Belangrijkste merken

Bostik Wereldwijd

Bostik around the world

Top

Alle regels en besluiten rondom doorvoeringen en lineaire voegen staan gedetailleerd opgetekend in twee Europese Normeringen:

Bovenstaande testnormen worden gebruikt om de benodigde brandwerendheid van de producten in diverse ondergronden te bepalen. Maar hoe bepaal je vervolgens welk product je nodig hebt? En is het nodig om de complete Europese Norm of het Nederlandse Bouwbesluit uit je hoofd te kennen?

Rookdoorgang tussen ruimten: NEN 6075

Sinds 1 juli 2021 is ook de EN 6075 belangrijk. In deze norm wordt de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten bepaald. Hoe pas je deze regels toe boven op de hierboven genoemde twee Europese Normeringen?

Harm Leenders (Hoofd Laboratorium voor Brandveiligheid bij Peutz) en Nick Haring (Business Developer Bostik Fire Protect) praten je bij!

Over de sprekers

Nick Haring

Nick Haring is Business Developer Fire Protect bij Bostik. In deze functie ondersteunt hij de handel en aannemers rondom brandwerendheid bij projecten en voorziet in (toekomstige) behoeftes van aannemers en applicateurs als het gaat om passieve brandwerendheid.

Harm Leenders

Harm Leenders is Hoofd Laboratorium voor Brandveiligheid bij Peutz. Hij is iedere dag bezig met het testen van producten, toepassingen en oplossingen die aan de eisen voor brandveiligheid moeten voldoen.

Waarom dit webinar?

Alle wet- en regelgeving rondom brandwerendheid kan een doolhof zijn. Wanneer doe je het juist? En in welke fase moet je al bezig zijn met brandwerendheid, zodat je ook daadwerkelijk voldoet aan de normen en eisen? Dit willen we met jullie op een begrijpelijke manier bespreken. Laat hieronder je gegevens achter en je ontvangt van ons een mail met een link om het webinar te bekijken.