Sælgere - Pumpevogn og bulk

Pumpevogn og bulk siden

Leverandør af pumpevogn og bulk

Reserver nogle af Bostiks pumpevogne til større gulvstøbningsopgaver. Vore pumpevogne leverer op til 15 tons færdigblandet produkt i timen.
Pumpet cementbaseret  gulvspartelmasse er en enkel, smidig og hurtig løsning til store overflader som f.eks. hoteller, indkøbscentre, konferencecentre, store offentlige lokaler mm.

Information, regler og tjekliste for kundens reservation af Bostiks pumpevogn

  • Kunden er ansvarlig for at:
  • anvise plads til pumpevognen på byggepladsen samt at sikre at pumpevognen kan køre til og fra pladsen og udføre pumpning uden hindringer
  • sikre at bulkbilen, hvis der er behov for en sådan, kan køre til og fra pladsen samt af og pålæsning uden hindringer.
  • bestille den rette mængde produkt i god tid inden pumpning
  • kontrollere hvor lang en slange, der er brug for til pumpning (pumpevognen har en 120 m. lang slange).
  • diskutere eksisterende  vandtryk med entreprenøren. Krav fra arbejdspladsen om kommunalt vand med 4-5 kg tryk i vandrøret ( min 2.500 L/timen).  og et 3/4” vandudtag. Hvis egen brønd benyttes, skal vandstrømmen og vandmængden kontrolleres ekstra omhyggeligt
  • bestille en vandtank bil, hvis der er behov for det
  • kontrollere at entreprenøren kan anvise plads til at vaske pumpevogn og slange
  • kontrollere at overskydende produkt efter pumpning kan skylles ud i entreprenørens container. Der er big bags i pumpevognen


Underlag og valg af produkt
Underlaget skal være tilstrækkeligt stabilt og rent. For at sikre det rigtige valg af produkt/konstruktion skal kunden/entreprenøren på egen hånd eller i samråd med Bostiks sælgere bestemme forudsætningerne for det rette valg.

Kontrolfremgangsmåde ved levering af produkter til pumpning.
Kontrol- og blandingsjournal oprettes af Bostiks maskinist. I tilfælde af at kontrol- og blandingsjournalen ikke godkendes af Bostik eller   kundens leverancemodtager, udføres pumpningen af det bestilte produkt ikke, og transporten skal gå tilbage. I dette tilfælde forbeholder Bostik sig ret til at opkræve gebyr for en mislykket transport.
Når produktet er pumpet skal kundens leverancemodtager underskrive blandingsjournal/pumperapport.

Vores erfarne og specialiserede sælgere hjælper dig med at vælge det rigtige produkt til din konstruktion, og de følger dig hele vejen igennem projektet. For eventuelle spørgsmål, venligst kontakt Evripidis Vadarlis, Area Manger Pumptrucking Northern Europe.

Sverige: Evripidis Vadarlis (evripidis.vadarlis@bostik.com)
+46.704-19 50 13

Danmark: Patrick Jakobsen (patrick.jakobsen@bostik.com)
+45 40 96 16 00

Finland: Timo Salonen (timo.salonen@bostik.com)
+358 50 313 8075

back to top