Merken en landen

OOSTERHOUT - "OPZuid EFRO 2021-2027" is een subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het is bedoeld om vernieuwende projecten op topniveau te ontwikkelen, die de overgang naar een duurzamere economie ondersteunen.
Bostik heeft samen met partners van "DE BAL" een subsidie verkregen voor een project waarin we de afvalstroom papierslib omzetten in circulair calciumcarbonaat. Dit calciumcarbonaat kan vervolgens door ons worden gebruikt als grondstof in onze kitten. Het project begon midden 2023 en zal twee jaar duren.

Gezamenlijke innovatie voor een groenere industrie

We zijn trots op de subsidie die we hebben gekregen, want het laat zien dat Bostik zich inzet voor het milieu en werkt aan de ambitie om de industrie groener te maken. Samen met "DE BAL" (de bedrijven Dyka, Essity, Bostik & ALucha) kunnen we nu een grote stap zetten. Deze subsidie geeft ons de kans om met elkaar te vernieuwen en te laten zien dat je duurzaam kunt zijn zonder concessies te doen aan kwaliteit.

Van afval naar grondstof

Het doel van dit project is om papierslib (een afvalproduct van recycling van oud papier door Essity) door middel van een pyrolyse-proces (ontwikkeld door Alucha), om te zetten naar circulaire grondstoffen, waaronder circulair calciumcarbonaat (CCC), dat Bostik als vulstof voor lijmen en kitten wil gebruiken en Dyka bij de productie van PVC-buizen. Dit past volledig in onze R&D strategie om alternatieve niet-traditionele grondstoffen te vinden, die we in de toekomst in ons productieproces kunnen inzetten.

Wat Bostik hiermee wil bereiken is helder:

  • De nieuwe, recyclebare vulstof testen en optimaliseren.
  • Bewijzen dat deze vulstof net zo goed werkt als traditionele materialen, of zelfs beter.
  • Een duurzame productielijn opzetten die minder belastend is voor het milieu.

Dit project draagt bij aan onze doelstellingen voor duurzamere productie en grondstoffen. Het gerecyclede materiaal heeft een lagere energiebelasting. Met grondstoffen die milieuvriendelijker geproduceerd worden, verlagen we de milieu-impact.

Uiteraard is de kwaliteit van ons product heel belangrijk. In dit project gaan we onderzoeken of we bij gebruik van gerecyclede vulstoffen nog steeds dezelfde hoge kwaliteit kunnen waarborgen. In de toekomst hopen we een groot gedeelte van onze traditionele vulstoffen om te zetten naar deze gerecyclede vulstof.

Bostik wil vooroplopen in duurzame ontwikkelingen en dit project sluit daar naadloos bij aan. Uiteraard blijven we relevante ontwikkelingen en resultaten delen.

Over OPZuid

OPZuid is een programma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het is bedoeld om vernieuwende projecten op topniveau te ontwikkelen, die de overgang naar een duurzamere economie ondersteunen. Het geld voor dit programma komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van de provincies.

Meer informatie over OPZuid

Top