Merken en landen

 Zorg na het aanbrengen van de primer voor voldoende ventilatie! De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloerbekleding wordt aangebracht moet minder dan 75% (en liefst minder dan 65%) bedragen. De omgevingstemperatuur moet minstens 15°C zijn. Deze voorwaarden moeten gerespecteerd worden worden vóór, tijdens en na de plaatsing.Lagere temperaturen verlengen de droogtijd, hogere temperaturen verkorten de droogtijd. Hieronder vindt u de dauwpunttabel die aangeeft bij welke oppervlaktetemperatuur van de ondergrond condensatie optreedt, en dit in functie van de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Indien u hierover graag meer info wenst of geïnteresseerd bent in de begeleiding van uw project, kunt u altijd terecht bij onze technische adviseurs. Een voorbeeld om het wat te verduidelijken:bij een luchttemperatuur van 20° C en 70% relatieve luchtvochtigheid ligt het dauwpunt bij een oppervlaktetemperatuur van 14,4°C.Bij waarden van de oppervlaktetemperatuur lager dan 17,4°C (14,4 °C + 3°C veiligheidsmarge) mag het plaatsen van vloerbekledingen niet worden uitgevoerd.
Top