Brands and countries
Kære kunde
Den 4. august, 2020 offentliggjorde den Europæiske Kommission (2020/1149) en ny forordning til begrænsning af diisocyanater i Europa.
Formålet med denne nye EU-forordning er at forbedre beskyttelsen af arbejdstagere og at sikre anvendelse af bedste praksis i hele EU i forhold til sundhed og sikkerhed. Den er rettet mod luftvejs- og hudfølsomhed, som potentielt (ved fejlagtig anvendelse) kan forårsages af diisocyanater og kræver ny minimumsuddannelse i anvendelse af diisocyanater og diisocyanatblandinger.
Polyuretanprodukter (PU) er baseret på diisocyanatkemi, og derfor er denne forordning specielt relevant for industrielle og professionelle brugere af disse produkter.
Forordningen har en overgangsperiode på tre år fra vedtagelsen, før efterlevelse af kravene træder i kraft.
BOSTIK tilstræber sikre produkter og sikker anvendelse. Vi byder dette vigtige og positive skridt til at forbedre og harmonisere håndteringen af diisocyanater i hele Europa velkommen.

KONSEKVENSER FOR INDUSTRIELLE OG PROFESSIONELLE BRUGERE AF POLYURETAN (PU)

Obligatorisk uddannelse af brugere

Senest den 24. august, 2023 skal professionelle og industrielle brugere gennemgå en uddannelse og certificeres i sikker håndtering af produkter, der indeholder diisocyanater. Dette gælder anvendelse af polyuretaner (PU) med en samlet koncentration af monomere diisocyanater over 0,1 %.
Uddannelsesform er afhængig af avendelsens risikoniveau. Der er defineret tre risikoniveauer (almen, mellem og avanceret), hovedsageligt baseret på toxicitetsrisici for forskellige produkter og risiko for eksponering ved anvendelse. Uddannelsen skal fornyes hvert femte år.
 

Uddannelsesmateriale stilles til rådighed af FEICA med regelmæssige opdateringer og vejledning af BOSTIK

FEICA har i samarbejde med ISOPA og ALIPA, diisocyanatproducenternes brancheorganisationer, udarbejdet en omfattende pakke med uddannelsesmateriale for medlemmer og brugere af lim og tætningsmidler.
 
BOSTIK har deltaget aktivt i dette arbejde for at sikre, at alle slutbrugere af lim eller tætningsmidler, der indeholder polyuretan (PU), i hele Europa kan fortsætte med håndtere diisocynater på en sikker måde.
 
PU Uddannelsesplatform (e-læring) kan nås via www.safeusediisocyanates.eu og er tillgængelig i hele EU. I begyndelsen findes uddannelsesmodulerne på engelsk, efterfulgt af tysk. Alt uddannelsesmateriale vil fremover også være tilgængeligt på alle EU-sprog.
 
FEICA har udviklet nogle specifikke moduler, der er specielt beregnede til FEICA-medlemmerne.
FEICA har desuden oprettet en speciel webside www.feica.eu/PUinfo eller https://www.feica.eu/our-priorities/safe-use-diisocyanates, som tager besøgeren til PU Uddannelsesplatformen.
 
FEICA’s europæiske styrelse har besluttet at give økonomisk støtte til uddannelse af professionelle og industrielle brugere af lim og tætningsmidler, der indeholder polyuretan (PU), i henhold til den nye REACH-forordning om sikker anvendelse af diisocyanater.
 
Ved at bruge FEICA’s kuponkode bliver den webbaserede uddannelse i anvendelse af lim og tætningsmidler gratis.
 
Se nedenstående kuponkode for BOSTIK’s kunder.
FEICA_21_G
 
Gå direkte til uddannelsen ved at klikke her:
048 Professional Application of adhesives and sealants / Small packaging at ambient temperature

OBS: fra og med den 24. februar, 2022 skal disse produkter have en etiket, som viser kravet om uddannelse. Teksten på denne etiket findes også i sikkerhedsdatabladet (CLP SDS) for omfattede BOSTIK-produkter.

TIDSLINJE FOR GENNEMFØRELSEN AF FORORDNINGEN

  • Fra den 24. februar, 2022 vil omfattede BOSTIK-produkters emballage (og deres CLP SDS) have teksten "Fra og med den 24. august, 2023 kræves der passende uddannelse for industriel og arbejdsmæssig brug".
  • 24. august, 2023: der kræves passende uddannelse for alle brugere. Arbejdsgivere skal udstede et uddannelsesbevis.
BOSTIK vil dele regelmæssige opdateringer med alle kunder om uddannelsestilgængelighed på vores website.
 

SPØRGSMÅL OG SVAR OM DIISOCYANATER OG FORORDNINGEN

Er diisocyanater sikre?

Som med alle kemiske midler er anvendelsen af diisocyanater sikker, når de håndteres i overensstemmelse med passende risikohåndtering og relevante sikkerhedsforanstaltninger. Det er også vigtigt at understrege, at næsten ingen diisocyanater indgår i færdige varer/produkter. Diisocyanater anvendes som reaktive kemikalier, dvs. de reagerer med polyoler for at danne polyuretan og opbruges under reaktionen.
 

Hvad er luftvejssensibilisering?

Sensibilisering opstår, når en person bliver allergisk over for et middel, som de er blevet eksponeret for. Hver gang personen kommer i kontakt med midlet (også i meget lave koncentrationer), kan personen få en akut, allergisk åndedrætsreaktion, f.eks. astma, efter sensibiliseringen. De fleste personer med diisocyanatrelateret astma bliver bedre eller opnår fuld rehabilitering, efter eksponeringen ophører.
 

Hvilke midler er omfattet af begrænsningen?

Restriktionen gælder for alle diisocyanater (TDI, MDI …) og produkter (polyuretaner til fleksibel emballagelaminering, polyuretaner til tekstillaminering, polyuretanskum, polyuretanfugemasse...), som kan indeholde monomere diisocyanater over 0,1 %.
 

Hvad er ansvarsområderne?

BOSTIK skal informere berørte kunder om uddannelsen, og hvor den er tilgængelig.
Arbejdsgiveren eller den erhvervsdrivende skal dokumentere gennemført uddannelse (...) og sørge for, at uddannelsen fornyes hvert femte år.
Medlemslandene skal tage sig af indsamlingen af alle etablerede uddannelsescertifikater og føre en liste over antallet af rapporterede og anerkendte erhvervssygdomme i forbindelse med diisocyanater.
 

Jeg er forhandler/distributør. Hvad skal jeg gøre?

Videregive informationer fra BOSTIK til dine kunder.
 

Hvad gælder for PU-produkter til husholdningsformål?

Den nye forordning gælder kun for fagfolk og industrien.


Vil der stadig findes PU-baserede lim og tætningsmidler på markedet?

Forordningen har til formål at undgå usikker håndtering af diisocyanater, ikke at begrænse produkttilgængeligheden. På grund af deres unikke egenskaber i mange applikationer vil PU-baserede lim og tætningsmidler stadig være tilgængelige.
 

Hvordan bliver tilsynet med reguleringen?

For at kunne påvise forbedring af sundhed og sikkerhed fremover skal medlemslandene rapportere resultaterne og de forventede positive effekter af denne forordning.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
Din BOSTIK-forhandler kan svare på alle produktrelaterede spørgsmål med støtte fra vores eksperter indenfor produkter og sundhed.


Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om diisocyanater?

Diisocyanatbranchen stiller information om diisocyanater og sikker håndtering til rådighed på webstedet http://www.safeusediisocyanates.eu/
Top