Bostik around the world

 Our main brands

De personoplysninger, vi har om dig, bruges til at opfylde vores del af aftalen med dig og for at kunne tilgodese dine ønsker som kunde. Dit navn og adresse kan blive brugt til markedsføringsformål af Bostik og andre virksomheder, som vi samarbejder med. Dine personoplysninger kan også blive brugt ved uddannelse.

Ifølge persondataloven har du ret til at få oplyst og eventuelt rettet dine personoplysninger. Hvis du vil vide, hvilke personoplysninger vi ligger inde med om dig, eller du ikke længere ønsker at benytte dig af vores tilbud, skal du meddele os det skriftligt. Husk at underskrive brevet.
Top