Merkevarer og land

4. august 2020 publiserte EU-kommisjonen (2020/1149) en ny forskrift for begrensning av diisocyanater i Europa.

4. august 2020 publiserte EU-kommisjonen (2020/1149) en ny forskrift for begrensning av diisocyanater i Europa.

Målet med denne nye EU-forordningen er å forbedre beskyttelsen av arbeidstakere og sikre anvendelsen av beste praksis i hele EU når det gjelder helse og sikkerhet. Den retter seg mot luftveis- og hudsensitiviteter potensielt (hvis misbrukt) forårsaket av diisocynater og krever ny minimumstrening for bruk av diisocynater og diisocynatblandinger.

Polyuretan (PU)-produkter er basert på diisocynatkjemi og derfor er denne forskriften spesielt relevant for industrielle og profesjonelle brukere av disse produktene.

Forskriften er på en overgangsperiode på tre år fra den trer i kraft for å oppfylle kravene.
BOSTIK etterstreber trygge produkter og sikker bruk. Vi ønsker dette viktige og positive steget velkommen til å forbedre og harmonisere håndteringen av diisocynater i hele Europa.

Les mer

Last ned dokumentet

REACH-forordning 74 om diisocynater

LES MER
bostik-nordic-small-banner-160x120-gecko-3.jpg
Top