater. Dette gjelder bruk av polyuretaner (PU) med en total konsentrasjon av monomer diisocynater over 0,1 %.

Opplæringstype avhenger av applikasjonens risikonivå. Tre risikonivåer (generelle, middels og avanserte) er definert, hovedsakelig basert på toksisitetsrisiko ved ulike produkter og risiko for eksponering under bruk. Opplæringen skal fornyes hvert femte år.

Opplæringsmateriell er levert av BOSTIK i samarbeid med BHTBergen

BOSTIK har sammen med BHTBergen satt sammen et kurs for å sikre at alle sluttbrukere av lim og fugemasser som inneholder polyuretan (PU) i Norge fortsetter å håndtere diisocyanater på en sikker måte.

Opplæringen vil være et webinar hvor kursholder er sertifisert til å undervise på dette området, kursholder har også med seg en ekspert på isocyanater. BOSTIK vil tilby fem opplæringsøkter som er gratis, disse er fulltegnet. For å møte opplæringsbehovet har Bostik i samarbeid med BHTBergen skapt flere kurs. Kurset koster 885 kr/person, Bostik gir 10% rabatt ved påmelding med koden: Bostik2024

For hvert kurs har vi et maks antall deltakere på 100 (førstemann til mølla), dette for å opprettholde god kvalitet på opplæringen og mulighet til å stille relevante spørsmål til kursholder.  Etter opplæringen tar deltakerne en individuell prøve og får sertifikat etter bestått test.

BHT Bergen Kurs 

SPØRSMÅL OG SVAR OM DISOCYNATER OG FORSKRIFTEN

Er disocynater sikre?

Som alle kjemiske stoffer er bruken av diisocynater trygg når den håndteres i samsvar med passende risikohåndtering og relevante sikkerhetstiltak. Det er også viktig å understreke at nesten ingen diisocynater er inkludert i den ferdige artikkelen/produktet. Diisocynater brukes som reaktive kjemikalier, dvs. de reagerer med polyolen for å danne polyuretan og forbrukes under reaksjonen.

Hva er luftveissensibilisering?

Sensibilisering oppstår når en person blir allergisk mot et stoff de har blitt utsatt for. Hver gang personen kommer i kontakt med stoffet (selv ved svært lave konsentrasjoner), kan personen etter sensibilisering få en akutt, allergisk luftveisreaksjon, f.eks. astma. De fleste med diisocyanatrelatert astma viser bedring eller fullstendig bedring etter endt eksponering.
Hvilke emner er berørt av begrensningen?
Begrensningen gjelder alle diisocyanater (TDI, MDI...) og produkter (polyuretaner for fleksibel emballasjelaminering, polyuretaner for tekstillaminering, polyuretanskum, polyuretanfugemasser...) som kan inneholde monomere diisocyanater over 0,1 %.

Hva er ansvarsområdene?

BOSTIK skal informere berørte kunder om opplæringen og hvor den er tilgjengelig.
Arbeidsgiver eller næringsdrivende skal dokumentere gjennomført opplæring (...) og sørge for at opplæringen fornyes hvert femte år.
Medlemslandene skal administrere innsamlingen av alle etablerte opplæringsbevis og føre en liste over antall tilfeller av rapporterte og anerkjente yrkessykdommer i forbindelse med diisocyanater.

Jeg er en forhandler/distributør. Hva må jeg gjøre?

Videresend informasjonen fra BOSTIK til dine kunder.

Når det gjelder PU-produkter for konsumentbruk?

Den nye forskriften gjelder kun for fagfolk og industri.

Vil PU-baserte lim og tetningsmidler forbli på markedet?

Forskriften tar sikte på å unngå usikker håndtering av diisocyanater, ikke å begrense produkttilgjengeligheten. På grunn av deres unike egenskaper i mange bruksområder, vil PU-baserte lim og tetningsmidler være tilgjengelige.

Hvordan skal regelverket overvåkes?

For å demonstrere forbedringen av helse og sikkerhet fremover, må medlemsstatene rapportere om resultatene og de forventede positive effektene av denne forordningen.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?

Din BOSTIK-selger kan svare på alle produktrelaterte spørsmål med support av våre produkt- og helseeksperter.

Hvor finner jeg mer informasjon om diisocyanater?

Diisocyanat-industrien gir informasjon om diisocyanater og sikker håndtering på nettsiden http://www.safeusediisocyanates.eu/

Top