Merken en landen

Hoge aanvangshechting: zeker en vast!

Bij het verlijmen op verticale en horizontale oppervlakken is ondersteuning van het te verlijmen materiaal meestal noodzakelijk, om zakkingen tijdens het uitharden van de lijm te voorkomen. Onze zogenaamde ‘high tacks’ (of: lijmen met hoge aanvangshechting) zijn juist ontwikkeld om extreem zware materialen verticaal én horizontaal te verlijmen zónder ondersteuning tijdens het uitharden. Tegenwoordig zijn er vele kokers beschikbaar, met indrukwekkende cijfers van de hoge aanvangshechting op het label. Ook Bostik biedt high tack producten aan onder het merk Zwaluw (High Tack, High Tack Easy, Ultra High Tack). Uiteraard zijn de producten uitgebreid getest om de aanvangssterkte per vierkante meter te berekenen, maar dit blijven altijd theoretische waarden en deze vind je bij ons niet op de kokers terug.

High tack is niet hetzelfde als direct uitgehard

De high tack constructieve lijmen zijn vrijwel allemaal 1-component vochtuithardende lijmen, met een uithardingstijd van 2-3 mm per 24 uur. De lijmen harden uit, wanneer vocht het product kan bereiken. Dat betekent dat de lijm niet volledig uithardt als hij op twee niet-poreuze ondergronden wordt aangebracht en ook wanneer hij in een volvlak wordt aangebracht, zal hij niet volledig uitharden. Voor een juiste lijmverbinding moet het product aangebracht worden in verticale rillen met een hart-op-hart afstand van 100 tot 200 mm. Dit waarborgt een goede ventilatie tussen de beide verlijmde ondergronden, waardoor de lijm in staat is om volledig door te harden en waardoor vochtophoping wordt voorkomen.

Bepalen van de aanvangssterkte

Wie de aanvangssterkte wil berekenen, begint vaak met de opgegeven aanvangshechting per m2. Maar er zijn veel factoren om rekening mee te houden. In deze tekening zie je wat de impact is van het hefboomeffect, waarbij het voorwerp in alle situaties over hetzelfde gewicht en een gelijke hoeveelheid kit beschikt. Deze vier afbeeldingen tonen vier verschillende krachten op het voorwerp:

Afbeelding 1: dit is de meest ideale situatie en zal werken zo lang de maximale aanvangskleefkracht niet wordt overschreden.

Afbeelding 2: hoewel de afmeting en het gewicht van het voorwerp en de hoeveelheid aangebrachte lijm exact hetzelfde zijn als in afbeelding 1, zal de lijm aan een hogere kracht onderhevig zijn die kan leiden tot een (veel) slechter resultaat.

Voor afbeeldingen 3 en 4 geldt hetzelfde. Afbeelding 3 toont de ideale situatie. Hoewel in afbeelding 4 de afmeting en het gewicht van het voorwerp en de hoeveelheid aangebrachte lijm exact hetzelfde zijn, zal de lijm aan een hogere kracht onderhevig zijn die kan leiden tot een (veel) slechter resultaat.

Het gebruik van een lijm met lage of hoge viscositeit kan ook het verschil maken tussen een goede hechting.

Bovenste afbeelding: hier zie je een ruw oppervlak met een lijm met lage viscositeit (smeerbaar). Deze lijm nivelleert meer en heeft het vermogen om het oneffen oppervlak te volgen.

Onderste afbeelding: hier zie je een ruw oppervlak met een lijm met hoge viscositeit (‘stroperig’). Het gevolg kan zijn dat niet het hele oppervlak wordt bedekt met lijm, waardoor de optimale sterkte niet wordt bereikt.

Toepassingsrichtlijnen van Zwaluw High Tack lijmen

  • Zwaluw High Tack is één van de sterkste constructieve elastische lijmen in de markt. Toch adviseren wij om altijd testen vóór de toepassing.
  • Maak beide ondergronden grondig schoon en volg de verdere aanwijzingen op het technisch datablad.
  • Breng de Zwaluw High Tack lijm aan met de meegeleverde V-nozzle.
  • Breng de Zwaluw High Tack lijm aan in een hoek van 90° en op één van beide ondergronden.
  • Breng de Zwaluw High Tack altijd aan in verticale rillen, voor de juiste ventilatie en om vochtophoping te voorkomen.
  • Zorg altijd voor een hart-op-hart afstand van de rillen tussen de 100 en 200 mm.
  • Bij twijfel is ondersteuning aanbevolen.
Kort samengevat:

Constructief verlijmen met hoge modulus polyurethaan en hybride producten vervangt steeds vaker mechanische bevestigingsmiddelen. Het elimineert de noodzaak van boren, biedt een krachtige oplossing en voorkomt corrosie.

Voordelen van Hoge Modulus Polyurethaan

Dit type lijm maakt constructief verlijmen efficiënter. Belangrijke voordelen zijn:

  • Gelijkmatige spanningsverdeling over het gehele oppervlak.
  • Minder geluidsoverdracht dankzij elastische eigenschappen.
  • Mogelijkheid tot waterdichte verbindingen.

Lees meer over de verschillende high-tacks en de betekenis van de CE-markering.

Naar het kennisartikel

Top