Merken en landen

Het bouwjaar van een woning kan veel zeggen over diens staat. Maar nieuwer is niet altijd beter, integendeel. Die 30-er jaren woning kwam met veel aandacht en goed materiaal tot stand. Tijdens de wederopbouw moesten er veel woningen worden gebouwd, voor weinig. Hoogconjunctuur en crises wisselden elkaar af, met gevolgen voor uitstraling en bouwkwaliteit. Met dank aan het Bouwbesluit deden vanaf 1992 technische bouwvoorschriften hun intrede, kwaliteit werd de norm. Recent zijn daaraan, in EU-verband, vergaande energiezuinige eisen toegevoegd.

Grote ruimtelijke vraagstukken

Op dit moment is de bouwopgave groot en complex en ingebed in grote ruimtelijke vraagstukken. Die hebben op dit moment voorrang, stelt Rijksbouwmeester Francesco Veenstra. “Of het nu gaat om het klimaat, energie, mobiliteit, economie, landbouw of water: de opgaven waarvoor we staan zijn groot. De noodzakelijke maatregelen raken alle facetten van ons land: waar we wonen, werken en recreëren, hoe we energie opwekken en ons verplaatsen, welk voedsel we verbouwen en waar de natuur ruimte krijgt. En dat alles in een land dat uit zijn voegen barst: alle claims en eisen passen simpelweg niet meer, we zullen anders met onze ruimte om moeten gaan.”

Energieneutraal in 2050

In 2050 moet alle gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Dat betekent dat we evenveel duurzame energie opwekken als we gebruiken. Veel grote steden en marktsectoren halen die termijn naar voren en willen die doelstelling al in 2030 hebben bereikt.

Vooral voor de grote steden in ons land is dat een extra uitdaging omdat ze een enorme bevolkingsgroei doormaken. Er komen steeds meer senioren en alleenstaanden, gezinnen worden al jarenlang kleiner. Dat maakt de vraag om te wonen in de stad steeds diverser. Terwijl krimp in andere gebieden het woningaanbod weer voor andere uitdagingen stelt.

Bouwen en verduurzamen

Tegelijk bouwen we aan de steeds duurzamere woning. Dat is vooral voor de bestaande woningvoorraad de uitdaging. Om te verduurzamen kiezen we hoogwaardige oplossingen, producten en technieken om de warmte binnen te houden in een gezond klimaat en om onze eigen energie op te wekken. Wil de consument bijvoorbeeld vanaf 2026 de cv-ketel vervangen dan moet hij een hybride warmtepomp laten installeren, of een nog duurzamere oplossing kiezen.
Ruimte voor groei en leefbaarheid voor iedereen betekent bouwen aan een woning die ver vooruitkijkt met een kwaliteit die lang meegaat, én de juiste technische keuzes maken. Wie denkt, bouwt en verduurzaamt volgens de eisen die straks van kracht zijn, kijkt al slim vooruit naar de toekomst.

Bouwkwaliteit met Bostik Premium Aware

Wij hebben Bostik Premium Aware ontwikkeld voor de voorlopers in de markt die nu al groen en duurzaam bezig willen zijn. Een assortiment hoogwaardige duurzame lijmen en kitten dat voldoet aan hoge duurzame eisen en voorschriften, en met een goede werking voor mens en milieu. Voor nu én straks.

Top