Merken en landen

1. Algemeen

Bostik BV hanteert de volgende procedure om te voldoen aan de eisen van ISO 9001

2. Verantwoordelijkheid

De Directie is verantwoordelijk voor het vaststellen of de productgarantie afgegeven kan worden.  

3. Werkwijze

3.1 Aanvraag voor Productgarantie

Deze dient schriftelijk of per fax binnen te komen ter attentie van het Directiesecretariaat, en bij afwezigheid aan de Customer Services Manager (CSM).

De aanvraag dient uiterlijk binnen 2 weken na afloop van het project ontvangen te zijn door Bostik BV.

In de aanvraag dienen onderstaande items duidelijk vermeld te worden:

  • Naam verwerkte product.
  • Chargenummer van het verwerkte product.
3.2 Ontvangst

De aanvraag voor productgarantie wordt door het Directiesecretariaat geregistreerd met een volgnummer.

3.3 Beoordelen en Afgeven Productgarantie

Na ontvangst van de aanvraag van de productgarantie adviseert de Sales Manager binnen 3 werkdagen aan de Directie of er een garantie verleend kan worden. Hierbij dient het volledige dossier te worden overlegd. De Directie neemt dan, binnen 2 werkdagen, een beslissing voor het wel of niet verlenen van garantie. Indien een productgarantie wordt verleend dan wordt deze in tweevoud naar de aanvrager gestuurd. Deze dient voor akkoord te tekenen en beide exemplaren binnen 1 week terug te zenden naar Bostik B.V. Na ontvangst zal de Directie de productgarantie ook tekenen en één exemplaar terugsturen naar de aanvrager. Dit dient dan ook binnen 1 week na ontvangst te geschieden.

3.4 Bewaren van Documenten

De betreffende productgaranties en bijlagen worden bewaard door het Directiesecretariaat voor een periode van 5 jaar in het archief.

Top