Merken en landen

Faalkosten zijn alle extra kosten die noodzakelijk zijn om te herstellen wat niet volgens de specificaties is gemaakt, of niet voldoet aan de verwachtingen van de klant. Uit onderzoek van ABN AMRO (2019) blijkt dat bijna 40% van de bouwbedrijven hun faalkosten op 5% of hoger inschat. Faalkosten zijn veelal terug te voeren op slechte voorbereiding en gebrek aan communicatie; op menselijke fouten dus.

Miljarden euro’s faalkosten

Tussen idee en oplevering van een bouwproject zit veel tijd en veel verschillende bouwfasen waarin veel bouwpartijen betrokken zijn. Het is een gefragmenteerd en complex proces, waarin mensen en materiaal niet altijd optimaal worden ingezet. Zo ontstaan faalkosten, ze bedragen in de bouw jaarlijks miljarden euro’s. Reparatie, opnieuw produceren, korting of een schadevergoeding, geven extra kosten om fouten op te lossen.

Energieneutraal bouwen en bouwkwaliteit omhoog

De komende jaren komt het er op aan in de bouw: de orderportefeuilles zitten vol, er moeten tienduizenden woningen worden gebouwd en nog veel meer verduurzaamd. Hogere eisen zijn van kracht om energieneutraal te bouwen. Voor nieuwbouw, maar ook om de bestaande bouw te hebben verduurzaamd in 2050. Bovendien moet ook de bouwkwaliteit omhoog, daarvoor is er (vanaf 2023) de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Grote en nieuwe uitdagingen voor de bouwsector én voor de faalkosten.

Fouten samen bespreken en oplossen

Faalkosten worden alleen inzichtelijk als je fouten kwantificeert en er een prijskaartje aan hangt. Om ze daarna te analyseren, met elkaar te bespreken en op te lossen. Een doorlopend proces dus, om ervan te leren, als team.

Gelukkig is aanpassen en je blijven ontwikkelen tweede natuur voor aannemers en onderaannemers en wordt er continu verbeterd en geïnnoveerd.
ABN AMRO onderzocht dat de belangrijkste oorzaken van afgenomen faalkosten zijn:
 

  • Betere voorbereiding en planning van projecten
  • Betere aansturing van het project
  • Betere onderlinge communicatie
  • Stelselmatige aandacht voor faalkosten
  • Verbeterd overleg met personeel en/of andere betrokkenen

Inzet duurzame bouwmaterialen

Hoge kwaliteit en faalkosten voorkomen in de bouw betekent ook het gebruik van de juiste duurzame bouwmaterialen. Producten die voldoen aan eisen en voorschriften, en met een goede werking voor mens en milieu. Met Bostik Premium Aware hoeft niemand zich zorgen te maken over kwaliteit, noch over gezondheidsrisico’s, want in deze kitten en lijmen zitten minder schadelijke stoffen.

Wie de juiste producten van goede kwaliteit op de juiste wijze gebruikt, hoeft naderhand geen fouten te herstellen of verbeteringen aan te brengen. Om faalkosten van producten te voorkomen telt de juiste inkoop en de juiste verwerking. Zo kom je als bouwteam tot de beste prestatie en heb je een goed belegde boterham.

Top