Merken en landen

De belangrijkste eigenschappen van de producten voor lineaire voegen FP 401 FIRESEAL ACRYLIC, FP 402 FIRESEAL SILICONE, FP 403 FIRESEAL HYBRID en FP 404 FIRE RETARDENT PU (GUN)FOAM zijn nu vastgelegd in een ETA. Ze beschikken ook over een UL-EU certificering en voldoen aan de SBI test brandklasse B. Het SBI-certificaat voor brandveiligheid behaalde Bostik als eerste in Nederland voor dit type producten.

De SBI test (Single Burning Item) ordent bouw- en isolatiematerialen in brand- en rookklassen volgens Europese normen. Bostik Fire Protect FP 401 FIRESEAL ACRYLIC, FP 402 FIRESEAL SILICONE, FP 403 FIRESEAL HYBRID en FP 404 FIRE RETARDENT PU (GUN)FOAM voor lineaire voegen van siliconen, acrylaten, hybriden en schuim voldoen aan de SBI brandklasse B: reactie bij vuur. Bijkomend voordeel is dat ze nu tevens voldoen aan de NEN 6075:2020 rookwerendheid. Dit is momenteel verplicht bij het gebruik van brandwerende lijmen, kitten en PU-schuim.

Deze veeleisende certificering voor brandveiligheid voor deze producten is extra speciaal omdat Bostik er de eerste mee is in ons land.

ETA en UL-EU certificering

De belangrijkste eigenschappen van de FP 401 FIRESEAL ACRYLIC, FP 402 FIRESEAL SILICONE, FP 403 FIRESEAL HYBRID en FP 404 FIRE RETARDENT PU (GUN)FOAM voor lineaire voegen zijn recent ook vastgelegd in een ETA. Met een vrijwillige European Technical Approval (ETA) heeft Bostik de belangrijkste eigenschappen van de producten vastgelegd. En zette een nieuwe stap naar bredere acceptatie van de producten.
Tevens beschikken de producten nu over een UL-EU certificaat; een vrijwillig keurmerk geldig voor alle producten waarvoor een EN-norm bestaat en die binnen en buiten de Europese markt worden geëxporteerd.

Conform Bouwbesluit en EU normen

Bostik Fire Protect is een compleet assortiment passieve brandwerende producten voor lineaire voegen en doorvoeringen. De kracht is de brede certificering, ze voldoen al aan de bekende industriële certificeringen. De recent verkregen certificaten vormen nieuw bewijs van de hoge kwaliteit en veiligheid van de producten.
Wie Bostik Fire Protect producten gebruikt kan hiermee aantonen te werken conform de gestelde eisen in het Bouwbesluit en de Europese normen. Alle certificeringen zijn op de productpagina’s te downloaden. Meer informatie over de certificeringen, vind je hier.

Top