AQUA BLOCKER®

  AQUA BLOCKER®
  AQUA BLOCKER®

  Key Features

  • Χωρίς διαλύτες και άσφαλτο
  • Ελαστικό
  • Εξαιρετική γεφύρωση ρωγμών

  ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ, ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΑΣ

  Επαλειφόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 1 συστατικού, μεγάλης θιξοτροπίας, τεχνολογίας SMP. Έτοιμο προς χρήση, δεν περιέχει διαλύτες, νερό και άσφαλτο. Εφαρμόζεται έναντι της υγρασίας εδάφους, μη συσσωρευμένου διαρρέοντος νερού, νερού χωρίς πίεση, πεπιεσμένου και εκτοξευόμενου νερού σε κοιλότητες τοίχων και τριχοειδών ρωγμών εντός και κάτω από τους τοίχους σύμφωνα με το DIN 18533. Λόγω της θιξοτροπίας του, είναι κατάλληλο για κατακόρυφες εφαρμογές.

  Μετά την ωρίμανση του, είναι αδιαπέραστο από το νερό, γεφυρώνει εξαιρετικά τις ρωγμές έως 5 mm και είναι ανθεκτικό στα επιφανειακά επιθετικά φυσικά ύδατα σκυροδέματος.

  Κατάλληλο για στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχωμάτων υπογείων, για σύνθετη στεγανοποίηση κάτω από πλακίδια και πλάκες, για εργασίες επισκευής σε στέγες και για στεγανοποίηση προκατασκευασμένων τσιμεντοειδών στοιχείων, για τη στεγανοποίηση ακμών και γωνιών σε μπαλκόνια και ταράτσες.

  TIP: Χρησιμοποιείται για συγκόλληση:
  Τα σημεία επικαλύψης του Ardatec Membran
  Ταινιών: Ardatape 120 Extra, Ardatape Inside / Outside
  καθώς και όλων των στεγανοποιητικών εξαρτημάτων τοίχου και δαπέδου

  Κατανάλωση: Για δύο στρώσεις, ανάλογα με το φορτίο, περίπου 2,3 - 3,0 kg ανά m².
  Χρήση ως συγκολλητικό περίπου 0,4 kg ανά m²

  Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον


  Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

  ▶ Emicode EC 1R
  πολύ χαμηλές εκπομπές
  ▶ Giscode RS 10

  Σχετικά προϊόντα

  back to top