KULTTUURIMME

Bostikin tapa

Uskallus...

...merkitsee eri tavalla ajattelemista ja toimimista, uusien työskentelytapojen ja uusien vastausten keksimistä asiakkaidemme ja kollegojemme tarpeisiin.

Uskallus merkitsee rohkeutta ehdottaa, keksiä ja toimia. Uskallus ei ole hätiköintiä. Se on sen ymmärtämistä, että voit tehdä mitä tahansa, jos olet valmistautunut. Se on aloitteen ottamista ja sen tietämistä, kuinka tehdään innovatiivisia asioita Bostikia hyödyttäen. 

Avoimuus...

...edellyttää meiltä valppaana pysymistä, asiakkaidemme ja kollegojemme kuuntelemista sekä tarkkaavaisena ja aktiivisena olemista, kun vastaamme.

Avoimuus merkitsee henkilökohtaisen ja kollektiivisen valmiuden osoittamista kuunnellaksemme uusia ehdotuksia, ideoita, vaikutelmia ja mielipiteitä. Se merkitsee vastaanottavaisena olemista uusille käsitteille oman ymmärryksemme ulkopuolelta, ja sellaisten käsitteiden hyväksymistä, jotka mielestämme hyödyttävät liiketoimintaamme.  

Kestävä kehitys...

…on kestokykyä. Se on ympäristöllisen, taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tavoittelua pitkällä aikavälillä. Se merkitsee kehittymistä, sopeutumista ja parantamista kohdatessamme alati uusia haasteita.

Kestävä kehitys edellyttää meiltä sitä, että mietimme yhtiömme, asiakkaidemme ja kollegoidemme pitkäjänteistä tulevaisuutta kaikissa valinnoissamme ja toimissamme samalla ympäristöä kunnioittaen.

Ryhmähenki...

…on toisten kunnioittamista ja hyväksymistä. Se on solidaarisuuden vaalimista ja vastuun jakamista työskennellessämme yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Ryhmähenki vaikuttaa siihen, miltä ihmisistä tuntuu, heidän ylpeyteensä tiimiään kohtaan ja tarpeeseen onnistua yhdessä. Se inspiroi innostumista, omistautumista ja vahvaa arvostusta ryhmän kunniaa kohtaan. Se sallii tavallisten ihmisten työskentelevän yhdessä epätavallisten asioiden saavuttamiseksi.  

Tinkimättömyys...

… merkitsee sinnikästä sitoutumista tiukkaan moraali- ja etiikkasäännöstöön. Se merkitsee käytöksen rehtiyttä ja selkeyttä sekä tosiasioihin pitäytymistä Se merkitsee, että osoitamme olevamme lahjomattomia.

Tinkimättömyys on merkki koetellusta rehellisyydestä ja totuudenmukaisuudesta samoin kuin aktiivisesta ja tietoisesta oman ammattinsa periaatteiden kunnioittamisesta.  

Sitoumustemme pitäminen...

…merkitsee vakavasti otettavaa yksimielisyyttä tehdä jotakin. Se merkitsee henkilökohtaisen tinkimättömyyden laittamista täysin voimin jonkin toimenpiteen taakse.

Sitoumusten pitäminen merkitsee lupausten pitämistä, tavoitteiden asettamista ja niiden noudattamista. Sillä vaikeidenkin sitoumusten pitäminen luo positiivista voimaa.

Työskentely Bostikin tavalla

Vuosien kuluessa Bostikin tapa on tiukasti juurtunut DNA:hamme ..... muokaten tapaa, jolla työskentelemme ja toimimme toisten kanssa, sekä myös muokaten globaalia henkilöstöpolitiikkaamme, apuvälineitämme ja koulutusohjelmiamme.

Bostikin tapa on linjassa niiden ammattipätevyyksien kanssa, jotka ohjaavat henkilökohtaisia kehityssuunnitelmiamme. Esimerkiksi Ranskassa Bostikin tiimi on kääntänyt kuusi arvoa käytännön toimiksi auttamaan esimiehiä heidän päivittäisissä tehtävissään.

Bostikin tapa on yksi vahvimmista resursseistamme. Sen arvot ohjaavat periaatteita, joita kaikki työntekijät voivat käyttää hakiessaan viitteitä omiin toimiinsa ja päätöksiinsä.

back to top