FIRE BOND® BRANDTÆTNINGER

En tryggere brandbeskyttelse

Click for more

Certificeret brandfuge til mange konstruktioner

Bostik Fire Bond® er en komplet serie passive brandbeskyttelsesprodukter til brandfugning og -tætning i forbindelse med både nybyggeri, renovering og reparation. Produk­terne er udviklet til let og smidigt at kunne bruges af såvel specialister i brandbeskyt­telse, faguddannede håndværkere og montører. Samtlige produkter er certificerede og godkendte i henhold til danske regler. De er desuden miljøvenlige for at sikre et bedre arbejdsmiljø og opfylde høje miljøkrav for ejendomme.

Testet, certificeret og godkendt iht. danske regler

Fire Bond® er testet for brandmostand iht. de europæiske normer EN 1366-3:2004 og EN 1366-4:2006. Samtlige Fire Bond-produkter har en uafhængig produktcertificering fra RISE eller UL (Underwriter Laboratory) – to førende certificeringsorganisationer for brandsikkerhed!

Bostik Fire Bond® fuger kan med fordel anvendes til projekter underlagt høje miljøkrav. Kontakt Bostik for yderligere information.

Til alle konstruktioner

En kæde er aldrig stærkere end sit svageste led. I forhold til brandspredning er det væsentligt, at samtlige åbninger i brandvægskonstruktioner tætnes omhyggeligt. Med Fire Bond®-serien får du et certificeret system, som er testet og godkendt til mere end 150 forskellige konstruktioner, fx til brandtætning omkring kabler, rør og lineære fuger i vægge og omkring døre. Tætner også gulvfuger og gennemføringer i gulv og tag. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om udformning af fuger og forskellige brandklasser i separat konstruktionsdatablad fra Bostik.

EN TRYGGERE BRANDBESKYTTELSE

DOWNLOAD

back to top