Merken en landen
EMICODE® EC1PLUS
EC1PLUS is onderdeel van het ‘Emicode®-classificatiesysteem’. Dit classificatiesysteem is inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste nationale en internationale kwaliteitsbenchmark voor een breed scala aan productgroepen. Emicode EC1PLUS geeft inzicht welke materialen maximale veiligheid bieden tegenluchtvervuiling binnenshuis, en welke materialen de beste gezondsheidbescherming en hoogste milieuvriendelijkheid garanderen. De producten met Emicode EC1PLUS dragen bij aan een jarenlang gezond en comfortabel klimaat in huis.
ISEGA Certification
ISEGA staat voor ‘Industrie-, Studien- und Entwicklungsgesell­schaft’. ISEGA is een Duits keu­ringsinstituut dat volgens EU-re­gels producten analyseert of deze geschikt zijn in aanraking te komen met levensmiddelen. Pro­ducten met een ISEGA keurmerk zijn belangrijk voor levensmiddelen- en aanverwante bedrijven, die volgens HACCP-richtlijnen moeten werken. Deze producten zijn getest om - tijdens de be­reiding, verwerking, behandeling, verpakking en distributie van levensmiddelen - met voedsel in contact te komen. Hierdoor is er zo min mogelijk kans op besmetting tijdens het productiepro­ces. ISEGA gecertificeerde producten voorkomen besmetting met schadelijke stoffen en dragen bij aan een gezond leven.
A+ French VOC Regulation
A+ French VOC staat voor ‘Émission dans l’air intéri­eur A+’. Sinds 2012 moeten alle bouw-, decoratie- en inrichtingsproducten in Frankrijk voorzien zijn van een emissieclassifi­catie en label. Dit label geeft informatie over de uitstoot van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht. De verordening geldt voor wanden, plafond, vloerbedekkingen en coatings, panelen voor scheidingswanden en verlaagde plafonds, isolatieproducten, deuren en ramen en bijbeho­rende installatieproducten. A+ French VOC draagt bij aan het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit en aan een gezonder binnenklimaat.
EMISSIECLASSIFICATIE VAN BOUWMATERIALEN M1
Doel van de classificatie is de ontwikkeling en het gebruik van emissiearme bouwmaterialen te bevorderen, zodat de materiaalemissies de behoefte aan ventilatie niet vergroten. De inde­ling bevat eisen voor de materialen die in gewone werkruimten en woningen worden gebruikt. Voor luchtbehandelingscomponenten is er een aparte reinheidsclassificatie van luchtbehandelingscom­ponenten.
UCA®-Technology
UCA® staat voor ‘Unique Compa­tibility Additives’. Producten met het UCA®-logo zijn door Bos­tik getest in samenwerking met verffabrikanten. Acrylaatkitten zijn geschikt om overschilderd te worden, Niet alle verven en kitten verdragen elkaar, waardoor er o.a. verkleuring van de verf kan optreden. Produc­ten met het UCA®-logo bieden de best mogelijke verdraagzaamheid tussen acrylaatkitten en verf dankzij geselecteerde grondstoffen en gespeci­aliseerde additieven. Verf hecht bijzonder goed op producten met het UCA-keurmerk en blijft na overschildering zijn kleur behouden.
Top