Merken en landen
Bouwen zonder veiligheidsrisico’s en bewustzijn voor veilig werken zijn criteria bij aanbestedingen of contractuele afspraken. Gelukkig is het aantal ongevallen in de loop der jaren aanzienlijk afgenomen, omdat de bouwsector veel aan verbetering en innovatie van producten en processen doet. Maar in de praktijk zijn ze er nog altijd en blijft ieder ongeval er één te veel.

De bouwplaats zelf is een oorzaak, het is er complex. Aannemers en onderaannemers werken tegelijk op één plek en iedere werkdag is anders. Ook werken onder tijdsdruk speelt mee. De situatie wordt nijpender door een toenemend tekort aan vaklieden en een complexer bouwproces dat meer eisen stelt aan samenwerking en coördinatie.

NEN-Veiligheidsladder

Uit actuele cijfers van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat gebrekkige communicatie, hoge tijdsdruk en onvoldoende alert zijn nog steeds veel ongevallen veroorzaken. Vanaf 2021 is veiligheidsbewustzijn daarom als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw- en infrasector. Dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ afgesproken. Zij gebruiken de NEN-Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van uitvoerende partijen meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Vanaf 2021 is trede 2 van de ladder vereist, vanaf 2023 zelfs trede 3.

Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

Uit onderzoek blijkt dat een betere veiligheidscultuur echt leidt tot minder ongevallen op de bouwplaats. En omdat er genoeg regels en instrumenten zijn voor veilig werken, weegt veiligheidsgedrag nu mee als selectiecriterium in aanbestedingen of als contracteis. Een grote verandering! Dat gaat het veiligheidsbewustzijn in organisaties verder verbeteren, hopen alle betrokken partijen in de bouw.

Deze gezamenlijke afspraak om veiligheidsbewustzijn als verplichting in aanbestedingen en contracten op te nemen, wordt Veiligheid in Aanbesteding (ViA) genoemd. De ViA is sinds 1 januari 2022 van kracht. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen, wordt opdrachtnemers om certificering gevraagd én de opdrachtgevers laten zich ook certificeren. Zo werken beide partijen gezamenlijk aan een veilige en gezonde bouw.

De ViA geldt bouwbreed, voor aannemers, leveranciers en architecten en andere adviseurs en is complementair aan VCA, ISO45001 en OHSAS18001. Voor zover bekend is er binnen de EU geen tegenhanger van de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder), hij wordt inmiddels ook in andere landen binnen de EU en zelfs daarbuiten ingezet.

Gebruik van duurzame bouwmaterialen

Veilig en gezond bouwen gaat ver, denk hierbij ook aan het gebruik van duurzame bouwmaterialen met minder schadelijk bestanddelen. Bostik levert lijmen, kitten en een PU-schuim die beter zijn voor de gebruikers ervan op de bouwplaats.

Top