Merken en landen

De eigenschappen van PUR-schuim

Polyurethaanschuim (PUR-schuim) is een van de meest veelzijdige isolatiematerialen en kent vele toepassingen, zoals het vullen van gaten, thermisch en geluidsdicht isoleren, verlijmen en passief brandwerend afdichten. Tegenwoordig kunnen we de bouwsector niet meer voorstellen zonder dit product. Immers, niets verwerkt zo snel of isoleert zo goed.

PUR-schuim is verkrijgbaar in verschillende varianten, waaronder bussen met een- of tweecomponenten schuim. Bovendien kan het schuim handmatig (adapter) of met een pistool verwerkt worden. Afhankelijk van het type, zal het schuim tijdens het uitharden ongeveer 50% uitzetten, onder invloed van de luchtvochtigheid.

Helaas is PUR-schuim niet een van de schoonste bouwmaterialen. Mede hierom ontwikkelden wij Recypur: een recyclesysteem om de afvoer van gevaarlijk chemisch afval in goede banen te leiden, zodat het milieu zo min mogelijk gevolgen ondervindt van onze werkzaamheden.

Lege PUR-bussen apart inzamelen en afvoeren

Lege spuitbussen – waaronder ook PUR-bussen – vallen onder ‘chemisch afval’ en moeten apart ingezameld en afgevoerd worden. Dit vergt tijd en discipline. In de praktijk belanden lege PUR-bussen daarom nog te vaak bij het reguliere afval.

Dat is om meerdere redenen onwenselijk:

  • De gebruikte PUR-bussen belanden in een verbrandingsoven, waardoor schadelijke stoffen uit de PUR-bus in de lucht terechtkomen. Dit is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van mensen en dieren.
  • De (her)bruikbare bestanddelen van een lege PUR-bus gaan verloren, waardoor onnodig nieuwe grondstoffen aangewend moeten worden.
  • Verwerkers van producten als PUR-schuim worden geconfronteerd met extra kosten en handelingen om de lege bussen als gescheiden afval af te voeren.

Recypur biedt een oplossing voor deze uitdagingen in de vorm van een statiegeldprogramma voor lege PUR-bussen. In 2001 hebben Bostik en Soudal zich verenigd in de Stichting Recypur, dat de verkoop en recycling van PUR-schuim bussen faciliteert.

De stichting heeft geen winstoogmerk, maar een tweeledige doelstelling:

  • De milieubelasting van PUR-schuim tot een minimum beperken.
  • Het afvalprobleem van PUR-schuim verwerkers minimaliseren.

Zo werkt het Recypur-systeem

Verwerkers die hun afvalstromen willen verduurzamen en een bijdrage willen leveren aan een beter milieu, kunnen eenvoudig deelnemen aan het Recypur-systeem:

  1. Bij de deelnemende vakhandel koop je de benodigde aantallen Recypur PUR-schuim in, waarna je je bij de balie kunt registreren voor het Recypur statiegeldprogramma. Per Recypur blik wordt € 0,50 statiegeld gerekend.
  2. Nadat een bouwproject is voltooid, kun je de lege Recypur-bussen inleveren bij de deelnemende vakhandel. Hierdoor blijven de afvalstromen op de bouwplaats schoon en gescheiden.
  3. Nadat de vakhandel minimaal 1 pallet lege Recypur-bussen heeft verzameld, gaat er een afhaalopdracht naar de Stichting Recypur.
  4. Zodra de Stichting Recypur de afhaalopdracht heeft ontvangen, zorgen wij dat de pallet(s) door onze logistieke partners worden opgehaald en gecontroleerd. Vervolgens vindt de afrekening van het statiegeld plaats.
  5. De lege bussen gaan vervolgens op transport naar een speciale fabriek in Duitsland, die gespecialiseerd is in de ontmanteling van lege PUR-bussen.

Recycling van lege PUR-bussen

Recypur-bussen zijn te herkennen aan de gele boven- of onderkant en het opvallende groene logo met daarop ‘Recypur’.

Alle Recypur-bussen worden gerecycled in de PDR-fabriek (Produkte durch Recycling) in Duitsland. Hier vindt de meest optimale en efficiënte recycling plaats, waarbij onderdelen van de lege bussen geheel gerecycled worden.  
We onderscheiden twee recyclingstromen: herbruikbare grondstoffen en herbruikbare materialen. Niet alleen de materialen in de verpakking als plastic (PE en PP), tin en aluminium, maar ook de grondstoffen, restanten PUR, in de ogenschijnlijk lege PUR-bussen worden opnieuw gebruikt.

Dankzij het recycleproces kunnen bestaande grondstoffen en materialen ingezet worden voor de productie van ‘nieuwe’ producten.

Samen met PDR, de groot- en vakhandels en onze logistieke partners zorgt de Stichting Recypur zo voor een schone afval- én recyclestroom.

Dáárom kies je voor het Recypur statiegeldprogramma!

Naast het gemak, zijn met name duurzaamheid en milieu belangrijke overwegingen voor verwerkers om deel te nemen aan het Recypur statiegeldprogramma.
Om klimaatverandering en verdere uitputting van de aarde tegen te gaan, zal de bouw op een andere manier moeten gaan werken. De beschikbaarheid van grondstoffen zal namelijk niet vanzelfsprekend blijven. Daarom is een andere mindset nodig, waarin de ‘wegwerpeconomie’ plaatsmaakt voor een ‘circulaire economie’.

Door het inzamelen en recyclen van jouw lege PUR-bussen geef je als het ware de grondstoffen voor hergebruik terug aan de sector, en voorkom je dat de PUR-bussen onnodig worden verbrand. Recypur is hierin een mooie stap.

Meld je vandaag nog aan bij je vakhandel en help waardevolle grondstoffen en materialen te behouden voor hergebruik!

Top