Merken en landen

De verspreiding van een brand vertragen

Compartimentering van een gebouw zorgt er bij brand voor om de verspreiding van rook en vlammen te beperken tot één enkel compartiment, waardoor de verspreiding van een brand vertraagt. Mensen krijgen zo de kans om het gebouw veilig te verlaten en hulpdiensten hebben meer tijd om de brand bestrijden.

Opbouw van een brandcompartiment

Een brandcompartiment mag maximaal 2500m2 beslaan bij nieuwbouw en 3000m2 bij bestaande bouw. De buitenkant van een compartiment bestaat uit brandwerende wanden en vloeren. Hiervoor zijn goede brandwerende afdichtingen van de voegen tussen deze wanden en vloeren noodzakelijk. Daarnaast moeten de voegen tussen de constructie en de (brand)deuren en (raam)kozijnen brandwerend zijn. Producten en systemen die zijn getest volgens EN 1366-4 worden gebruikt om brandcompartimenten volledig af te dichten op plaatsen waar wanden, kozijnen en vloeren samenkomen.

Brandcompartimenten volgens het Bouwbesluit

In het Bouwbesluit staat precies uitgelegd aan welke eisen een brandcompartiment moet voldoen. Maar dit Bouwbesluit kan soms lastig te lezen zijn. Daarom is het Infoblad handreiking Bouwbesluit en woning gemaakt. Over brandcompartimenten zeggen ze het volgende:

“Elke woning vormt een brandcompartiment. Dit geldt voor elke vrijstaande woning, elke twee-onder-een kapwoning, elke rijwoning, en ook elke afzonderlijke woning in een flatgebouw. Alle op het eigen perceel gelegen (losse) bijgebouwen, zoals een schuur, garage, tuinhuis, etc. mogen wel binnen het brandcompartiment gelegen zijn. Let wel, de totale omvang van het brandcompartiment mag niet groter zijn dan 1.000 m². Dit om te voorkomen dat de brand met een normale inzet van de brandweer niet meer beheersbaar is.

De WBDBO van de scheidingsconstructie wordt bepaald door de materialen die in de constructie worden toegepast en de afstand die constructies ten opzichte van elkaar hebben. Zo vormen ramen, deuren en kozijnen de zwakke plek in een constructie, terwijl steenachtige constructies algauw aan de WBDBO eis voldoen. Praktisch gezien betekent dit dat er tussen de woning en de buren een brandscheidende wand moet zijn of een zo grote afstand aanwezig is, waardoor de brand niet kan overslaan. Soms kan het nodig zijn om brandwerend glas toe te passen in plaats van ‘normaal’ glas, constructies te bekleden met materiaal dat niet snel in brand raakt zoals gipsplaten of om een hoge onbrandbare borstwering te maken.”

Top