Prekės ženklai ir šalys

BASTA, BREEAM, Sunda Hus

BASTA yra nepriklausoma Švedijos statybos pramonės aplinkosaugos vertinimo sistema, skirta statybos ir statybos gaminių įvertinimui. BASTA registro paskirtis yra pašalinti pavojingų cheminių savybių turinčias medžiagas ir prisidėti prie Švedijos nacionalinių aplinkosaugos tikslų - aplinka be nuodų. Sužinokite daugiau apie BASTA.

BREEAM yra viena iš seniausių aplinkosaugos sertifikavimo sistemų, sukurta sertifikuoti pastatus, kurie prisideda prie geresnės aplinkos.

A20 – tai sąrašas, ko derėtų vengti statybos produktų gamyboje. Produktams, tiekiamiems BREEAM projektui, yra keliami minimalūs reikalavimai, kad juose nebūtų panaudotos medžiagos iš A20 sąrašo.

Hea 9 yra BREEAM sistemos skyrius, kuriame daugiausia dėmesio skiriama kenksmingų lakiųjų organinių junginių (VOC) kiekio produktuose sumažinimui tam, kad būtų galima kuo labiau išlaikyti sveiką patalpų aplinką. Skaitykite daugiau apie BREEAM

Statybos produkto vertinimas (BVB) yra ne pelno asociacija, susidedanti iš didžiausių Švedijos nekilnojamojo turto savininkų ir statybinių bendrovių. BVB vertina ir informuoja apie tvarios vertės produktus, kurie per visą jų gyvavimo ciklą prisideda prie nekenksmingos aplinkos kūrimo.

Skaitykite daugiau apie Statybos produktų vertinimo asociaciją BVB

SundaHus yra nepriklausoma konsultacinė kompanija, kurios tikslas siekti geresnės patalpų aplinkos ir sąmoningo medžiagų pasirinkimo pastatų ir nekilnojamojo turto sektoriuje. Veiklos sritis apima produktų vertinimų sistematizavimą, pavojingų medžiagų panaikinimą iš pastatų visą jų gyvavimo ciklą. Sužinokite daugiau apie SundaHus

Top