VORES KULTUR

Bostik værdier

Dristighed...

...betyder at tænke og handle anderledes, at opfinde nye måder at arbejde på og nye svar på vore kunders og kollegers behov.

Dristighed betyder at turde at foreslå, opfinde og handle. Men dristighed er ikke dumdristighed. Det er at forstå, at du kan gøre alt, hvis du er velforberedt. Det er at tage initiativer og vide hvordan du gør innovative ting til fordel for Bostik.

Åbenhed…

...kræver, at vi skal være på vakt, lytte til vores kunder og kolleger og være opmærksomme og aktive i vores svar.

Åbenhed betyder at udvise en personlig og fælles vilje til at lytte til nye forslag, ideer, indflydelser og meninger. Det betyder at være modtagelig over for nye koncepter uden for vores forståelsessfære og tage imod dem, vi finder fordelagtige for vort erhverv.

Bæredygtighed…

...er evnen til at vedvare. Det er at stræbe imod langvarig miljømæssig, økonomisk og social velvære. Det betyder at udvikle sig, tilpasse sig og bestræbe sig på at forbedre sig over for nye udfordringer.

Bæredygtighed kræver, at vi tænker på vort firmas, vore kunders og vore kollegers fremtid på lang sigt, hver gang vi træffer et valg og skrider til handling, samtidig med at vi overholder miljøet.

Sammenhold…

...er respekt for og anerkendelse af andre. Det er at udvikle solidaritet og dele ansvar, når vi arbejder sammen for at nå et fælles mål.

Sammenhold har indflydelse på den måde, hvorpå folk har det, deres stolthed over deres team og behov for at opnå fælles succes. Det giver entusiasme, loyalitet og et stærkt hensyn til andre i gruppen. Det giver oprigtige mennesker mulighed for at arbejde sammen og føre enestående ting ud i livet.

Integritet…

...betyder at stå fast ved en stærk moral og en etisk kode. Det betyder retfærdighed, en klar adfærd og at holde sig til fakta. Det betyder at give udtryk for vores ubestikkelighed.

Integritet er ensbetydende med en gennemprøvet ærlighed og oprigtighed, såvel som en aktiv og bevidst overholdelse af erhvervets standarder.

Vi holder det, vi lover…

...betyder at slutte op bag en aftale om at gøre noget. Det betyder at bakke en handling op med sin personlige integritet.

Holde vort engagement betyder at holde vores løfter, opstille målsætninger og være trofaste mod dem. Fordi det at holde sit engagement skaber en positiv kraft, selv om det er vanskeligt.

At arbejde på Bostik måden

Med årene har Bostik måden slået faste rødder i vores DNA ..... den giver form til den måde, vi arbejde og interagerer med hinanden på, den giver også form til vores globale HR-politik, redskaber og træningsprogrammer.

Bostik måden tilpasser sig også efter de kompetencer, der skal guide dine personlige udviklingsplaner. I Frankrig har Bostik teamet for eksempel oversat de seks værdier til praktiske handlinger for at hjælpe dem med at forvalte deres daglige roller.

Bostik måden er en af vores stærkeste aktiver. Dens værdier er ledende principper, som alle medarbejdere kan bruge, når de søger referencerammer for deres handlinger og beslutninger.

Læs mere

People make the difference

Learn More

back to top